Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Кадрова робота

Читайте также:
  1. VI. Современная кадровая политика
  2. Word. Робота з великими документами
  3. Глава IV Робота Суду
  4. Глава седьмая . Кадровая политика и мотивация.
  5. Государственная и муниципальная кадровая политика в РФ.
  6. Государственная кадровая политика в условиях модернизации российского общества
  7. Государственная кадровая политика и государственная служба в системе государственного управления

Кадрова робота в районній державній адміністрації спрямовується на комплексне вирішення питань щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компонентними працівниками.

Організація кадрової роботи в райдержадміністрації здійснюється за затвердженими головою організації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом.

Організацію кадрової роботи в апараті райдержадміністрації здійснює сектор кадрової роботи, у структурниз підрозділах, які мають невелику штатну чисельність, виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах адміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтерисованості у професійному зростанні.

Прийняття на державну службу до райдержадміністрації здійснюється в установленому законодавством порядку.

Керівниу апарату районної державної адміністрації, керівник структурних підрозділів організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претиндують на зайняття посад державних службовців в райдержадміністрації.

Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства.

На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

В районній державній адміністрації, її структурних підрозділах створюється в установленому чинним законодавством порядку резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб, зарахованих до кадрового резерву або державних службовців, які претиндують на зайняття більш високих посад, може проводитись в установленому порядку їх стажування на відповідних посадах у структурних підрозділах райдержадміністрації.

Для здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців проводиться в установленому чинним законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і зобов’язань.

Районна державна адміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України, Київської облдержадміністрації, райдержадміністрації та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів адміністрації, підприємств, установ та організацій що належать до сфери її управління.

На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформлюється особова справа.

Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову, заступника голови – керівника апарату районної державної адміністрації та керівників її структурних підрозділів.

 


Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 182 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Решение оптимизационных задач с ограничениями | Загальна характеристика організаційної структури | Організація правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації | Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, комісії районної державної адміністрації | Порядок підготовки та проведення нарад |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Організація роботи апарату районної державної адміністрації| Організація роботи з документами та контролю за їх виконання

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)