Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

Читайте также:
  1. Word. Робота з великими документами
  2. Глава IV Робота Суду
  3. Дипломних проектах (роботах)
  4. Індивідуальна робота вчителя-вихователя у навчально-виховному процесі. Робота з важковиховуваними учнями.
  5. Індивідуально – консультативна робота студентів
  6. Кадрова робота
  7. Как создать биоробота.

Тема практичної роботи: Визначення розрахункових витрат газу побутовими приладами.

 

Мета практичної роботи:Навчитися проводити розрахунки по визначенню розрахункових витрат газу побутовими приладами.

 

Матеріально-технічне забезпечення : інструкційні картки, довідникова література, калькулятори.

 

Література:

1). Енін П.М., Шишко Г.Г., Предун К.М. Газопостачання населених пунктів і об’єктів природним газом. Навчальний посібник . – К.: Логос, 2002. – 198 с.

2). Г.Г. Шишко, П.М. Енин Учет расхода газа. – К.: Урожай, 1993 – 310с.

 

Студент повинен знати:

- порядок проведення розрахунку по визначенню розрахункових витрат газу одним побутовим приладом;

- порядок проведення розрахунку по визначенню розрахункових витрат групою побутових приладів;

- випадки влаштування різних видів побутових приладів.

 

Студент повинен вміти:

- проводити розрахунки по визначенню розрахункових витрат газу одним побутовим приладом;

- проводити розрахунки по визначенню розрахункових витрат газу групою побутових приладів;

- вибирати побутове газове обладнання в різних випадках встановлення;

- користуватися довідниковою літературою.

 

Послідовність виконання практичної роботи

1.Перевірка викладачем готовності до виконання практичної роботи.

2.Ознайомлення студента з завданням на практичну роботу.

3.Виконання практичної роботи в присутності викладача.

4.Оформлення звіту з практичної роботи.

5.Захист практичної роботи.

 

Вихідні дані для виконання практичної роботи

№ п/п
Обладнання ПГ-2, ВПГ-23 ПГ-2, АОГВ ПГ-4, ВПГ-23 ПГ-4, КС-ТГ ПГ-2, ВПГ-18 ПГ-4, АОГВ ПГ-2 ПГ-4 ПГ-4, ВПГ-29 ПГ-2, ВПГ-29 ПГ-4, КС-ТГ ПГ-2, КС-ТГ ПГ-4 ПГ-2 ПГ-4, КС-ТГ
Родовище Шебелинськее Уренгойське Північно-Ставропольське Середньо-Азіатське Дашавське Бухарське Шебелинськее Уренгойське Північно-Ставропольське Середньо-Азіатське Дашавське Бухарське Шебелинськее Уренгойське Північно-Ставропольське

 

 

Методичні вказівки до виконання практичної роботи

Як уже згадувалось раніше, в одному приміщенні може бути встановлено декілька газових приладів чи апаратів, як однотипних, так і різнотипних.

Номінальну витрату газу одним приладом слід визначати, користуючись форму­лою:

, м3/год ( 1.1.)

 

де Q- номінальна теплова потужність приладу (значення в залежності від типу приладу приймається згідно з додатком 12) [1], кВт;

η - те ж, коефіцієнт корисної дії;

QНР- нижча теплота спалювання газу ( додаток № 14) [2], МДж/м3.

В індивідуальному житловому будинку чи в окремій квартирі багатоквартирного будинку допускаються такі комбінації встановлення побутових газових приладів і опалю­вальних апаратів чи котлів:

1) лише побутова газова плита типу ПГ;

2) плита ПГ і проточний газовий водонагрівач типу ВПГ;

3) плита ПГ, водонагрівач ВПГ і опалювальний апарат типу АОГВ або сталевий водогрійний котел типу КС-ТГ.

В залежності від ступеня комфортності житла можливі також інші комбінації вста­новлення газових приладів і апаратів.

Загалом номінальна витрата газу газовим обладнанням, яке встановлене в одній квартирі чи будинку садибного типу, визначається так:

 

, м3/год ( 1.2.)

 

деQi - номінальна теплова потужність і-го приладу ( додаток 12) [1], кВт;

ηі- те ж, коефіцієнт корисної дії;

і =1, 2, 3 ... - кількість типів приладів, які встановлено в одному приміщенні чи інди­відуальному будинку.

Так як усі ці прилади можуть працювати одночасно з номінальною потужністю з певною ймовірністю, то з метою зменшення металомісткості газопроводів вводиться по­няття розрахункової витрати газу:

 

, м3/год ( 1.3.)

 

де Ksim - коефіцієнт одночасності, значення якого приймається згідно вимог в за­лежності від виду і кількості приладів в комбінації та наведено в додатку 13 [1].

Ще більшою нерівномірністю характеризується витрата газу на ділянках внутрішньо-будинкового чи дворового газопроводу, до якого підключене газове обладнання, що встановлене в декількох квартирах або будинках.

Розрахункова витрата газу на ділянці визначається за сумою номінальних витрат газу всіма приладами з урахуванням коефіцієнта одночасності їх дії:

 

, м3/год ( 1.4.)

 

де Ksim- коефіцієнт одночасності роботи газових приладів ( додаток №13 ) [1];

Qі- номінальна теплова потужність і-го приладу ( додаток 12) [1], кВт;

ηі- те ж, коефіцієнт корисної дії;

N- кількість однотипних приладів або груп приладів (можна приймати - кількість квартир у багатоквартирному житловому будинку);

m-кількість типів приладів у групі (кількість різнотипних приладів в одній квартирі);

QНР -нижча теплота спалювання газу ( додаток № 14) [2], МДж/м3.

 

Захист практичної роботи проводиться викладачем по практичним і теоретичним питанням даної теми після повного виконання практичної роботи студентом.

 

Питання для самоконтролю

1. Порядок проведення розрахунку по визначенню розрахункових витрат газу одним побутовим приладом.

2. Порядок проведення розрахунку по визначенню розрахункових витрат газу групою побутових приладів.

3. Випадки влаштування різних груп побутових приладів.

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 106 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 | ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 | Визначення витрат газу споживачами | ПРАКТИЧНА РОБОТА №3 | ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 | Устаткування ГРП | Регулятори РТБК | Клапани ПСК-50 | ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 | ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПРАКТИЧНА РОБОТА №4| ПРАКТИЧНА РОБОТА №6

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.021 сек.)