Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Дәріс 2. Аксонометриялық проекциялар.

Читайте также:
  1. Дәріс 10. Ғимараттардың тіліктерінің сызбалары.
  2. Дәріс 11. Баспалдақтар сызбалары.
  3. Дәріс 12. Ғимарат қасбеттерінің сызбалары
  4. Дәріс 13. Темірбетон бұйымдары мен конструкцияларының сызбалары
  5. Дәріс 1941-1956 ЖЫЛДАРДАҒЫ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ
  6. Дәріс 3. Тетікбөлшектерді біріктіру. Ажырайтын және ажырамайтын біріктірулер.

Аксонометрия гректiң аксон (ось) және метрео (өлшеу) деген екi сөзiнен құрылады.

А ´ - А нүктесінің аксонометриялық проекциясы. А´1А нүктесінің екінші проекциясы.

Аксонометриялық бірліктің оның нақты ұзындығына қатынасы бұрмалану коэффициенті деп аталады: u=e´x/ex, v=e´y/ey, w=e´z/ez.

 

u=v=w – изометрия;

u=w – диметрия;

u≠v≠w – триметрия;

Тікбұрышты изометрия. Аксонометриялық осьтердің орналасуы 2.2-суретте көрсетілген. x, y, z осьтері бойынша бұрмалану коэффициенттері 0.82-ге тең.

Оңай болу үшін изометриялық проекцияны әдетте бұрмаланусыз орындайды, яғни бұрмалану коэффициентін 1-ге тең деп алады.

Бұйымның тікбұрышты изометриялық роекциясына мысал 2.3- суретте келтірілген..

Тікбұрышты диметрия. Аксонометриялық осьтердің орналасуы 2.4-суретте көрсетілген.

y осі бойынша бұрмалану коэффициенті 0.47-ге тең, ал x және z бойынша - 0.94-ке.

Диметриялық проекцияны x және z осьтері бойынша бұрмалаусыз, және y осі бойынша бұрмалау коэффициентін 0.5-ке тең қылып алады.

Бұйымның диметриялық проекциясына мысал 2.5-суретте келтірілген.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 1080 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ИНЖЕНЕРЛІК ГРАФИКА 3 | Инженерлік графика 3» пәнінің мақсаты мен міндеттері | Модуль №2 бойынша бақылау сұрақтары | Дәріс 3. Тетікбөлшектерді біріктіру. Ажырайтын және ажырамайтын біріктірулер. | Дәріс 4. Тетікбөлшектердің эскиздері мен жұмыс сызбалары. Құрастыру сызбасы. | Сызықтық перспектива. | Дәріс. Ортогональ проекцияларда, аксонометрияда және перспективада көлеңкелер. | Дәріс 10. Ғимараттардың тіліктерінің сызбалары. | Дәріс 11. Баспалдақтар сызбалары. | Дәріс 12. Ғимарат қасбеттерінің сызбалары |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Дәріс. Көріністер, тіліктер, қималар.| Горизонталь изометриялық проекция.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)