Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сызықтық перспектива.

Читайте также:
  1. Сызықтық кодтарға арналған тұрғызушы матрица.
  2. Сызықтық кодтардағы қателерді табу және түзету.
  3. Сызықтық кодтардың қасиеттері.

Перспектива центрлік проекциялаудың негізінде орындалады (5.1-сурет).

S – проекция центрі

p¢ - проекция жазықтығы

АВС – АВС үшбұрышының түпнұсқасы

А¢В¢С¢ - DАВС үшбұрышының p¢ жазықтығындағы проекциясы

Сызықтық перспективаның аппараты (5.2-сурет).

p0 – сурет жазықтығы

p¢ - зат жазықтығы

О – көру нүктесі

О¢- көру нүктесінің горизонталь проекциясы

V – суреттің бас нүктесі

ОV – бас сәуле (дистанциялық қашықтық)

r - сурет табаны

h – көкжиек сызығы

D1, D2 – дистанциялық нүктелер

- беттескен көру нүктесі

OV=VD1=VD2=V

a - көкжиек жазықтығы

Перспективадағы түзу.

а) Сурет жазықтығына перпендикуляр түзулердің тоғысу нүктесі бас нүкте V болады (5.3-сурет).

б) Егер түзу зат жазықтығына параллель болса, онда олардың тоғысу нүктесі көкжиек сызығында болады (5.4-сурет).

в) Егер түзудің тоғысу нүктесі көкжиектен жоғары болса, онда ол түзу жоғары ұмтылған болады (5.5-сурет).

г) Егер түзудің тоғысу нүктесі көкжиектен төмен болса, онда ол түзу төмен ұмтылады (5.6-сурет).

 

Перспективада түзулердің өзара орналасулары.

а) Егер түзулер параллель болса, олардың бір тоғысу нүктесі болады (5.7-сурет).

б) Егер түзулер қиылысатын болса, онда олардың перспективаларының қиылысу нүктесі мен екінші проекцияларының қиылысу нүктесібір вертикальдың бойында болады (5.8-сурет).

Түзудің іздері (5.9-сурет).

M ¢ - a түзуінің зат ізі, M 0а түзуінің сурет ізі,

- тоғысу нүктесі немесе түзудің шексіз алыс нүктесі.

Перспективадағы жазықтық кескіні.

Перспективада жазықтық нүктелермен немесе түзулермен берілуі мүмкін, бірақ көбінше жазық фигурамен беріледі. Сонымен қатар жазықтық өзінің сурет ізімен және тоғысу сызығымен де беріледі. Жазықтықтың сурет ізі деп оның сурет жазықтығымен қиылысу сызығын айтады және ол осы жазықтыққа тиісті екі түзудің сурет іздерімен анықталады. Жазықтықтың тоғысу сызығы осы жазықтықтың шексіз алыс түзуінің перспективасы болады. Жазықтықтың сурет ізі мен тоғысу сызығы өзара параллель болады.

Есеп. a(АВС) жазықтығының сурет және зат іздерін, тоғысу сызығын салу керек (5.11-сурет).


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 1233 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ИНЖЕНЕРЛІК ГРАФИКА 3 | Инженерлік графика 3» пәнінің мақсаты мен міндеттері | Модуль №2 бойынша бақылау сұрақтары | Дәріс. Көріністер, тіліктер, қималар. | Дәріс 2. Аксонометриялық проекциялар. | Горизонталь изометриялық проекция. | Дәріс 3. Тетікбөлшектерді біріктіру. Ажырайтын және ажырамайтын біріктірулер. | Дәріс 10. Ғимараттардың тіліктерінің сызбалары. | Дәріс 11. Баспалдақтар сызбалары. | Дәріс 12. Ғимарат қасбеттерінің сызбалары |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Дәріс 4. Тетікбөлшектердің эскиздері мен жұмыс сызбалары. Құрастыру сызбасы.| Дәріс. Ортогональ проекцияларда, аксонометрияда және перспективада көлеңкелер.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)