Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Модуль №2 бойынша бақылау сұрақтары

Читайте также:
  1. Аймактық белгiсi бойынша домендер атауы
  2. аржы, ақша айналымы және несие » пәнінен емтихан сұрақтары
  3. Бақылау сұрақтары
  4. Бақылау сұрақтары
  5. Бақылау сұрақтары
  6. Бақылау сұрақтары
  7. Бақылау сұрақтары

1 Құрылыс сызбаларында қандай пландар орындалады?

2 Құрылыс сызбаларында қандай тіліктер орындалады?

3 Қаңқалы өндіріс ғимаратының негізгі элементтерін атаңыз.

4 Көпқабатты өндіріс ғимаратының аражабын мен жабынның қандай айымашылықтары бар?

5 Өндіріс ғимаратының планында не көрсетіледі?

6 Өндіріс ғимаратының тілігінде не көрсетіледі?

7 Азаматтық ғимараттардың негізгі екі құрылымдық схемаларын атаңыз.

8 Құрылыс сызбаларының негізгі түрлерін атаңыз.

9 Жұмыс сызбалары жинағының маркасы деген не?

10 Құрылыс сызбаларында биіктік белгілерін қалай қояды?

11 Сыртқа немесе ішке ашылатын терезелердің жақтаулары қалай көрсетіледі?

12 Сызбада есіктер қалай кескінделеді?

13 Баспалдақтың астыңғы маршы планда қалай кескінделеді?

14 Баспалдақтың аралық маршы планда қалай кескінделеді?

15 Баспалдақтың үстіңгі маршы планда қалай кескінделеді?

16 Іргетас жоспарында қандай элементтер кескінделеді?

17 Баспалдақ маршының элементтерін атаңыз.

18 Темірбетон құрылымдарындағы арматураның түрлерін атаңыз.

19 Бас жоспар деп қандай сызбаны атайды?

20 Экспликация деген не?

21 Қандай жағдайда еден жоспары сызылады?

22 Аражабындар жоспарында қандай элементтер кескінделеді?

23 Жабын жоспарының геометриялық сызбасын орындау үшін қандай ережелер қолданылады?

24 Ағаш құрылымдарындағы біріктіру түрлерін атаңыз.

25 Құрылыс сызбаларында қандай негізгі жазу түрлері қолданылады?

26 Қандай жағдайда түйіндер мен үзінділер қолданылады?

27 Үйлестіргіш осьтердің сандық және әріптік белгілері қандай ретпен қойылады?

28 Металл құрылымдарында қандай прокаттық профильдер қолданылады?

29 Сызбада прокаттық профильдер қалай кескінделеді?

30 Ғимараттың қасбет сызбаларын орындау реті қандай?

Аралық аттестацияны жүргізуге арналған сұрақтар:

1 Тіліктердің негізгі түрлері қандай?

2 Қандай кескіндер үшін көрініс пен тілікті біріктіріп сызады?

3 Жергілікті тілі деген не?

4 Тетікбөлшектердің қандай элементтері шартты түрде сызықталмайды?

5 Қима деген не? Тілік пен қиманың айырмашылығы қандай?

6 МСТ 2.317-69 стандарты бойынша аксонометриялық проекциялардың қандай түрлерін тағайындалған?

7 Сызбада метрикалық және құбырлық бұранда қалай кескінделеді?

8 Өлшемдерді қою кезіндегі база ретінде не болады?

9 Жұмыс сызбаларына қандай талаптар қойылады?

10 Как построить тени от точки на плоскостях проекций.

11 Өзіндік және құлама көлеңкелердің шектеу сызықтарының өзара қандай байланысы бар? Сызбада мысал келтіріңіз.

12 Айналу беті өзінің «шығару шамасы» қабырға жазықтығында белгілі болғанда өзіндік көлеңке шекарасының кез келген нүктесінің шығару шамасы қалай анықталады?

13 Көлеңке салуда горизонталь және фронталь қосымша көмекші жазықтықтар қандай жағдайда қолданылады?

14 Квадрат және дөңгелек тақтадан (плита) дөңгелек ұстынға (колонна) құлама көлеңкелері қалай салынады?

15 Дөңгелек ұстынға білікшеден (валик) түсетін көлеңкені салу әдісі.

16 Ашық цилиндр қуыстың (ниша) ішкі бетіне оның жоғарғы ернеуінен түскен көлеңкені салыңыз.

17 Конустық және сфералық қуыстарда қосымша фронталь жазықтықтар әдісімен көлеңкелерді салуға бола ма?

18 Сфералық және конустық қуыстарда құлама көлеңкелерді салу әдістері?

19 Перспективада беттескен көру нүктесі не үшін қолданылады?

20 Ғимараттардың негізгі түрлері.

21 Жобалау стадиялары.

22 Құрылыс сызбаларындағы масштабтар.

23 Құрылыс сызбаларындағы сызба сызықтары.

24 Құрылыс сызбаларындағы негігзгі көріністер.

25 Құрылыс сызбаларындағы тіліктер.

26 Құрылыс сызбаларында өлшемдерді қою.

27 Құрылыс сызбаларындағы биіктік белгілері.

28 Құрылыс сызбаларындағы биіктік белгілері.

29 Құрылыс сызбаларындағы шартты кескіндер.

30 Темірбетон құрылымдарының сызбалары.

31 Металл құрылымдарының сызбалары.

32 Жұмыс сызбаларының негізгі жинақтарының маркалары.

33 Қабырғалар мен арақабырғалардың сызбалары.

34 Баспалдақ сызбалары.

35 Бас жоспар сызбалары.

36 Ағаш құрылымдардың сызбалары.

37 Санитарлық-техникалық жабдықтардың сызбалары.

38 Құрылыс сызбаларын орындау реті.

39 Құрылыс сызбаларындағы модульдік координация.

40 Құрылыс сызбаларындағы шартты кескіндер.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 665 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: ИНЖЕНЕРЛІК ГРАФИКА 3 | Дәріс 2. Аксонометриялық проекциялар. | Горизонталь изометриялық проекция. | Дәріс 3. Тетікбөлшектерді біріктіру. Ажырайтын және ажырамайтын біріктірулер. | Дәріс 4. Тетікбөлшектердің эскиздері мен жұмыс сызбалары. Құрастыру сызбасы. | Сызықтық перспектива. | Дәріс. Ортогональ проекцияларда, аксонометрияда және перспективада көлеңкелер. | Дәріс 10. Ғимараттардың тіліктерінің сызбалары. | Дәріс 11. Баспалдақтар сызбалары. | Дәріс 12. Ғимарат қасбеттерінің сызбалары |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Инженерлік графика 3» пәнінің мақсаты мен міндеттері| Дәріс. Көріністер, тіліктер, қималар.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.015 сек.)