Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Клапани ПСК-50

Запобіжно-скидний клапан малопідйомний мемб­ранний. У малопідйомних клапанів підйом від сідла або опускання на сідло плунжера відбувається поступово про­порційно збільшенню (зниженню) вихідного тиску. На підміну від них повнопідйомні клапани при певному пере­вищенні (зниженні) робочого тиску в газопроводі відкриваються (закриваються) відразу повністю. Пов­нопідйомні клапани є двопозиційними.

Пропускна здатність ПСК-50 при збільшенні тиску в газопроводі понад заданий на 15 % становить, в м 3/год: 0,2-0,5-на низькому і 7 - 20 м3 /год - на середньому тис­кові. Мала пропускна здатність ПСК-50 пояснюється неве­ликою висотою підйому плунжера.

Основний недолік ПСК -50 - негерметичність затвора при зниженні тиску до заданого робочого після спрацьо­вування клапана, що може призводити до тривалого витікання газу в атмосферу. Зазначене явище виникає внаслідок того, що для забезпечення герметичності затвора при посадці плунжера зусилля, яке притискає його до сідла, має бути більшим за те, що було потрібним для збереження герметичності затвора до підйому плунжера. Це додаткове зусилля

необхідне для витіснення середови­ща, яке знаходиться між ущільнюючими поверхнями при поступовому опусканні плунжера.


Газові фільтри

Для очищення газу на ГРП застосовують фільтри різних конструкцій. Їх установлюють до витратомірів, ЗЗК і регуляторів тиску. Найбільше розповсюдження одержали сітчасті й касетні фільтри, а також вісцинові пиловловлю­вачі.

Сітчасті фільтри типу ФС застосовують у шафних ГРП. Максимально допустимий перепад на фільтрі не повинен перевищувати 5 кПа в забрудненому фільтрі, у чис­тому фільтрі - А Р < 2 - 2,5 к Па

 

Рис. 4.35. Фільтр касетний зварний ФГ.

1-корпус, 2-кришка, 3-відбій­ний лист, 4 — болт, 5 - рим-болт, 6 - касета, 7 — перфорований лист, 8 — штуцер, 9 - заглушка

 

Фільтри касетні, звар­ні типу ФГ призначені для стаціонарних ГРП із витратою газу до 100 000 м3 / год.

Номенклатура існую­чих фільтрів: ФГ 7-50-0,6; ФГ 9-50-1,2; ФГ 15-100-06; ФГ 19-100-1,2; ФГ 36-200-0,6; ФГ 46-200-1,2; ФГ 800-300-0,6; ФГ 100 -300-1,2 (перша цифра пропускна здатність; друга - діаметр, мм; третя - тиск, МПа).

Методичні вказівки до виконання практичної роботи

При підборі регулятора тиску газу проектують 20% запас пропускної здатності регулятора тиску газу, тобто повинна справджуватись нерівність:

 

Qпроп ≥ Qрег (1.1.)

де: Qпроп- пропускна здатність регулятора тиску газу, м3/год;

Qрег - потрібна пропускна здатність регулятора тиску газу з 20% запасом

яка розраховується по формулі:

 

Qрег=(Qрозр ∙ 120%)/ 100%, м3/год (1.2.)

 

де: Qрозр - розрахункова витрата газу на ГРП.

Регулятор тиску газу підбирається по потрібній пропускній здатності, а також по вхідному і вихідному тиску газу на ГРП, з (додатку №8) [1].Після підбору регулятора тиску газу в пояснювальну записку студент повинен записати його марку і основні параметри.

Запобіжно-запірний клапан підбирається по (додаток №9) [1], по умовному діаметру регулятора тиску газу і по вхідному і вихідному тиску газу, після чого записується його основні характеристики.

Фільтр підбирається по (додаток №10) [1], умовному діаметру регулятора тиску газу і потрібній пропускній здатності і записуються його основні характеристики.

Запобіжно-скидний клапан чи гідрозатвор підбирається по (додаток №11) [1], по вихідному тиску газу і записуються його основні характеристики.

 

 

Питання для самоконтролю

1. Призначення ГРП та ШРП.

2. Основне обладнання ГРП та ШРП.

3. Вимоги до будівель ГРП.

4. Вимоги до влаштування ШРП.

5. Порядок підбирання регулятора тиску газу.

6. Порядок підбирання запобіжно-запірного клапану.

7. Підбір запобіжно-скидного клапану.

8. Підбір фільтру.

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 233 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 | ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 | Визначення витрат газу споживачами | ПРАКТИЧНА РОБОТА №3 | ПРАКТИЧНА РОБОТА №4 | ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 | ПРАКТИЧНА РОБОТА №6 | ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 | Устаткування ГРП | ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Регулятори РТБК| ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)