Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Word. Робота з великими документами

Читайте также:
 1. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ
 2. Глава IV Робота Суду
 3. Дипломних проектах (роботах)
 4. З великими землевласниками та їх прихильникима
 5. Зм. модуль5. Організація роботи з документами
 6. Індивідуальна робота вчителя-вихователя у навчально-виховному процесі. Робота з важковиховуваними учнями.

Лабораторна робота

 

Мета

Навчитися редагувати великі документи, опрацьовувати інформацію засобами перегляду, зміни та корекції структури документа, створювати зміст, предметний покажчик, список ілюстрацій тощо.

Контрольні питання

 1. Що таке заголовок та його рівень?
 2. Як перейти до режиму структури?
 3. Як перемістити абзац тексту в режимі структури?
 4. Як змінити рівень заголовку?
 5. Яке призначення схеми документа?
 6. Як додати у документ зміст?
 7. Як забезпечити автоматичне створення змісту?
 8. Як додати у документ предметний покажчик?
 9. Як забезпечити автоматичне створення предметного покажчика?
 10. Як додати у документ список ілюстрацій? Як забезпечити його автоматичне створення?
 11. Як можна переміщуватись великим документом? Назвіть відомі вам способи.

Хід роботи

Під терміном «великий документ» слід розуміти документ, який за кількістю сторінок перевищує будь-яке значення, наприклад, 100 сторінок. Створення таких документів, їх редагування й використання залежить від навичок і умінь користувача опрацьовувати інформацію за допомогою таких елементів редактора Word, як засоби перегляду, зміна та корекція структури документа, розміщення заголовків і встановлення їх рівнів, створення таких узагальнюючих елементів документа, як зміст, предметний покажчик тощо.

1. Відкрийте документ codex.doc (шлях до файлу спитайте у викладача; див. додаток А) і зазначте своє прізвище як прізвище автора: команда Файл/Свойства. Збережіть його у своїй папці під назвою bigtext.doc.

2. Встановіть наступні параметри сторінки: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 2 см. Відстань від краю до колонтитулів – 1.25 см. Розмір паперу – А4, орієнтація сторінки –книжная.

3. Задайте нумерацію сторінок.

4. Встановіть різні колонтитули парних і непарних сторінок. Для цього необхідно:

4.1. Виконати команду Файл/Параметры страницы.

4.2. Вибрати вкладку Макет.

4.3. Встановити в зоні Различать колонтитулыперемикач парних і непарних сторінок.

5. Створіть колонтитули непарних сторінок. Для цього необхідно:

5.1. На першій сторінці виконати команду Вид/Колонтитулы.

5.2. Надрукувати у верхньому колонтитулі ліворуч своє Прізвище, праворуч, поточну дату.

5.3. Перейти до нижнього колонтитулу першої сторінки й відкрити меню Вставить автотекст на панелі інструментів Колонтитулы.

5.4. Виконати команду Имя файла і вставити назву файлу у нижній колонтитул праворуч.

5.5. Закрийте панель Колонтитулы.

6. Створіть колонтитули парних сторінок. Для цього на другій сторінці вставте як логотип будь-який маленький рисунок у верхній колонтитул ліворуч.

7. Задайте стильове оформлення заголовків у главах I та II, використовуючи інструмент Стиль на панели Форматирование: заголовки глав – стиль Заголовок 1, заголовки статей – стиль Заголовок 2.

8. Перейдіть до режиму структури: Вид/Структура.

9. Задайте стильове оформлення заголовків у главі III за допомогою стрілок на панелі інструментів Структура.

10. У режимі Уровень 2 стрілками поміняйте місцями статті 21 та 4.

11. У режимі Уровень 1 поміняйте місцями глави I та II.

12. Поверніться до режиму Разметка страницы.

13. Перед главами додайте розрив сторінок.

14. Створіть на початку документа його зміст: Вставка/Оглавление и указатели.

15. Використовуючи зміст, перейдіть до статті 23.

16. Видаліть статтю 10 із документа.

17. Використовуючи контекстове меню, відновіть зміст. Занотуйте у звіт зміни, які в ньому відбулися.

18. Позначте слова стаття 1, стаття 4, стаття 10 як елементи покажчика. Для цього потрібно:

18.1. Виділити відповідний елемент тексту.

18.2. Виконати команду Вставка/Оглавление. У діалоговому вікні Оглавление и указатели вибрати вкладку Указатель. Натиснути кнопку Пометить.

18.3. У діалоговому вікні Определение элементов указателя натиснути кнопку Пометить для одного виділеного елемента або Пометить все для усіх елементів, які збігаються з виділеним.

18.4. Вікно Определение элементов указателя залишиться на екрані, тому в документі можна виділити наступний елемент тексту для покажчика та повторити дії 14.3 стільки разів, скільки необхідно.

19. Наприкінці документа додайте окрему сторінку і створіть на ній предметний покажчик. Для цього потрібно:

19.1. Встановити курсор миші на початок майбутнього предметного покажчика.

19.2. Виконати команду Вставка/Оглавление и указатели та в діалоговому вікні Оглавление и указатели вибрати вкладку Указатель.

19.3. Вибрати зі списку форматів Вид (відповідний спосіб оформлення покажчика), наприклад Из шаблона або Классический, і змінити, якщо необхідні інші опції.

19.4. Натиснути кнопку ОК.

20. Створіть новий документ, який збережіть у своїй папці під назвою slovar.doc. Надрукуйте у цьому документі слова стаття 21,стаття 23 й збережіть його.

21. За допомогою словника помітьте ці слова у тексті документа bigtext.doc для предметного покажчика. Для цього потрібно:

21.1. У вікні документа bigtext.doc виконати команду Вставка/Оглавление и указатели.

21.2. У діалоговому вікні Оглавление и указатели вибрати вкладку Указатель і натиснути кнопку Автопометка.

21.3. У вікні відкриття файлу потрібно вказати текстовий файл із словником, тобто slovar.doc.

21.4. Натиснути кнопку ОК.

21.5. Відновіть предметний покажчик. Занотуйте у звіт, що в ньому змінилося.

22. Додайте відповідні назви до ілюстрацій глави I та глави II. Для цього потрібно:

22.1. Виділити першу ілюстрацію.

22.2. Виконати команду Вставка/Название. У діалоговому вікні Название вибрати параметр назви Рисунок.

22.3. Натиснути кнопку ОК.

22.4. Повторити дії 22.2 та 22.3 для інших ілюстрацій.

23. Додайте наприкінці документа на окремій сторінці список ілюстрацій за форматом Из шаблона. Для цього виконайте дії, аналогічні діям пункту 15 з тією тільки різницею, що у діалоговому вікні Оглавление и указатели виберіть вкладку Список иллюстраций.

24. Створіть малюнок у редакторі Paint і вставте його в документ на сторінці глави ІII. Дайте йому відповідну назву.

25. Відновіть список ілюстрацій. Занотуйте у звіт, що в ньому змінилося.

26. Закрийте документ bigtext.doc зі збереженням його на локальному диску у власній папці та на дискеті.

27. Закінчіть роботу з програмою Word.


До лабораторної роботи


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 311 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ СБП| Вміст файлу codex.doc

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)