Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Модульдар бойынша және аралық аттестация өткізуге арналған сұрақтар тізімі.

Читайте также:
  1. Aуіпсіздік және еңбекті қорғaу бөлімі
  2. I. Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы
  3. XIV-XVII ғасырлардағы Қазақстанның мәдениеті және әлеуметтік-экономикалық жағдайы
  4. А)Өндіріс алаңы және оның тегістеу жұмыстары
  5. Абынудың жасушалық және гуморалдық медиаторларының пайда болу және әсер ету жолдары
  6. Адамдарды көтеруге арналған жүккөтергіш механизмдердің статикалық күштемесінен асуын қаншаға дейін шектейді В) 1,5 есе
  7. Азаматгық қоғам және құқықтық мемлекет

1-модуль:

1. Механахимия қандай заңдылықтарды зерттейді?

2. Материалдарды қирату процесінің қозғалту күші болып не саналады?

3. Материал беріктігіне не әсер етеді?

4. Кристалдық денеге жүктеме түсірген кезде оның қирауының негізгі сатыларын айтып беріңізші.

5. Пластикалық металдардың қирау қисық сызығын бейнелеп беріңізші.

6. Металдық және керамикалық материалдардың қирау процестерінде қандай айырмашылық бар?

7. Керамика қирағанда пайда болатын қирау түрлерін айтып беріңізші.

8. Бөлшектерді қиратуға жұмсалатын жұмыс қандай сыңарлардан тұрады?

9. Бөлшектерді қиратуға жұмсалатын жұмыстың қандай сыңары пайдалы деп есептеледі?

10. Металл ұнтақтарын алатын технологиялық циклдың негізгі операциясын айтып беріңізші.

11. Ұнтақтарды диспергрлеу үшін қолданылатын қондырғылардың негізгі түрлерін айтып беріңізші.

12. Темір болқымаларын немен және қалай тозаңдатады?

13. Тозаңдатылған темір ұнтақтарын алу үшін қолданылатын шикізаттың негізгі түрін айтып беріңізші.

14. Темір, феррохром, ферросилиций, болат қорытпаларының ұнтақтарын алатын технологиялық сұлбаны бейнелеңізші.

15. Темір және оның қорытпалары ұнтақтарын жасаған кездегі энергия тасушының қысымын және температуралық режімін айтып беріңізші.

 

2-модуль:

1. Сұйық өндірістік қалдықтан металдарды шығарудың ең нәтижелі тәсілі туралы айтып беріңізші.

2. Сұйық өндірістік қалдықтардың мүмкін болатын түрлері туралы айтып бперіңізші.

3. Сұйық қалдықтардың концентрациясын жоғарлату тәсілдері туралы айтып беріңіші.

4. Қандай металдардың ұнтақтарын балқыманы ортадантеуіп тозаңдату тәсілімен алады?

5. Ортадантеуіп күш түсіріп балқыманы диспергирлейтін негізгі тәсілдерді айтып беріңізші.

6. Айналатын оқбақыр тәсілімен ұнтақ алғанда неден материалдың гранулометрикалық құрамы тәуелді болады?

7. Ортадантебетін тәсілдерімен балқыманы диспергирлеген кезде қолданылатын жылу энергиясының көзі туралы айтып беріңізші.

8. Айналатын электрод және диск тәсілдерін қолдып тозаңдатқан кезде ұнтақтың грануметрикалық құрамын анықтайтын факторларды айтып беріңізші.

9. Ортадантеуіп диспергирлейтін тәсілді қолданып алынған ұнтақты оттегімен әсерлетпеу үшін қандай әдісті қолданады?

10. Тұтас металды баспақтаудан ұнтақтық денені баспақтаудың айырмашылығы неде?

11. Ұнтақты баспақтаудың жағдайын таңдау қандай факторлардан тәуелді болады?

12. Ұнтақтық денені тығыздаудың негізгі сатылары туралы айтып беріңізші.

13. Баспақтау тығыздығының баспақтау қысымынан тәуелділігін сипаттайтын теңдеуді жазып беріңізші.

14. Баспақтау факторы және көрсеткіші сияқты баспақтау процесінің көрсеткіштері нені ескереді?

15. Баспақтау факторын анықтауға мүмкіндік беретін теңдеуді жазып беріңізші.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 287 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Пәннің қысқаша мазмұны | Курстың тақырыптық жоспары | Дәріс №2. Термиялық талдау | Дәріс №3. Зерттеудің физикалық әдістері. Әдістердің жалпы классификациясы және сипаттамасы. | Дәріс №4. Дифракциялық әдістер. Құрылымдық кристаллографияның негіздері. | Дәріс №5. Рентген сәулелерінің физикасы | Дәріс №6. Рентгендік техника | Рентген құрылымдық талдаудың әдістері | Дәріс №7. Спектрлік әдістер | Дәріс №9. Масс – спектрлік талдау |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тапсырмалардың тізімі мен түрлері және оларды орындау кестесі| Аралық аттестацияға арналған сұрақтар

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)