Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Зертханалық сабақтардың жоспары. Тапсырма 1. Геометриялық салулар

Читайте также:
  1. Дәріс тақырыптарының жоспары
  2. Дәрістік сабақтардың конспектілері
  3. Жасырыну жоспары
  4. Зертханалық сабақтардың жоспары
  5. Зертханалық сабақтардың жоспары
  6. Курстың тақырыптық жоспары

Тапсырма 1. Геометриялық салулар. Түйіндесу.

Негізгі әдебиеттер: 1нег. [69-101]

Қосымша әдебиеттер: 1доп. [30-67]

Бақылау сұрақтары:

1. Екі шеңбердің түйіндесуін қалай орындайды?

2. Екі шеңберді іштей түйіндесуді қалай орындайды?

3. Конустық деген не?

4. Еңістік деген не?

Тапсырма 2. Көріністер, тіліктер, қималар.

Негізгі әдебиеттер: 1нег. [69-101]

Қосымша әдебиеттер: 1қос. [30-67]

Бақылау сұрақтары:

1. Қандай жағдайда көрініс пен тілікті біріктіріп кескіндейді?

2. Тілік деген не? Тіліктің негізгі түрлерін атаңыз.

3. Қимадеген не? Қима мен тіліктің айылмашылығы қандай?

4. Жергілікті тілік деген не?

 

Тапсырма 3. Аксонометриялық проекциялар.

Негізгі әдебиеттер: 1нег. [69-101]

Қосымша әдебиеттер: 1қос. [30-67]

Бақылау сұрақтары:

1. Қандай проекциялар аксонометриялық деп аталады?

2. Аксонометриялық проекциялардың түрлерін атаңыз.

3. Бұрмалану көрсеткіші дегеніміз не?

4. Стандарттық аксонометриялық проекциялардың түрлерін білесіз?

5. Аксонометрияның негізгі теоремасының салдары қандай?

 

Тапсырма 4. Тетікбөлшектерді біріктіру. Ажырайтын және ажырамайтын біріктірулер.

Негізгі әдебиеттер: 1нег. [102-140]

Қосымша әдебиеттер: 1қос. [68-80]

Бақылау сұрақтары:

1. Сызбада метрикалық бұранда қалай кескінделеді?

2. Құбырлық бұранда сызбада қалай кескінделеді?

3. Қандай ажырайтын біріктірулерді білесіз?

4. Қандай ажырамайтын біріктірулерді білесіз?

5. Сызбада пісіру жіктерін қалай кескіндейді?

 

Тапсырма 5.Тетікбөлшектердің эскиздері мен жұмыс сызбалары.

Негізгі әдебиеттер: 1 нег.[141-172 ]

Қосымша әдебиеттер: 1 қос.[81-95].

Бақылау сұрақтары:

1. Жұмыс сызбаларына қандай талаптар қойылады?

2. Нобай деген не?

3. Тетікбөлшектерді өлшеу үшін қандай өлшеу құралдары қолданылады?

 

Тапсырма 6.Құрастыру сызбасы.

Негізгі әдебиеттер: 1 нег.[141-172 ]

Қосымша әдебиеттер: 1 қос.[81-95].

Бақылау сұрақтары:

1. Құрастыру сызбаларында қандай өлшемдер қойылады?

2. Сипаттізім деген не?

3. Сызбада тетікбөлшектерді қалай маркілейді?

Тапсырма 7.Сызықтық перспектива.

Негізгі әдебиеттер: 5 нег.[387-399 ]

Қосымша әдебиеттер: 1 қос.[205-252].

Бақылау сұрақтары:

1. Сызықтық перспектива аппаратында көру нүктесі қай жерде орналасады?

2. Сызықтық перспектива аппаратында бас сәуле қалай орналасады?

3. Түзудің тоғысу нүктесін қалай табады?

4. Өзара параллель горизонталь түзулердің тоғысу нүктесі қай жерде орналасуы керек?

5. Қиылысатын және айқас түзулер қалай анықталады?

 

Тапсырма 8. Ортогональ проекциялардағы көлеңкелер.

Негізгі әдебиеттер: 5 нег.[387-399 ]

Қосымша әдебиеттер: 1 қос.[202-252].

Бақылау сұрақтары:

1. Құлама және өзіндік көлеңке туралы түсінік.

2. Көлеңке салуда қиюшы сәулелер жазықтықтары әдісін қолдану орны.

3. Көлеңке салуда кері сәулелер әдісі.

4. Конустың көлеңкесін салу реті.

5. Конус және цилиндрдің көлеңкелерін сызғышсыз салып көріңіз (конус төбесі жоғарыда және төменде болуын ескереміз).

6. Айналу беттердің көлеңкелерін салуда жанама конус пен цилиндр әдісін қолдану.

 

Тапсырма 9. Аксонометрия мен перспективадағы көлеңкелер.

Негізгі әдебиеттер: 5 нег.[387-399 ]

Қосымша әдебиеттер: 1 қос.[202-252].

Бақылау сұрақтары:

1. Аксонометрияда көлеңкелер салу әдісі қандай?

2. Кері сәулелер әдісі аксонометрияда қалай қолданылады?

3. Аксонометрияда жарықтау сәуле бағыты қалай алынады?

Тапсырма 10. Ғимарат қабатының планы.

Негізгі әдебиеттер: 5 нег.[210-230 ]

Қосымша әдебиеттер: 1 қос.[118-124].

Бақылау сұрақтары:

1. План дегеніміз не?

2. Үйлестіру осьтері қалай маркіленеді?

3. Пландарда биіктік белгілері қалай қойылады?

4. Ғимараттың сыртқы өлшемдері планда қалай қойылады?

Тапсырма 11. Ғимарат тілігі.

Негізгі әдебиеттер: 5 нег.[248-255 ]

Қосымша әдебиеттер: 1 қос.[125-130].

Бақылау сұрақтары:

1. Ғимараттың қандай тілігі сәулеттік деп аталады?

2. Ғимараттың қандай тілігі құрылымдық деп аталады?

3. Өндірістік ғимараттың тілігінде не кескінделеді?

 

Тапсырма 12.Тілік пен планда баспалдақты есептеу және сызу.

Негізгі әдебиеттер: 5 нег.[243-247 ]

Қосымша әдебиеттер: 1 қос.[125-130].

Бақылау сұрақтары:

1. Баспалдақ маршының негізгі элементтерін атаңыз?

2. Баспалдақтың қандай басқыштары фриздік деп аталады?

3. Планда баспалдақтың жоғарғы маршы қалай кескінделеді?

4. Планда баспалдақтың аралық маршы қалай кескінделеді?

Тапсырма 13.Ғимарат қасбетінің сызбасы.

Негізгі әдебиеттер: 5 нег.[256-260 ]

Қосымша әдебиеттер: 1 қос.[131-133].

Бақылау сұрақтары:

1. Қандый қасбет басты деп аталады?

2. Қасбеттің аты қалай анықталады?

3. Қасбеттердегі күрделі аймақтарын кескіндеу үшін не қолданады?

4. Қасбетті қандай сызбалардың негізінде орындайды?

 

Тапсырма 14.Түйінді сызу.

Негізгі әдебиеттер: 5 нег.[261-324 ]

Қосымша әдебиеттер: 1 қос.[134-158].

Бақылау сұрақтары:

1. Жұмыс арматурасы деген не?

2. Үлестіргіш арматура деген не?

3. Тұтасқұйылмалы құрылымның элементтері қалай кескінделеді?

4. Пісірмелі жіктерді қалай кескіндейді?

Тапсырма 15.Графикалық жұмыстарды безендіру.

Негізгі әдебиеттер: 5 нег.[173-194]

Қосымша әдебиеттер: 1 қос.[96-108].

Бақылау сұрақтары:

1. Пландарда биіктік белгілерін қалай қояды?

2. Қасбеттер мен тіліктерде биіктік белгілерін қалай қояды?

3. Көпқабатты құрылымдарға арналған шығарым жазулар қалай орындалады ?

4. Қандай жағдайларда өлшем сызықтарында нұсқамалар қойылады?


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 661 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Горизонталь изометриялық проекция. | Дәріс 3. Тетікбөлшектерді біріктіру. Ажырайтын және ажырамайтын біріктірулер. | Дәріс 4. Тетікбөлшектердің эскиздері мен жұмыс сызбалары. Құрастыру сызбасы. | Сызықтық перспектива. | Дәріс. Ортогональ проекцияларда, аксонометрияда және перспективада көлеңкелер. | Дәріс 10. Ғимараттардың тіліктерінің сызбалары. | Дәріс 11. Баспалдақтар сызбалары. | Дәріс 12. Ғимарат қасбеттерінің сызбалары | Дәріс 13. Темірбетон бұйымдары мен конструкцияларының сызбалары | Пісіру жіктерінің шартты белгілері |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Ағаш құрылымдары элементтерін біріктірулер мен бекіту тетіктері| Студенттің оқытушы басшылығымен (СОӨЖ) жүргізілетін өздік жұмысы

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.019 сек.)