Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Студенттің түрлі сипаттағы тапсырмаларды орындауының рейтингтік бағасы

Читайте также:
  1. Бап. Ғылыми зерттеулер, жағдайды қадағалау, бақылау мен табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды болжау
  2. Студенттің оқытушы басшылығымен (СОӨЖ) жүргізілетін өздік жұмысы
  3. Тапсырмалардың тізімі мен түрлері және оларды орындау кестесі
Көрсеткіштері Студенттің балл бойынша рейтингі
Тапсырма орындалған жоқ
Тапсырма үлгі бойынша орындалған
Тапсырмалар қайта құрылды
Тапсырма шығарма-шылықпен орындалды, жұмыстың жаңа амалы ұсынылды

Рейтинг - шкаласы

Бақылау нысаны Балдары
Ағымдағы
Аралық
Үйдегі
Қорытынды
Барлығы

Студенттердің оқу үрдісінің рейтингісінің кестесі.

Бағаның әріптік баламасы Ұпайдың сандық баламасы Пайыздық көрсеткіштері Дәстүрлік жүйеде бағалау
А 4,0 95-100 өте жақсы
А- 3,67 90-94  
В+ 3,33 85-89 жақсы
В 3,0 80-84  
В- 2,67 75-79  
С+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық
С 2,0 5-69  
С- 1,67 60-64  
Д+ 1,33 55-59  
Д 1,0 50-54  
Ғ 0-49 Қанағаттанғысыз
       

1.9. Курстың саясаты мен реті студенттерге пәнді оқу барысында қойылатын әкімшілік талаптарын көрсетеді/балл бойынша/

à Кешігу

à Сабақты босату

à Аудиториядағы жүріс-тұрысы

à Жұмыстарын кеш өткізгені

à Емтиханда болмауы және т.б

Назар аударыңыз:

1. Сабаққа кешікпей келу.

2. Сабақты себепсіз босатпау, босатылған дәрісті келесі сабаққа дейін өздігінен оқып білу.

3. Басқа студенттердің тәжірбиелік сабақта жауабын тыңдай білу керек.

4. Берілген тапсырмаларды берілген мерзімде тапсыру.

5. Жеке берілген тапсырмаларды уақытында орындау.

6.Пән аяқталғанда емтихан ауызша түрде өтеді.

Оқу-әдістемелік кешеннің тізбесі мен мазмұны

2.0.Студенттің сабақтарға қатысуының рейтингтік бағасы. (Рп)

р/с Көрсеткіштері Студенттің рейтингі, балл бойынша
Сабақты босату
Сабақтың әр сағатына қатысу

Оқу-әдістемелік кешеннің тізбесі мен мазмұны.

Курстың тақырыптық жоспары

Азіргі қазақ әдебиеті» (1941-2000 ) пәнінің тақырыптық жоспары

Тақырыптар Дәріс Тәжі-рибе СОБӨЖ СӨЖ
1941-1956 жылдардағы қазақ әдебиеті. 1.5 4.5
1941-1960 жылдардағы қазақ прозаның дамуы. 1.5 4.5
1941-1960 жылдардағы қазақ поэзиясының дамуы. 1.5 4.5
1941-1960 жылдардағы қазақ поэмалары. 1.5 4.5
1941-1960 жылдардағы драматургия. 1.5 4.5
1941-1960 жылдардағы сын мен әдеби зерттеулер. 1.5 4.5
Баубек Бұлқышевтың өмірі мен шығармашылығы. 1.5 4.5
Мәлік Ғабдуллин өмірі мен шығармашылығы. 1.5 4.5
Жұмағали Сайн өмірі мен шығармашылығы. 1.5 4.5
Тайыр Жароков өмірі мен шығармашылығы. 1.5 4.5
Бауыржан Момышұлы өмірі мен шығармашылығы. 1.5 4.5
Мұқан Иманжанов өмірі мен шығармашылығы. 1.5 4.5
Ғали Орманов өмірі мен шығармашылығы. 1.5 4.5
Қасым Аманжолов өмірі мен шығармашылығы. 1.5 4.5
Қалижан Бекхожин өмірі мен шығармашылығы. 1.5 4.5
  БАРЛЫҒЫ 22.5 67.5

Дәріс 1,2. 1941-1956 жылдардағы қазақ әдебиеті.

1.1 ҰОС басталуы.

1.2 ҰОС кезіндегі қазақ поэзиясы.

1.3ҰОС кезіндегі қазақ прозасы.

Дәріс 3,4. 1941-1960 жылдардағы қазақ прозаның дамуы.

2.1 С.Мұқановтың «Сырдария» романы.

2.2 Ғ.Мүсірепов «Оянған өлке» романы.

2.3 Ғ. Мұстафиннің«Миллионер» повесі,«Қарағанды»романы.

2.4 Осы жылдардадағы жазылған қазақ прозаларының тақырыбы мен

идеясы,образдар жүйесі.

2.5 Ж.Тілеков,С.Шаймерденов,З.Қабдолов,Б.Соқпақбаев,Ә.Нүрпейісов, т.б. жас

қаламгерлердің әңгіме,очерк, повесть, романдары.

Дәріс 5,6.1941-1960 жылдардағы қазақ поэзиясының дамуы.

3.1 Ұлы Отан соғысымен байланысты туған жырлар.

3.2 Ж.Жабаевтың соғыс жылдарындағы жырлары.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 245 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Дебиеттер тізімі | Глоссарии. | Дәріс 1941-1956 ЖЫЛДАРДАҒЫ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ | ДӘРІС 1941-1960 ЖЫЛДАРДАҒЫ ҚАЗАҚ ПОЭМАЛАРЫ | ДӘРІС 1941-1960 ЖЫЛДАРДАҒЫ ДРАМАТУРГИЯ | ЗЕРТТЕУЛЕР | ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ | ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ | ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ | ДӘРІС ТАЙЫР ЖАРАКОВТЫҢ ӨМІРІ МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Пән бойынша тапсырмалар орындау және тапсыру кестелері| Дәріс 7,8. 1941-1960 жылдардағы қазақ поэмалары.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.034 сек.)