Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Практична робота №1. Тема практичної роботи:підбір обладнання газорегуляторного пункту чи установки.

Читайте также:
  1. Word. Робота з великими документами
  2. Глава IV Робота Суду
  3. Дипломних проектах (роботах)
  4. Індивідуальна робота вчителя-вихователя у навчально-виховному процесі. Робота з важковиховуваними учнями.
  5. Індивідуально – консультативна робота студентів
  6. Кадрова робота
  7. Как создать биоробота.

Тема практичної роботи: Підбір обладнання газорегуляторного пункту чи установки.

 

Мета практичної роботи: Навчитисьпідбирати основне обладнання

газорегуляторних пунктів чи установок такористуватись довідниковою літературою.

 

Матеріально-технічне забезпечення: інструкційні картки, довідникова література, калькулятори.

 

Література:

1). Енін П.М., Шишко Г.Г., Предун К.М. Газопостачання населених пунктів і об’єктів природним газом. Навчальний посібник. – К.: Логос, 2002. – 198 с.

2). Енин П.М., Шишко Г.Г., Пилюгин Г.В. Газификация сельской местности: Справочное пособие. – К: Урожай, 1992 - 200с.

 

Студент повинен знати:

- призначення ГРП та ШРП;

- основне обладнання ГРП та ШРП;

- порядок підбирання регулятора тиску;

- порядок підбирання запобіжно-запірного клапану;

- порядок підбирання запобіжно-скидного клапану;

- порядок підбирання фільтру;

- вимоги до будівель ГРП;

- вимоги до влаштування ШРП.

 

Студент повинен вміти:

- користуватися довідниковою літературою;

- підбирати регулятор тиску;

- підбирати запобіжно-запірний клапан;

- підбирати запобіжно-скидний клапан;

- підбирати фільтр.

 

Послідовність виконання практичної роботи

1.Перевірка викладачем готовності до виконання практичної роботи.

2.Ознайомлення студента з завданням на практичну роботу.

3.Виконання практичної роботи в присутності викладача.

4.Оформлення звіту з практичної роботи.

5.Захист практичної роботи.

Вихідні дані для виконання практичної роботи

                               
Витрата газу на ГРП, м3/год                              
Тиск газу, МПа 0,3 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,2 0,19 0,18 0,17 0,16

Теоретична довідка

Газорегуляторні пункти призначені для зниження тиску газу і підтримання його на заданих рівнях. Їх споруд­жують у населених пунктах, на території промислових, кому­нальних та інших підприємств.

Залежно від призначення ГРП розміщують у будинках, розташованих окремо, у прибудовах до будівель, у шафах на негорючій стіні зовні газифікованого будинку або на окремо розташованій негорючій опорі.

У ГРП встановлюють таке устаткування: фільтри, за­побіжно-запірні клапани (ЗЗК), регулятори тиску (РТ), за­побіжні скидальні пристрої (ЗСП) на виході, запірну армату­ру, манометри на вході та виході, а також на байпасі. Витра­томіри передбачаються при наявності обґрунтування їх установлення та згідно проекту.

Основний регулятор тиску ГРП обирають за максималь­ною розрахунковою витратою газу споживачами і за потрібним перепадом тиску при редукуванні. Пропускну здатність регулятора тиску приймають на 15 - 20 % більше максимальної розрахункової витрати. ЗЗК встановлюють пе­ред регуляторами тиску, а ЗСК - за регуляторами після витра­томіру. Як ЗСК застосовують клапани ПСК або гідравлічні затвори.


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 98 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 | ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 | Визначення витрат газу споживачами | ПРАКТИЧНА РОБОТА №3 | ПРАКТИЧНА РОБОТА №4 | ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 | Регулятори РТБК | Клапани ПСК-50 | ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 | ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПРАКТИЧНА РОБОТА №6| Устаткування ГРП

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)