Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аралық аттестацияға арналған сұрақтар

Читайте также:
  1. Адамдарды көтеруге арналған жүккөтергіш механизмдердің статикалық күштемесінен асуын қаншаға дейін шектейді В) 1,5 есе
  2. аржы, ақша айналымы және несие » пәнінен емтихан сұрақтары
  3. Бақылау сұрақтары
  4. Бақылау сұрақтары
  5. Бақылау сұрақтары
  6. Бақылау сұрақтары

1. Алюминий және магний ұнтақтарын алудың технологиясын бейнелеп беріңізші.

2. Мыс және олардың қорытапаларының ұнтағын қалай алады ?

3. Титан және олардың қорытапаларының ұнтағын қалай алады ?

4. Механикалық әсер етудің нәтижесінде қатты дененің жанасу аймақтарында қандай өріс пайда болады ?

5. Механаөңдеген кезде материалда қандай физика-химиялық процестер жүреді ?

6. Жұқа ұнтақтауды қандай жабдықтарда жүргізеді ?

7. Атанақтардың пішініне қарай диірмендерді қалай бөледі ?

8. Ұнтағыш диірменнің пішініне қарай диірмендер қалай бөлінеді ?

9. Ұнтақтау мен араластыру процестерінің нәтижелігі немен анықталады ?

10. Диірменді жұктеу немен анықталады ?

11. Ұнтақтардың дисперлігін бағалау үшін қандай тәсілді қолданады ?

12. Диспергирлеген кезде материалда қандай процестер жүреді ?

13. Диспергирлеудің дәрежесі немен сипатталады ?

14. Қандай физика-химиялық құбылыстар қатты денелердің диспергірленуін қоштайды ?

15. Сырғу үйкелісі пайда болған кезде заттардың түйісетін жерлерінде температура қанша мөлшерге көтеріледі ?

16. Механикалық белсендірген кезде жылудың бөлінуіне не себеп болады ?

17. Наноматериалды алудың механахимиялық технологиясын қалай іске асырады ?

18. Мүштіктік баспақтаудың артықшылығы мен кемшілігі туралы айтып беріңізші.

19. Мүштіктік баспақтаудың негізгі тәсілдерін айтып беріңізші.

20. Мүштіктік баспақтау тәсілдерімен жұқа бұйымдарды алуға болама ?

21. Мүштіктік баспақтау тәсілімен бұйымды жасағанда, ұзындық пен пішінге қандай шектеулерді қойады ?

22. Мүштіктік баспақтауды қолданғанда, баспақ-қалып ұяқалыбындағы ұнтақты ауаның оттегісімен әсерлесуден қалай қорғауға болады ?

23. Қақталып жабыстырылған бұйымда кеуектілікті жабудың мөлшері қандай ?

24. Жабық кеуектілігі бар қақталып жабыстырылған дененің тығыздығын қалай анықтайды ?

25. Баспақтаудың алдында не үшін төменгі сотанды ұяқалып қуысына кіргізеді ?

26. Ұнтақтық денені баспақтаған кезде көлемдік өзгерулерді қалай анықтайды ?

27. Ұнтақтарды баспақтағанда бүйірлік үйкелісті қалай азайтады ?

28. Автоматты баспақтарда бұйымдарды баспақтағанда майды қайда және қалай еңгізеді ?

29. Автоматты баспақтарда ұнтақтарды баспақтағанда дәлмөлшерлеудің қандай тәсілін қолданады ?

30. Баспақ-қалыпта толтырғанда қолданылатын дәлмөлшерлеу тәсілдері туралы айтып беріңізші. 

Курстың саясаты мен процедурасы

Пәннің саясаты мен процедурасы оқытушылардың стденттерден барлық аудиториялық СОӨЖ сабақтарға міндетті түрде қатысуын талап етеді. Сабаққа қатыспаған күндерін әдебиеттермен жұмыс істей отырып өз бетінше тапсырмаларды орындап, оны тьюторға қайта тапсыру тәртібін талап етеді.

 

НЕГІЗГІ ТАРАТЫЛАТЫН МАТЕРИАЛДАР МАЗМҰНЫ


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 329 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Пәннің қысқаша мазмұны | Тапсырмалардың тізімі мен түрлері және оларды орындау кестесі | Дәріс №2. Термиялық талдау | Дәріс №3. Зерттеудің физикалық әдістері. Әдістердің жалпы классификациясы және сипаттамасы. | Дәріс №4. Дифракциялық әдістер. Құрылымдық кристаллографияның негіздері. | Дәріс №5. Рентген сәулелерінің физикасы | Дәріс №6. Рентгендік техника | Рентген құрылымдық талдаудың әдістері | Дәріс №7. Спектрлік әдістер | Дәріс №9. Масс – спектрлік талдау |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Модульдар бойынша және аралық аттестация өткізуге арналған сұрақтар тізімі.| Курстың тақырыптық жоспары

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)