Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Горизонталь изометриялық проекция.

Читайте также:
  1. Б) горизонтальные административные правоотношения.
  2. Б)Рассмотрим горизонтальную составляющую балки
  3. Бурение многозабойных (многоствольных), горизонтально разветвленных и горизонтальных скважин
  4. В горизонтальной плоскости существуют и противоречия отдельных личностей.
  5. В) Горизонтально, влево
  6. Выбор типа кабеля для горизонтальных подсистем.

Аксонометриялық осьтердің орналасуы 2.8-суретте көрсетілген. .

Горизонталь изометриялық проекцияда у осінің бұрышы ретінде 45 және 60° алуға болады, соған қоса, х және у остерінің арасын 90°-та сақтау қажет. Горизонталь изометриялық проек- ция х, у және z осьтері бойынша бұрмалаусыз орындалады. Горизон- таль изометриялық проекцияға мысал 2.9-суретте келтірілген.

Фронталь диметриялық проекция.Аксонометриялық осьтердің орналасуы 2.10-суретте келтірілген.

Фронталь диметриялық проекцияда у осінің көлбеулігін 30 және 60° етіп алуға болады.

у осі бойынша бұрмалану коэффициенті – 0.5, ал x және z бойынша - 1. Бұйымның фронталь диметриялық проекциясына мысал 2.11-суретте келтірілген. Аксонометриялық проекцияларда қиманы штрихтау сызықтарын қабырғалары аксонометриялық осьтерге параллель болып келетін квадраттың диагоналіне параллель етіп жүргізеді (2.12-сурет).

Өлшемдерді салғанда, олардың шығарма сызықтары аксонометриялық осьтерге параллель, ал өлшемдік сызықтар – өлшеніп отырған кесіндіге параллель болады (2.13-сурет).

 

Негізгі әдебиет: 1 нег.[208-233 ], 2 нег. [176-200 ]

Қосымша әдебиет: 1 қос.[205-219].

Бақылау сұрақтары:

1. Қандай проекцияларды аксонометриялық деп атаймыз?

2. Аксонометриялық проекциялардың түрлерін атаңыз.

3. Бұрмалану коэффициенті деп нені атаймыз?

4. Аксонометрияның негізгі теоремасы – Польке теоремасын айтыңыз.

5. Тік бұрышты изометрия мен диметрияда ось бағыттары бойынша бұрмалану коэффициенттерін атаңыз.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 890 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: ИНЖЕНЕРЛІК ГРАФИКА 3 | Инженерлік графика 3» пәнінің мақсаты мен міндеттері | Модуль №2 бойынша бақылау сұрақтары | Дәріс. Көріністер, тіліктер, қималар. | Дәріс 4. Тетікбөлшектердің эскиздері мен жұмыс сызбалары. Құрастыру сызбасы. | Сызықтық перспектива. | Дәріс. Ортогональ проекцияларда, аксонометрияда және перспективада көлеңкелер. | Дәріс 10. Ғимараттардың тіліктерінің сызбалары. | Дәріс 11. Баспалдақтар сызбалары. | Дәріс 12. Ғимарат қасбеттерінің сызбалары |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Дәріс 2. Аксонометриялық проекциялар.| Дәріс 3. Тетікбөлшектерді біріктіру. Ажырайтын және ажырамайтын біріктірулер.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)