Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Дәріс 12. Ғимарат қасбеттерінің сызбалары

Читайте также:
  1. Дәріс 10. Ғимараттардың тіліктерінің сызбалары.
  2. Дәріс 11. Баспалдақтар сызбалары.
  3. Дәріс 13. Темірбетон бұйымдары мен конструкцияларының сызбалары
  4. Дәріс 1941-1956 ЖЫЛДАРДАҒЫ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ
  5. Дәріс 2. Аксонометриялық проекциялар.
  6. Дәріс 3. Тетікбөлшектерді біріктіру. Ажырайтын және ажырамайтын біріктірулер.

Қасбеттер – бұл ғимараттардық вертикаль жазықтыққа ортогоналдық ропекциялары (Ғимараттың сыртқы жағы). Қасбет сызбасы ғимараттың сыртқы бейнесі, архитектурасы, оның элементтерінің өзара қатынастары жөнінде сипат береді. Қасбеттерді бас, аулалық және бүйірлік деп бөледі. Бас қасбет деп ғимаратың көше немесе алаң жағынан көрінісін атайды. Басқа қасбет анықтамалары олардың атауларынан белгілі болады. Қасбет атауы сызбада кескінделген ғимарат бөлігі, аралығында орналасқан шеткі координаталық остері арқылы анықталады немесе қасбеттік қабырғада орналасқан осі маркісімен анықталады, мысалы «Қасбет 1 – 4», «Қасбет А – В», «Қасбеттің монтаж сұлбасы 1 – 13» және т.с.с. Қасбет атауы кескін үстінде жазылады. Егер қасбетте күрделі орындар болса, оларды ірілеу масштабта орындайды, яғни қасбет бөлігі орындалады.

Қасбеттің негізгі сызбасында, орналасқан парағы нөмірлері көрсетілген онын, бөліктеріне сілтем жасалуы тиіс. Қасбет сызбаларында өлшемдер пландарда, тіліктерде және бөліктерде анықталмаған элементтер байланысы өлшемдерінен басқа әдетте қойылмайды.

 

Негізгі сұрақтар: 5 нег.[256-260 ],

Қосымша сұрақтар: 1 қос.[29-37].

Бақылау сұрақтары:

1. Қандай қасбеттер басты болады?

2. Қасбеттердің аттары қалай анықталады?

3. Қасбеттердегі күрделі аймақтарын кескіндеу үшін не қолданады?

4. Қасбетті қандай сызбалардың негізінде орындайды?

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 1084 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Инженерлік графика 3» пәнінің мақсаты мен міндеттері | Модуль №2 бойынша бақылау сұрақтары | Дәріс. Көріністер, тіліктер, қималар. | Дәріс 2. Аксонометриялық проекциялар. | Горизонталь изометриялық проекция. | Дәріс 3. Тетікбөлшектерді біріктіру. Ажырайтын және ажырамайтын біріктірулер. | Дәріс 4. Тетікбөлшектердің эскиздері мен жұмыс сызбалары. Құрастыру сызбасы. | Сызықтық перспектива. | Дәріс. Ортогональ проекцияларда, аксонометрияда және перспективада көлеңкелер. | Дәріс 10. Ғимараттардың тіліктерінің сызбалары. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Дәріс 11. Баспалдақтар сызбалары.| Дәріс 13. Темірбетон бұйымдары мен конструкцияларының сызбалары

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)