Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

СӨЖ жоспары

Читайте также:
  1. Дәріс тақырыптарының жоспары
  2. Жасырыну жоспары
  3. Зертханалық сабақтардың жоспары
  4. Зертханалық сабақтардың жоспары
  5. Зертханалық сабақтардың жоспары
  6. Курстың тақырыптық жоспары
  7. Пәннің тақырыптық жоспары
Тапсырма Әдістемелік ұсыныстар Ұсынылатын әдебиет
Графикалық жұмыс 1. Түйіндесу элементтері бар жазық тетікбөлшектің сызбасын орындау. Кез-келген түйіндесуді салу үшін мына элементтерді табу керек: центр, екі түйіндесу нүктелері, және түйіндесу радиусы. 1нег. [69-101] 1қос. [56-68]
Графикалық жұмыс 2. Көріністер, тіліктер, қималар 2.1. Тетікбөлшектің екі көрінісі бойынша үшінші көрінісін салу керек. Қажетті тіліктерді орындау керек. Тетікбөлшектің екі көрінісі бойынща үшіншісін салуды, қарапайым және күрделі тіліктерді орындау. МСТ 2.305-68. Кескіндер – көріністер,тіліктер, қималар, МСТ 2.307-68. Өлшемдер мен шекті ауытқуларды қою стандарттарын қолдану керек. 1нег. [69-101] 1қос. [30-67]
2.2. Тетікбөлшектің аксоно-метриялық проекциясын салу.   Аксонометриялық проекцияларды салу тәсілдерін меңгеру керек. МСТ 2.317-69. - Аксонометриялық проекциялар стандартын қолдану керек. 1нег. [69-101] 1қос. [30-67]

 

 

8 – кестенің жалғасы

3-графикалық жұмыс. Бұрандалы біріктірулер. 3.1. Болтпен біріктіруді сызу.   Бұрандалы біріктірулер. Бекіту бұйымдарын және біріктірулерді кескіндеу тәсілдерін меңгеру. Есеп 1. А4 пішімінде болт, гайка, шайба сызбаларын нақты өлшемдері бойынша сызу керек. Болттық біріктірудің оңайлатылған кескінін салу керек. 1нег. [102-140] 1қос. [68-80]
3.2. Құбырлық біріктіруді сызу.   Есеп 2. А4 пішімінде құбырларды біріктіруді орындау керек. Құбырларды бұрандалы біріктіру үшін фитингтер қолданылады (бұрыштықтар, үштармақтар және т.б.). 1нег. [102-140] 1қос. [68-80]
6. 4-графикалық жұмыс. Эскиздеу.   Құрастыру бірлігінің тетікбөлшектерінің эскиздері мен жұмыс сызбаларын орындау керек. Машина жасау тетікбөлшектерінің эскиздерін орындау ережелері мен тәсілдерін білу керек. Тетікбөлшектің жұмыс сызбасында оның қажетті көріністері және дайындау мен бақылауға қажетті барлық ақпараттар болады. Әдетте, тетікбөлшекті құрастыру сызбасында қалай орналасса, сол жағдайда кескіндейді.  
7. 5-графикалық жұмыс. Құрастыру сызбасы.   Құрастыру бірлігінің құрастыру сызбасын орындау ережелерін оқу, МСТ 2.109-73* «Құрастыру сызбалары» стандартын басшылыққа алу керек. Шарттылықтар мен оңайлатуларды қолдану керек. Құрастыру сызбасының сипаттізімін орындау керек. 1 нег.[21-22 ], 1 қос.[15-17]. ОӘК, конспект, тақырып 4
6-графикалық жұмыс. Сызықтық перспектива мен көлеңкелер.   Ғимараттың перспективасын көлеңкелерімен салу керек. Сызықтық перспектива аппаратын білу керек. Сәулетшілер тәсілін, көлеңкелерді салу тәсілдерін меңгеру керек. Сәулетшілер тәсілін бір тоғысу нүктесінің көмегімен қолдану керек. Құлама және өзіндік көлеңкелерді салу керек. 1нег. [141-172] 1қос. [81-95]
7-графикалық жұмыс. Ғимараттың сәулеттік-құрылыс сызбалары. 7.1 Ғимарат қабатының планын орындау.   Ғимараттың қабат планын орындау керек. М 1:100, А3 пішімінде. Ғимараттың қабырғаларын сызуды координациялық осьтерге байлаудан бастау керек. Есік пен терезе орындарын МСТ 21.501-93 стандарты бойынша, ал каналдарды МСТ 21.101-78 стандарты бойынша орындау керек. 1нег. [210-230] 1қос. [118-124]

 

8 – кестенің жалғасы

7.2. Ғимарат тілігін орындау. Ғимараттың құрылымдық тілігін орындау. Құрылымдық тілік ғимарат жобасының жұмыс сызбаларының құрамына кіреді. Тілікте ғимараттың құрылымдық элементтері көрсетіледі, қажетті өлшемдер мен биіктік белгілері қойылады. Машина жасау сызбаларымен салыстырғанда ғимараттың тілігінде қиюшы жазықтықтағы және ғимарат үшін негізгі болып табылатын материалдан жасалатын құрылымдық элементтер сызықталмай көрсетіледі. Тек қабырғалардың негізгіден бөлек материалдан жасалған бөліктері сызықталады. 1нег. [248-255] 1қос. [125-130]
Баспалдақты есептеу және тілік пен планда кескіндеу. Баспалдақ бөлмесін бөліктеу.Екі немесе одан көп қабатты ғимараттардың тілігін беспалдақ бойымен орындайды. 1нег. [248-255] 1қос.[125-130]
7.3. Ғимарат қабатының қасбетін сызу. Ғимараттың бас қасбетін (фасадын) орындау. М1:100, на формате А3. Фасадтарды безендіру МСТ 21.501-93 стандарты бойынша орындалады. Фасадтарды шеткі координациялық осьтер бойынша белгілеу керек. 1нег. [256-260] 1қос.[131-133]
7.4. Ғимарат түйінін сызу. Ғимарат түйінін сызу үшін МСТ 2.305-68* және МСТ 21.105-93 стандарттарын басшылыққа алу керек. Негізгі сызбада көрсетілмеген мәліметтер түйіндерде, фасад, план, тілік үзінділерінде көрсетіледі. 1нег.[261-324] 1қос.[134-158]
Түйіннің аксонометриялық кескінін салу. Түйіннің аксонометриялық кескінін салу керек. Аксонометриялық проекцияның түрін кескінделетін заттарға байланысты таңдалады. 1нег.[261-324] 1қос.[134-158]
Сызбаларды безендіру. Графикалық және мәтіндік құжаттардың безендірілуі мына стандарттар бойынша орындалады: МСТ 21.101-97 ҚЖҚЖ. Жобалық және жұмыс құжаттамаларға қойылатын негізгі талаптар, МСТ 21.501 – 93. ҚЖҚЖ. Сәулет-құрылыс жұмыс сызбаларын орындау ережелері. 1нег.[261-324] 1қос.[134-158]

2.6 Өздік бақылау үшін тест тапсырмалары


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 877 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Дәріс 4. Тетікбөлшектердің эскиздері мен жұмыс сызбалары. Құрастыру сызбасы. | Сызықтық перспектива. | Дәріс. Ортогональ проекцияларда, аксонометрияда және перспективада көлеңкелер. | Дәріс 10. Ғимараттардың тіліктерінің сызбалары. | Дәріс 11. Баспалдақтар сызбалары. | Дәріс 12. Ғимарат қасбеттерінің сызбалары | Дәріс 13. Темірбетон бұйымдары мен конструкцияларының сызбалары | Пісіру жіктерінің шартты белгілері | Ағаш құрылымдары элементтерін біріктірулер мен бекіту тетіктері | Зертханалық сабақтардың жоспары |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Студенттің оқытушы басшылығымен (СОӨЖ) жүргізілетін өздік жұмысы| Курс бойыншаемтихан сұрақтары

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)