Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Модульдер бойынша жүргізілетін аралық бақылауларға арналған сұрақтар тізімі

Читайте также:
  1. Адамдарды көтеруге арналған жүккөтергіш механизмдердің статикалық күштемесінен асуын қаншаға дейін шектейді В) 1,5 есе
  2. Аймактық белгiсi бойынша домендер атауы
  3. Аралық аттестацияға арналған сұрақтар
  4. аржы, ақша айналымы және несие » пәнінен емтихан сұрақтары
  5. Бақылау сұрақтары
  6. Бақылау сұрақтары
  7. Бақылау сұрақтары

1-ші модуль бойынша жүргізілетін бақылауға арналған сұрақтар

1. Бүтін сандарға қандай операциялар қолданылады?

2. Шарт оператордын формалары қандай? Айырмашылығы неде?

3. For операторы қалай орындалады?

4. While және do.. while операторлардың айырмашылығы неде?

5. Тандау операторы қалай орындалады?

6. Бірөлшемді және екі өлшемді массивтерді қалай сипаталады?

7. Массивтерді құру тәсілдерін атаныз?

8. Екі массивті жол бойынша шығаруын қалай орындалады?

9. Borland С++ -гі функциялар деген не?

10. Функцияны шакыруы қалай орындалады?

11. Қандай функция рекурсивті деп аталады?

12. Қандай айнымалар функцияға байланысты локальді немесе глобальді болып табылады?

13. Қандай мәліметтердің типтері жылжымалы нүктесімен мәліметтерге жатады?

14. С++ тің стандартты о математикалық функцияларын атаныз?

15. Екі жолға қатынас операциялар қалай орындалады?

2-ші модуль бойынша жүргізілетін бақылауға арналған сұрақтар тізімі

1. Кез келген файлдың сипаттамалық ерекшеліктері бар?

2. Файлдық типті айнымалыны қалай баяндауға болады?

3. Файлдың типтерің атаныз?

4. Файлға қалай қол жеткізуге болады?

5. Файлды қалай инициалдауға болады?

6. Типтілген файлдармен жұмыс істеу үшін функцияларды атаныз?

7. Мәтіндік файлдармен жұмыс істеу үшін функцияларды атаныз?

8. С++ -те мәліметтер құрылымын қалай баяндауға болады?

9. Мәліметтер құрылым компонентерге қалай қол жеткізуге болады?

10. Құрылымдар массивтің элементерін идентификациясы қалай орындалады?

11. Жанама адресация оператордын міндеті?

12. С++ -те көрсеткіштер қалай баяндалады?

13. Көрсеткіш массивтер қалай баяндалады?

14. Адаптердің жұмысын графикалық режимға қалай инициалдайды?

15. С++ -ге графикалық функцияларды атаныз?

Аралық аттестацияға дайындалуға арналған сұрақтар тізімі

1. Мәліметтер типтері нені анықтайды?

2. Мәліметтер типтердің түрлендіру функцияларын атаныз.

3. Құрамды операторлар деген не?

4. Шарты оператор қандай алгоритм бойынша орындалады?

5. For, while және do.. while операторлардың құрылымдары.

6. Тандау операторы қалай орындалады?

7. Ерекше белгілерді қолданған кезде қандай ережелерді білу керек?

8. Массивтін элементіне қалай қол жеткізуге болады?

9. Негізгі программамен және функция аралығында ақпарат алмасу қалай орындалады?

10. С++-ге бүтін сандық типтерге жататтын мәліметтер типтерді атаныз?

11. Массивтің типтерін сипатамасы қалай орындалады?

12. Мәдіметтер құрылым типтерің баяндау құрылымы қандай болады?

13. Қандай екі типтер үлесімді болып табылады?

14. С++-ге файлдардын түрлерін атаныз?

15. Кез келген файлдарға қандай функцияларды қолдануға болады?

16. С++ -гі ерекшеліктерді өндеу функцияларын сапаттаныз.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 348 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Программаның құрылымы | Error директивасы | Келтіру операторлары | Дәріс. Циклдар - басқару операторлар | Дәріс. Массивтер. Бірөлшемді және екіөлшемді массивтерді өңдеуге арналған программаларды құру | Көрсеткішті сипаттау | Дәріс. Массивтер және көрсеткіштер | Ші дәріс. Символдық жолдар және қолданылатын функциялар | Жолдарға қолданылатын операциялардың функциялары | Дәріс. Құрылымдар және мәліметтердің басқа формалары. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Пәнді қысқа сипаттау| Дәрістік сабақтардың конспектілері

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)