Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Практична робота № 2

Читайте также:
  1. Word. Робота з великими документами
  2. Глава IV Робота Суду
  3. Дипломних проектах (роботах)
  4. Індивідуальна робота вчителя-вихователя у навчально-виховному процесі. Робота з важковиховуваними учнями.
  5. Індивідуально – консультативна робота студентів
  6. Кадрова робота
  7. Как создать биоробота.

Тема практичної роботи: Визначення витрати газу на котельню.

 

Мета практичної роботи: Набуття студентом навиків по проведенню розрахунку по визначенню витрат газу на котельню, користуванню номограмами для підбору діаметрів газопроводу, користуванню нормативними даними та підготовка студента до курсового проектування

 

Матеріально – технічне забезпечення: інструкційні картки, довідникова література, калькулятори.

 

Література:

1). Енін П.М., Шишко Г.Г., Предун К.М. Газопостачання населених пунктів і об’єктів природним газом. Навчальний посібник. – К.: Логос, 2002. – 198 с.

2). Енин П.М., Шишко Г.Г., Пилюгин Г.В. Газификация сельской местности: Справочное пособие. – К: Урожай, 1992 - 200с.

3). Г.Г. Шишко, П.М. Енин Учет расхода газа. – К.: Урожай, 1993 – 310с.

 

Студент повинен знати:

- порядок проведення розрахунку витрати газу на опалення;

- порядок проведення розрахунку витрати газу на вентиляцію;

- порядок проведення розрахунку витрати газу на гаряче водопостачання;

- призначення котельні.

Студент повинен вміти:

- проводити розрахунок витрати газу на опалення;

- проводити розрахунок витрати газу на гаряче водопостачання;

- проводити розрахунок втирати газу на вентиляцію;

- користуватися довідниковою літературою.

 

Послідовність виконання практичної роботи

1.Перевірка викладачем готовності до виконання практичної роботи.

2.Ознайомлення студента з завданням на практичну роботу.

3.Виконання практичної роботи в присутності викладача.

4.Оформлення звіту з практичної роботи.

5.Захист практичної роботи.

 

 

Вихідні дані для виконання практичної роботи

№ п/п Місто Родовище Площа та поверховість забудови
  Вінниця Шебелинське А 4/6; Б 2/7; В 4/8; Г 2/6
  Рівне Уренгойське А 5/8; Б 6/7; В 5/6; Г 6/ 4
  Львів Північно-Ставропольське А 4/9; Б 8/8; В 4/8; Г 8/ 5
  Тернопіль Середньо-Азіатське А 3/7; Б 9/6; В 3/5; Г3/8
  Київ Дашавське А 6/8; Б 6/6; В 8/9; Г 8/5
  Луганськ Бухарське А 4/7; Б 6/5; В 6/6; Г 4/8
  Запоріжжя Шебелинське А 7/8; Б 7/9; В 5/9; Г 5/6
  Бердянськ Уренгойське А 4/6; Б 2/7; В 4/8; Г 2/6
  Житомир Північно-Ставропольське А 3/7; Б 9/6; В 3/5; Г3/8
  Одеса Середньо-Азіатське А 4/7; Б 6/5; В 6/6; Г 4/8
  Івано-Франківськ Дашавське А 5/8; Б 6/7; В 5/6; Г 6/ 4
  Луцьк Бухарське А 6/4; Б 8/8; В 8/7; Г 6/6
  Ужгород Шебелинське А 4/8; Б 6/9; В 4/9; Г 6/4
  Хмельницький Уренгойське А 5/8; Б 6/7; В 5/6; Г 6/ 4
  Чернівці Північно-Ставропольське А 6/8; Б 6/6; В 8/9; Г 8/5
  Чернігів Середньо-Азіатське А 4/7; Б 6/5; В 6/6; Г 4/8
  Умань Дашавське А 4/6; Б 2/7; В 4/8; Г 2/6
  Черкаси Бухарське А 5/8; Б 9/9; В 5/4; Г 9/10
  Миколаїв Шебелинське А 6/4; Б 8/8; В 8/7; Г 6/6
  Херсон Уренгойське А 6/8; Б 6/6; В 8/9; Г 8/5
  Ялта Північно-Ставропольське А 4/7; Б 6/5; В 6/6; Г 4/8
  Сімферополь Середньо-Азіатське А 5/8; Б 9/9; В 5/4; Г 9/10
  Харків Дашавське А 4/6; Б 2/7; В 4/8; Г 2/6
  Донецьк Бухарське А 5/8; Б 9/9; В 5/4; Г 9/10
  Суми Шебелинське А 5/8; Б 6/7; В 5/6; Г 6/ 4
  Дніпропетровськ Уренгойське А 6/4; Б 8/8; В 8/7; Г 6/6
  Севастополь Північно-Ставропольське А 6/8; Б 6/6; В 8/9; Г 8/5
  Джанкой Середньо-Азіатське А 4/7; Б 6/5; В 6/6; Г 4/8
  Бердичів Дашавське А 4/6; Б 2/7; В 4/8; Г 2/6
  Ковель Бухарське А 5/8; Б 6/7; В 5/6; Г 6/ 4

 

Методичні вказівки до виконання практичної роботи

Витрати газу на котельню яка виробляє тепло і гарячу воду для житлових і громадських будинків данного мікрорайону залежить від кількості жителів у мікрорайоні. Кількість жителів, що проживають в мікрорайоні визначається по формулі:

N= х103, чоловік (1.1.)

 

де: Fж -загальна площа житлових будинків в мікрорайоні, тис.м2

 

Fж=Fз·B·10-3, тис.м2 (1.2.)

 

де: Fз -площа забудови мікрорайону, га

В -густина житлового фонду, м2/га (додаток №1)

f -норма забезпеченості загальною площею, м2/чол..(залежить від степені благоустрою населеного пункту і приймається: для багатоповерхової забудови існуючої 15, перспективної 21, для малоповерхової забудови 18 згідно [1])

 

Витрату газу на опалення житлових і громадських будинків визначається за формулою:

 

Qоп={00036·q0· (1+K1) ·Fж} / (Qнр· η), м3/год (1.3.)

де: q0 -збільшений показник максимального теплового потоку на опалення (додаток №2) приймається в залежності від поверховості забудови та температури холодної п’ятиденки [2];

K1 -коефіцієнт який враховує тепловий потік на опалення громадських будинків приймається К1 =0,25 по [2];

Qнр - нижча теплота згорання газу, МДж/м3 (додаток №14) [3];

η – коефіцієнт корисної дії опалювальної установки (η =0,8-0,85).

Витрату газу на вентиляцію громадських будинків визначається за формулою:

 

Qвент={0,0036·q0·K1·K2·Fж} / (Qнр· η), м3/год (1.4.)

де: K2 -коефіцієнт,який враховує тепловий потік на вентиляцію громадських будинків (для будинків збудованих до 1985 року 0,4, після 1985 року 0,6 [2]).

Визначаємо витрату газу на гаряче водопостачання житлових і громадських будинків за формулою:

 

Qгв={0,0036· 2,4·q h·N} / (Qнр· η), м3/год (1.5.)

де: qh - збільшений показник середнього теплового потоку на гаряче водопостачання на одного чоловіка, Вт (додаток №3) згідно до [2].

Загальна витрата газу котельнею становить:

 

Qзаг= Qоп+ Qвент+ Qгв, м3/год (1.6.)

 

Розрахунок проводиться по поверховностях забудови мікрорайону.

Захист практичної роботи проводиться викладачем по практичним і теоретичним питанням даної теми після повного виконання практичної роботи студентом.

Питання для самоконтролю

1.Від чого залежить витрата газу на котельню.

2.Визначення витрати газу на опалення.

3.Визначення витрати газу на вентиляцію.

4.Визначення витрати газу на гаряче водопостачання.

5.Визначення загальної витрати газу на котельню.


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 143 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 | ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 | Визначення витрат газу споживачами | ПРАКТИЧНА РОБОТА №3 | ПРАКТИЧНА РОБОТА №4 | ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 | ПРАКТИЧНА РОБОТА №6 | ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 | Устаткування ГРП | Регулятори РТБК |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Клапани ПСК-50| ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.022 сек.)