Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Читайте также:
  1. II. Актуалізація опорних знань учнів
  2. Алгоритм 9.1. Визначення опорних дат проекту
  3. ІІ. Актуалізація знань учнів
  4. ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
  5. ІІ. Перевірка знань, навичок і вмінь
  6. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

УРОК №28

Клас: 10

Тема. Цивільне право. Способи захисту цивільних прав. Поняття і значення строків позовної давності. Поняття і умови дійсності правочинів. Цивільні договори.

Мета: ознайомити учнів зі структурою й джерелами цивільного права, розкрити роль цієї галузі у системі права України; розвивати навички учнів аналізувати поняття, працювати з нормативно-правовими актами, розвивати навички кри­тичного читання, формувати правову компетентність учнів як учасників цивільно-правових правовідносин.

Очікувані результати: Після опрацювання теми учні зможуть: дати визначення цивільного права, назвати його основні інститути та джерела;

• дати визначення права власності, розкрити його зміст;

• назвати види строків позовної давності, пояснити їх пра­вове значення;

• назвати види власності та підстави набуття й припинення права власності;

• надати загальну характеристику цивільних договорів; ви­значення і підстави цивільно-правової відповідальності;

• пояснити особливості цивільної правосуб’єктності фізич­них і юридичних осіб;

• пояснити, що таке правочини, назвати їх види та умови дійсності;

• розкрити особливості права власності неповнолітніх;

• розкрити зміст спадкового права, особливості спадкуван­ня за законом і заповітом;

• пояснити порядок одержання спадщини;

• пояснити особливості цивільно-правової відповідальності неповнолітніх;

• назвати способи захисту цивільних прав.

Базові поняття і терміни: «цивільне право», «цивільна правосуб’єктність», «право власності», «позовна давність», «правочин», «цивільний до­говір», «спадкове право», «спадкодавець», «спадкоємець», «цивільно-правова відповідальність».

Обладнання уроку:підручник, Цивільний кодекс України, схема «Види правочинів».

Структура уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

III. Вивчення нового матеріалу

1. Способи захисту цивільних прав.

2. Поняття і значення строків позовної давності.

3. Поняття і умови дійсності правочинів. Цивільні договори.

IV. Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка творчого домашнього завдання

Учні презентують есе, у яких виклали свої думки щодо того, чи можна на­звати Цивільний кодекс України «економічною конституцією держави».

Фронтальне опитування

1. Дайте визначення цивільного права.

2. Охарактеризуйте склад цивільних правовідносин.

3. Назвіть інститути цивільного права.

4. Назвіть джерела цивільного права.

5. У чому полягають особливості цивільної правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб?

6. Дайте визначення права власності.7. У чому полягають особливості права власності неповнолітніх?

Бесіда на повторення

Як захистити особисті немайнові та майнові права?

Учитель доповнює висловлювання учнів: поширення про особу недосто­вірної інформації, заподіяння фізичній або юридичній особі майнової чи немайнової (моральної) шкоди, продаж товару неналежної якості — усі ці та багато інших випадків є проявом порушення цивільних прав. Як діяти, коли цивільне право особи порушено? Яких заходів уживає держава, щоб захистити цивільні права фізичних і юридичних осіб?

Учитель пропонує знайти відповіді на поставлені запитання під час ви­вчення нового матеріалу.


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 259 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ХОД УРОКА | Розповідь учителя | Розповідь учителя | III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. | Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі. | ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК | ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ | Система цивільного права | Розповідь учителя . | Розповідь учителя |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Цивільна дієздатність фізичних осіб| III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.008 сек.)