Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Лабораторна робота №1

Читайте также:
  1. Аудиторна та позааудиторна виховна робота.
  2. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах
  3. ВИКИДИ ПИЛУ ПРИ АВТОТРАНСПОРТНИХ РОБОТАХ В КАР´ЄРІ
  4. ВИКИДИ ПРИ БУРОВИХ РОБОТАХ
  5. ВИКИДИ ПРИ ВИЇМКОВО-НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
  6. Використання сортування, фільтрація даних, робота з підсумками.
  7. Глава V. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ И ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ВСТУП

 

Основним специфічним методом науки, за якого суб’єкт дослідження, для пізнання об’єкта обирає чи створює подібний до нього допоміжний об’єкт — образ чи модель, досліджує його, а отримані нові знання переносить на об’єкт-оригінал виступає моделювання. Завдяки активній ролі суб’єкта сам процес моделювання має творчий, активний характер.

Для аналізу й синтезу систем управління в економіці використовуються різноманітні економіко-математичні методи та моделі. Важливими є умови та особливості їх застосування залежно від обраної мети дослідження, прийнятої системи гіпотез тощо.

У наш час економіко-математичне моделювання вступає в принципово важливий етап свого розвитку, вбудовуючись тим самим у структуру так званого інформаційного суспільства.

Без володіння інформаційними ресурсами не мож­на й думати про розв’язання дедалі різноманітніших проблем, що постають перед світовою та вітчизняною спільнотою. Однак, здебільшого інформація сама по собі мало що дає для аналізу й прогнозування, для прийняття рішень і контролю за їх виконанням. Необхідні надійні способи переопрацювання інформаційних ресурсів в «готовий продукт», тобто в точне знання. Вона може й повинна бути інтелектуальним ядром інформаційних технологій, усього процесу інформатизації суспільства.

«Економетрія» є важливою дисципліною циклу природничонаукових та загальноекономічних знань, яка надає студентам системні знання з економіки, математики та статистики. Вона створює додаткові імпульси й стимули для розвитку економічної науки та її практичного використання.


Лабораторна робота №1

Парна лінійна регресія

Мета роботи: навчитися здійснювати оцінку параметрів лінійної парної регресії, визначити надійну зону базисних даних і на­дійний інтервал прогнозу, одержати оцінки коефіцієнта кореляції, детермінації та коефіцієнта еластичності. Надати статистичні висновки для парної лінійної регресії Y=а0+a1X+u.

Використовувані засоби: конспект лекцій, Microsoft Excel, керівництво до даної лабораторної роботи, файл «лр1.xls».

Завдання: Згідно з даними статистичного спостереження, для кожного варіанта окремо, встановити аналітичну залежність між обсягом випущеної продукції (Y) та вартістю виробничих фондів (X). Зокрема:

1) оцінити параметри економетричної моделі трьома способами:

а) за за системою рівнянь - МНК;

б) за вбудованою в Excel функцією ЛИНЕЙН;

в) за методом найменших квадратів у матричній формі;

2) побудувати точковий графік статистичних даних та лінії регресії;

3) здійснити специфікацію економетричної моделі;

4) знайти значення коефіцієнта кореляції та оцінити щільність зв'язку між показником і фактором (за відповідною формулою та використовуючи функцію КОРРЕЛ);

5) обчислити коефіцієнт детермінації та оцінити на скільки побудована модель відповідає (адекватна) фактичним даним (за відповідною формулою та через коефіцієнт кореляції);6) за критерієм Фішера, з надійністю Р=0,95 оцінити адекватність прийнятої економетричної моделі статистичним даним;

7) якщо модель адекватна статистичним даним, то знайти:

- з надійністю Р = 0,95 надійні зони базисних даних;

- прогноз показника та його надійні інтервали;

8) використовуючи t-статистику, з надійністю Р=0,95 оцінити значущість коефіцієнта кореляції та перевірити значущість оцінок параметрів регресії за допомогою t-критерію;

9) визначити коефіцієнт еластичності та довірчі інтервали для коефіцієнтів рівняння регресії.

10) провести економіко-математичний аналіз (економічну інтерпитацію) отриманої моделі.

Зробити висновки та оформити звіт з лабораторної роботи.

 Таблиця ІНДЗ.1. - Варіанти вихідних даних до завдання № 1

№ п/п Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5 Варіант 6 Варіант 7 Варіант 8
Х У Х У Х Х Х У Х У Х У Х У Х У
2,06 10,89 2,17 7,24 2,53 2,06 10,89 2,17 7,24 3,65 16,62 2,16 10,22 2,25 12,50
2,58 11,92 2,90 8,02 3,54 2,58 11,92 2,90 8,02 3,82 17,63 2,65 10,58 2,98 13,88
3,14 12,45 3,29 9,28 3,84 3,14 12,45 3,29 9,28 3,76 19,22 3,49 12,01 2,15 15,16
3,54 13,27 4,13 10,12 3,84 3,54 13,27 4,13 10,12 5,24 19,36 3,16 12,84 2,71 16,06
4,18 14,12 5,25 11,12 4,22 4,18 14,12 5,25 11,12 5,03 20,52 3,85 13,28 3,70 16,66
4,78 15,23 4,92 12,19 4,81 4,78 15,23 4,92 12,19 5,52 21,95 4,58 15,13 4,59 17,65
5,11 16,07 5,79 13,01 6,53 5,11 16,07 5,79 13,01 5,62 22,45 5,33 15,84 4,77 18,46
5,67 17,40 5,87 14,12 5,82 5,67 17,40 5,87 14,12 6,98 23,58 5,89 17,08 5,34 19,54
6,02 18,68 6,99 15,21 6,43 6,02 18,68 6,99 15,21 6,91 24,90 6,20 17,99 5,45 20,58
6,65 19,46 7,04 16,29 7,73 6,65 19,46 7,04 16,29 7,95 25,53 6,39 18,32 6,00 21,77
7,05 20,52 8,14 17,01 8,19 7,05 20,52 8,14 17,01 7,24 26,11 6,95 19,49 6,25 22,15
7,52 21,32 8,06 18,03 7,65 7,52 21,32 8,06 18,03 9,27 28,02 7,25 20,59 6,79 23,80
8,03 22,58 8,57 19,19 9,31 8,03 22,58 8,57 19,19 8,46 28,37 7,80 21,35 8,24 24,79
8,56 23,73 9,45 20,21 9,26 8,56 23,73 9,45 20,21 10,30 29,46 8,47 23,20 8,51 25,57
9,03 25,02 9,06 21,22 9,86 9,03 25,02 9,06 21,22 10,72 30,42 9,22 24,21 9,15 27,18
Хпр 9,52   10,30   9,69 Хпр 9,52   10,30   10,05   9,32   9,78  

 

Загрузка...

Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 352 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Столбиковую диаграмму по всем отделам и кварталам. | Преобразовать диаграмму из 2) в суммарную, нормированную, объемную. | Нормативи ліквідності банку | Коефіцієнти ліквідності банку | Активи банку у розрізі рівня їх ліквідності | Протягом 2009 року | ТЕМА №5. ЗВУКИ, БУКВИ. НАГОЛОС, СКЛАД | ТЕМА №1 СЛОВО | Склади речення. | Варіант 5 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
та філії – Черкаське облуправління| Парна лінійна регресія

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.143 сек.)