Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Варіант 5

Читайте также:
  1. K-номер варіанту
  2. K-номер варіанту
  3. K-номер варіанту
  4. K-номер варіанту
  5. V варіант
  6. V варіант
  7. Варіант

 

У середовищі табличного процесора MS Excel на основі таблиць варіанта 5, представлених у дод. А, створити базу даних, що відо­бражає постачання хлібобулочних виробів підприємствами Таблиці розмістити на окремих сторінках книги, назви яких повинні відпо­відати назвам розміщених на них таблиць. Виконати форматування полів таблиць відповідно до характеру розміщених у них даних. Здійснити обрамлення таблиць із використанням обмежувальних ліній.

 

I. Створити на окремих аркушах книги табличного процесора MS Excel два вихідних документи, використовуючи вхідні інформа­ційні таблиці. Для їх створення потрібно виконати такі дії.

Увести назву таблиці та сформувати «шапку»:

: для першого документа назва таблиці – Таблиця 5 «Відомість постачання хлібобулочних виробів», що складається з таких стовпців:

 

Код продукції Місяць фактичної поставки Продукція Відхилення у термінах поставки Вага виробів, кг Вартість виробів, грн
KP MECF PR VIDX VAGA VVIR

 

Елементи поля Продукція (PR)складають назва виробу (NV) та назва торгівельної марки (TM).

Поле Відхилення у термінах поставки (VIDX) розраховується за формулою:

VIDX = FAKT – PLAN

Поле Вартість виробів (VVIR)розраховуються як добуток фактичної кількості виробів на ціну за одиницю виробу:

VVIR = KILK * CENA

 

Якщо Відхилення у термінах поставки (VIDX) перевищує 2 дні, то Вартість виробів зменшується на 1%.

 

: Для другого документа – назва таблиці Таблиця 6 «Звітна відомість про постачання продукції виробниками», що складається з таких стовпців:

 

Постачальник Назва виробу Місяць фактичної поставки Вага виробів, кг Вартість виробів, грн
POST NV MEC VV VVIR

 

Елементи поля Постачальник(POST) складаються з назв торгівельної марки і підприємства-виробника (будуються на основі полів Торгівельна марка (TM) та Підприємство (PDPR).

Поле Вартість виробів розраховуються з вищенаведеній формулі. Якщо фактична дата постачання пізніша за планову, то вартість зменшується на 1%.

 

ІІ. Використовуючи необхідні прямі посилання, формули та функції, сформувати перший рядок даних вихідного документа. Для цього потрібно скористатися такими правилами:

· у поля, ідентифікатори яких збігаються з ідентифікаторами даних Таблиці 1 «Постачання продукції», увести прямі посилання (використати відносні адреси);

· дані полів, ідентифікатори яких збігаються з ідентифікаторами даних Таблиці 4 «Асортимент продукції», одержати використовуючи функцію ВПР(.);

· дані полів, ідентифікатори яких збігаються з ідентифікаторами даних Таблиці 3 «Довідник виробів» та Таблиці 2 «Довідник вироб­ників», одержати використовуючи вкладену функцію ВПР(ВПР(.));

· дані полів, що належить стовпцю Постачальник, одержати, використовуючи функцію СЦЕПИТЬ(.) у поєднанні з функцією ВПР(ВПР);· дані полів, що належать стовпцю Вартість виробів, одержати, використовуючи функцію ЕСЛИ(.) у поєднанні з ВПР(.).

Використовуючи автозаповнення, сформувати повністю вихід­ний документ. Вихідний документ повинен містити стільки рядків з даними, скільки їх містить Таблиця 1 «Постачання продукції».

 

ІІІ. Зберегти результати роботи.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 314 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Преобразовать диаграмму из 2) в суммарную, нормированную, объемную. | Нормативи ліквідності банку | Коефіцієнти ліквідності банку | Активи банку у розрізі рівня їх ліквідності | Протягом 2009 року | та філії – Черкаське облуправління | Лабораторна робота №1 | Парна лінійна регресія | ТЕМА №5. ЗВУКИ, БУКВИ. НАГОЛОС, СКЛАД | ТЕМА №1 СЛОВО |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Склади речення.| Открытие и просмотр Web-страниц в браузере Internet Explorer

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.008 сек.)