Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Студенттің оқытушы басшылығымен (СОӨЖ) жүргізілетін өздік жұмысы

Читайте также:
  1. Кафедра және оқытушылар туралы мәліметтер
  2. Модульдер бойынша жүргізілетін аралық бақылауларға арналған сұрақтар тізімі
  3. Оқытушы жетекшілігімен өтетін студенттердің өздік жұмысы (СОӨЖ) аясында өтетін сабақтар тақырыбы
  4. Студенттердің өздік жұмысына әдістемелік нұсқау
  5. Студенттердің оқытушымен өзіндік жұмыс шегідегі сабақ жоспары (СОӨЖ – 45 с.).
  6. Студенттің түрлі сипаттағы тапсырмаларды орындауының рейтингтік бағасы

СОӨЖ екі функцияны атқарады – кеңес беру және бақылау.

7-кесте

Сабақ тақырыбы Жүргізу түрі Әдістемелік ұсыныстар Ұсынылатын әдебиет
Сызбаларды орындаудың жалпы ережелері. Презентация Сызбаларды ҚЖҚЖ – Сызбаларды орындаудың жалпы ережелеріне сай орындау керек: МСТ 2.301-68. Пішімдер, МСТ 2.302-68. Масштабтар, МСТ 2.303-68. Сызба сызықтары, МСТ 2.304-81. Сызба қаріптері. 1нег.[26-56], 1қос. [6-18]  
Көріністер, тіліктер, қималар   Кеңес беру, тренинг Тетікбөлшектің екі көрінісі бойынща үшіншісін салуды, қарапайым және күрделі тіліктерді орындау. МСТ 2.305-68. Кескіндер – көріністер,тіліктер, қималар, МСТ 2.307-68. Өлшемдер мен шекті ауытқуларды қою стандарттарын қолдану керек. 1нег.[69-101], 1қос. [30-67], ОӘК, конспект, тақырып1
Аксонометриялық проекциялар Кеңес беру, тренинг Аксонометриялық проекцияларды салу тәсілдерін меңгерукерек. МСТ 2.317-69. - Аксонометриялық проекциялар стандартын қолдану керек. 1нег. [69-101], 1қос. [30-67], ОӘК, консп., тақырып1,2

 

7 – кестенің жалғасы

Бұрандалы біріктірулер Кеңес беру, тренинг Бұрандалық біріктірулердің құрылымдық, оңайлатылған және шартты кескіндерін сызуды үйрену керек. Бұранданы кескіндеу үшін МСТ 2.311-68* - Бұранданың кескіндері стандартын қолдану керек. 1нег.[102-140], 1қос. [68-80], ОӘК, конспект, тақырып1.
Бөлшектердің эскиздері мен жұмыс сызбалары.   Кеңес беру, тренинг Нобайды миллиметрлік немесе торкөз қағазғаорындау керек. Өлшеу құралдарын қолдануды үйрену керек. 1нег. [141-172], 1қос. [81-95] ОӘК,тақырып 2.
Құрастыру сызбасы. Кеңес беру, тренинг Құрастыру сызбасы мен сипаттізімді орындау ережелерін білу керек. 1нег. [141-172], 1қос. [81-95], ОӘК,конспект, 3 тақырып
Сызықтық перспектива. Кеңес беру, тренинг Сызықтық перспектива аппаратын білу керек. Сызықтық перспективаны салу үшін сәулетшілер тәсілін қолдану керек. 1нег. [387-399], 1қос. [205-252], ОӘК, консп., 4 тақырып
Ортогональ проекцияларда көлеңкелерді салу Кеңес беру, тренинг Ортогональ проекцияларда көлеңкелерді салу тәсілдерін меңгеру. 1нег. [387-399], 1қос. [202-252], ОӘК,конспект, 7 тақырып
Аксонометрия мен перспек-тивада көлең-келер салу Кеңес беру, тренинг Аксонометрия мен перспективада өзіндік және құлама көлеңкелерді салу тәсілдерін білу. 1нег. [387-399], (1қос. [202-52], ОӘК,конспект, 5 тақырып
Ғимарат қабатының планы Кеңес беру, тренинг Есік пен терезе орындарын МСТ 21.501-93 стандарты бойынша, ал каналдарды МСТ 21.101-78 стандарты бойынша орындау керек. 1нег.[210-230], 1қос.[118-124], ОӘК, конспект, 9 тақырып
Ғимарат тілігі Кеңес беру, тренинг Тіліктерде материалдарды МСТ 2.306-68* стандарты бойынша белгілеу керек. 1нег. [248-255], 1қос.[125-130], ОӘК, конспект, 10 тақырып
Баспалдақтар сызбалары Кеңес беру, тренинг Баспалдақ бөлмесін есептеу және геометриялық бөліктеу тәсілдерін үйрену керек. 1нег. [243-247] 1қос.[125-130], ОӘК, конспект, 11 тақырып
Ғимарат қасбетінің сызбалары Тренинг Фасадтарды безендіру МСТ 21.501-93 стандарты бойынша орындалады. Фасадтарды шеткі координациялық осьтер бойынша белгілеу керек. 1нег. [256-260], 1қос.[131-133], ОӘК, конспект, 12 тақырып
Ғимарат түйінін сызу Кеңес беру, тренинг Арматура түрлерін, негізгі прокаттық профильдерді, құырылымдардың сызбаларын орындау ережелерін білу керек. 1нег.[261-324], 1қос.[134-158], ОӘК, конспект, 13-15 тақырып

 

7 – кестенің жалғасы

Сызбаларды безендіру. Кеңес беру Графикалық және мәтіндік құжаттар МСТ 21.101-97 ҚЖҚЖ. Жобалық және жұмыс құжаттамаларға қойылатын негізгі талаптар, МСТ 21.501 – 93. ҚЖҚЖ. Сәулет-құрылыс жұмыс сызбаларын орындау ережелері стандарттарын қолдану керек.   1нег. [173-194], 1қос. [96-108], ОӘК, конспект, 6-15 тақырыптар

Студенттің оқытушы басшылығымен (СОӨЖ) кеңседе жүргізілетін өздік жұмысы:

Есептерді тексеру, сұрақтарға жауап беру, графикалық жұмыстарды, дәріс конспектілерін тексеру, жіберілген сабақтардың тақырыптары бойынша есеп беру, өздік жұмыстарды қорғау.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 539 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Дәріс 3. Тетікбөлшектерді біріктіру. Ажырайтын және ажырамайтын біріктірулер. | Дәріс 4. Тетікбөлшектердің эскиздері мен жұмыс сызбалары. Құрастыру сызбасы. | Сызықтық перспектива. | Дәріс. Ортогональ проекцияларда, аксонометрияда және перспективада көлеңкелер. | Дәріс 10. Ғимараттардың тіліктерінің сызбалары. | Дәріс 11. Баспалдақтар сызбалары. | Дәріс 12. Ғимарат қасбеттерінің сызбалары | Дәріс 13. Темірбетон бұйымдары мен конструкцияларының сызбалары | Пісіру жіктерінің шартты белгілері | Ағаш құрылымдары элементтерін біріктірулер мен бекіту тетіктері |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Зертханалық сабақтардың жоспары| СӨЖ жоспары

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)