Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Практична робота №4

Читайте также:
  1. Word. Робота з великими документами
  2. Глава IV Робота Суду
  3. Дипломних проектах (роботах)
  4. Індивідуальна робота вчителя-вихователя у навчально-виховному процесі. Робота з важковиховуваними учнями.
  5. Індивідуально – консультативна робота студентів
  6. Кадрова робота
  7. Как создать биоробота.

Тема практичної роботи: Гідравлічний розрахунок тупікового газопроводу середнього тиску газу.

 

Мета практичної роботи: Набуття студентом навиків по проведенню гідравлічних розрахунків тупікових мереж середнього тиску газу, користуванню номограмами для підбору діаметрів газопроводу, користуванню нормативними даними та підготовка студента до курсового проектування.

 

Матеріально-технічне забезпечення: інструкційні картки, довідникова література, калькулятори, креслярські інструменти.

 

Література:

1). Енін П.М., Шишко Г.Г., Предун К.М. Газопостачання населених пунктів і об’єктів природним газом. Навчальний посібник. – К.: Логос, 2002. – 198 с.

2). Енин П.М., Шишко Г.Г., Пилюгин Г.В. Газификация сельской местности: Справочное пособие. – К: Урожай, 1992 - 200с.

3). Г.Г. Шишко, П.М. Енин Учет расхода газа. – К.: Урожай, 1993 – 310с.

4). ДБН В. 2.5.-20-2001. Газопостачання / Держбуд України. – к. Основа 1998-179с – Чинний з 01.08.2001.

5).ДНАОП 0.00.-1.20-98. Правила безпеки систем газопостачання

України – к.Основа1998 - 179с. – Чинний з 01.10.97

 

Студент повинен знати:

- порядок проведення гідравлічного розрахунку мережі середнього тиску;

- норми тиску газу перед споживачами середнього тиску газу;

- порядок викреслювання розрахункової схеми мережі середнього тиску газу;

- параметри середнього тиску газу.

 

Студент повинен вміти:

- проводити гідравлічний розрахунок мережі середнього тиску газу;

- викреслювати розрахункову схему мережі середнього тиску газу;

- користуватися довідниковою літературою.

 

Послідовність виконання практичної роботи

1.Перевірка викладачем готовності до виконання практичної роботи.

2.Ознайомлення студента з завданням на практичну роботу.

3.Виконання практичної роботи в присутності викладача.

4.Оформлення звіту з практичної роботи.

5.Захист практичної роботи.

Вихідні дані для виконання практичної роботи

Вихідні дані для виконання практичної роботи вибираються з практичної роботи №2. А саме:

- площа та поверховість забудови;

- витрати газу споживачами середнього тиску:

а) котельня;

б) лазньо-пральний комбінат;

в) хлібо-булочний комбінат;

г) промислове підприємство;

д) газорегуляторний пункт.

 

Методичні вказівки до виконання практичної роботи

Перед початком розрахунку студент повинен викреслити розрахункову схему газопроводу середнього тиску на якій вказуються всі споживачі середнього тиску газу, розрахункові точки, розрахункові витрати газу по ділянках. Розрахунок проводиться в табличній формі наведеній в таблиці № 1.

Таблиця №1

Гідравлічний розрахунок мережі середнього тиску газу

№ ділянки Qрозр м3/год Lд км Lр км Ссер МПа/км Dу мм Сд МПа/км Тиск газу, МПа
Р п Р к
                 
                 

Qрозр - розрахункова витрата газу на ділянці газопроводу, береться з розрахункової схеми газопроводу середнього тиску газу, м3/год;

Lд - дійсна довжина ділянки газопроводу, виміряється по розрахунковій схемі газопроводу середнього тиску газу, км;

Розрахункова довжина газопроводу визначається по формулі:

 

Lр= Lд·1,1, км (1.1.)

 

де: 1,1 -коефіцієнт, який враховує втрати тиску газу на місцеві опори.

Середня втрата тиску газу в магістральному газопроводі визначається за формулою:

 

Ссер=(Р2п –Р2к) / ΣLр, МПа/км (1.2.)

де: Рп - початковий тиск газу в магістральному газопроводі, МПа приймається

0,3 МПа по [5];

Рк - кінцевий тиск газу в магістральному газопроводі, Мпа залежить від

виду споживача і приймається по [5];

ΣLр - сума розрахункових довжин по ділянках магістрального газопроводу,

Dу - умовний діаметр газопроводу який визначається по номограмі

(додаток №7), по розрахунковій витраті газу і середній втраті тиску газу в

магістральному газопроводі;

Сд - дійсна втрата тиску газу, визначається по номограмі (додаток №7) в

залежності від діаметру ділянки газопроводу.

Кінцевий тиск газу в кінці кожної ділянки газопроводу визначається за формулою:

 

Рк=√ Р2п – Сд∙Lр, Мпа (1.3.)

 

 

Захист практичної роботи проводиться викладачем по практичним і теоретичним питанням даної теми після повного виконання практичної роботи студентом.

Питання для самоконтролю

1. Параметри середнього тиску газу.

2. Норми тиску газу перед споживачами середнього тиску газу.

3. Послідовність викреслювання розрахункової схеми мережі середнього тиску газу.

4. Визначення середньої втрати тиску по довжині газопроводу.

5. Порядок підбору діаметра газопроводу.

6. Визначення дійсної втрати тиску газу на ділянці газопроводу.

7. Визначення кінцевого тиску газу на ділянці газопроводу.

8. Основні споживачі середнього тиску газу.

 

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 124 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 | ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 | Визначення витрат газу споживачами | ПРАКТИЧНА РОБОТА №6 | ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 | Устаткування ГРП | Регулятори РТБК | Клапани ПСК-50 | ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 | ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПРАКТИЧНА РОБОТА №3| ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)