Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Error директивасы

Читайте также:
  1. Figure 6-1. Interrupt and Error Sources
  2. TAKING ON TERROR

#error директивасы күйге келтірілетін макростардың жарамсыз комбинацияларын тауып, программаны компиляциялау кезеңінде қате туралы хабарлама шығарады.

Warning директивасы

"#warning" директивасы осылай жұмыс істейді, бірақ қате туралы хабарлама емес, ескерту шығарады. Әдетте ол біреу бір нәрсені өзгерткісі келген жағдайда орындалады, бірақ бірден емес, біртіндеп: біраз уақыт бойы «ескі» және «жаңа» нұсқалары жұмыс істеп тұрады, бірақ уақыт өте келе ескі нұсқасы жойылады.

Символдық жолдар.

Символдық жол – бұл бір немесе бірнеше символдан құралатын тізбек. Си тілінде жолдарды сипаттауға арналған арнайы тип болмайды. Жолдарды char типті элементтері бар массив түрінде ұсынуға болады. Жолдағы символдарды жадының көршілес ұяшықтарында орналасқан символдар ретінде елестетуге болады – әрбір ұяшықта бір символдан. Массивтің соңғы элементі \0 символы болып табылады. Нуль символы жолдың соңын білдіретін белгі болып табылады. Жолдың ұзындығын символдардың санымен анықтау үшін strlen функциясы қолданылады.

#define директивасының қолданылуы келесі түрге ие:

#define тұрақтының символикалық атауы тұрақтының мәні

Мысалы: #define PI 3.14159

#define директивасын символдық және қатаалық тұрақтыларды сипаттау үшін қолдануға болады. Бірінші жағдайда ''апостроф'' белгісін, ал екінші жағдайда тырнақшаны қолдану керек. Мысалы:

# define NUL L ‘\0’ немесе # define BL 1 ''Блок 1''

Printf() және scanf() функцияларының қолданылуы.

printf() функциясының жалпы түрі:

printf(<формат жолы>, <объект>, <объект>…);

Формат жолы екілік тырнақшалармен шектеледі. Шығару алдында printf жолда барлық қосымша аталған объектілерді жолдың өзінде көрсетілген формат спецификацияларына сәйкес ауыстырады. Формат спецификациялары процент (%) символынан басталады да, содан кейін мәліметтер типі мен оларды түрлендіру тәсілін білдіретін бір әріп жазылады. Объектілердің өзі айнымалы, тұрақты, өрнек, функция шақыруы болуы мүмкін. 1-кестеде Си тілінде қолданылатын формат спецификациялары келтірілген.

 

2.1-кесте

Формат спецификациялары

Формат спецификация-лары Шығарылатын ақпарат типі
%d Ондық бүтін сан
Бір символ
%s Символдар жолы
Жылжымалы нүктесі бар сан, экспоненциалды жазылуы
%f Жылжымалы нүктесі бар сан, ондық жазылуы
%g Қысқа болған жағдайда, % f немесе % е жазуларының орнына қолданылады
%u Таңбасыз ондық бүтін сан
Таңбасыз сегіздік бүтін сан
Таңбасыз он алтылық бүтін сан

 

#define PI 3.14159

#include <math.h>

main ()

{ float S, r;

printf (“шеңбердің радиусын енгізіңіз \ n”);

scanf (“%f”, &r);

S=PI*r*r;

printf (“шеңбер ауданы = %f \n”, S); }


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 400 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Пәнді қысқа сипаттау | Модульдер бойынша жүргізілетін аралық бақылауларға арналған сұрақтар тізімі | Дәрістік сабақтардың конспектілері | Дәріс. Циклдар - басқару операторлар | Дәріс. Массивтер. Бірөлшемді және екіөлшемді массивтерді өңдеуге арналған программаларды құру | Көрсеткішті сипаттау | Дәріс. Массивтер және көрсеткіштер | Ші дәріс. Символдық жолдар және қолданылатын функциялар | Жолдарға қолданылатын операциялардың функциялары | Дәріс. Құрылымдар және мәліметтердің басқа формалары. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Программаның құрылымы| Келтіру операторлары

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)