Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Нормативи ліквідності банку

Читайте также:
  1. А в том-то, идиот, что никто не станет за двести зеленых покупать одну маленькую банку холодного пива!
  2. Активи банку у розрізі рівня їх ліквідності
  3. Аналіз коефіцієнтів ліквідності
  4. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
  5. Венно по журналу (банку данных) учета работы по надзору за движени-
  6. Виды и порядок учета кредитов банков. Источники уплаты процентов банку за кредит.
  7. Внутрішньобанківські операції банку.
Назва показника Алгоритм розрахунку Нормативне значення
Норматив миттєвої ліквідності (Н4) співвідношення високоліквідних активів до поточних зобов'язань банку не менше 20%
Норматив поточної ліквідності (Н5) співвідношення активів з кінцевим строком погашення до 31 дня (уключно) до зобов'язань банку з кінцевим строком погашення до 31 дня (уключно) не менше 40%
Норматив короткострокової ліквідності (Н6) співвідношення ліквідних активів до зобов'язань з кінцевим строком погашення до одного року не менше 60%

 

До високоліквідних активів під час розрахунку нормативу миттєвої ліквідності включаються готівкові кошти, кошти на кореспондентському рахунку банку в НБУ та кошти, які обліковуються на кореспондентських рахунках, що відкриті в інших банках.

До поточних зобов'язань банку під час розрахунку нормативу миттєвої ліквідності включаються кошти на кореспондентському рахунку НБУ, кошти, які обліковуються на кореспондентських рахунках інших банків, кошти Державного бюджету України та інших фондів України, кошти на вимогу суб'єктів господарювання, фізичних осіб і небанківських фінансових установ, строкові кошти суб'єктів господарювання, фізичних осіб і небанківських фінансових установ, кінцевий строк погашення яких настав, прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків, транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку та за іншими розрахунками.

Аналіз ліквідності банку може здійснюватись за допомогою методу коефіцієнтів, які характеризують рівень забезпеченості банку ліквідними засобами. У процесі аналізу значення обчислених коефіцієнтів порівнюються з нормативами, середньогалузевими показниками або з рівнем, який визначений банками на базі практичного досвіду. Результати порівняльного аналізу дають змогу виявити загальні тенденції зміни ліквідності банку й імовірність виникнення проблемних ситуацій, а також вжити відповідних заходів щодо поповнення ліквідних активів або реструктуризації балансу.

У процесі аналізу ліквідності банк може додатково використовувати й інші коефіцієнти [1, с. 467]. Орієнтовний набір коефіцієнтів ліквідності, алгоритм їх розрахунку та оптимальне значення подані в таблиці 1.3.

Оскільки використання лише нормативів ліквідності для аналізу ліквідності банку не дають повної та точної оцінки, тому кожному банку слід мати власну методику як щодо визначення граничних та оптимальних показників, так і щодо розроблення плану підтримання ліквідності в банку, особливо в разі виникнення кризових ситуацій.

 

 

Таблиця 1.3.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 570 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Столбиковую диаграмму по всем отделам и кварталам. | Активи банку у розрізі рівня їх ліквідності | Протягом 2009 року | та філії – Черкаське облуправління | Лабораторна робота №1 | Парна лінійна регресія | ТЕМА №5. ЗВУКИ, БУКВИ. НАГОЛОС, СКЛАД | ТЕМА №1 СЛОВО | Склади речення. | Варіант 5 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Преобразовать диаграмму из 2) в суммарную, нормированную, объемную.| Коефіцієнти ліквідності банку

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.007 сек.)