Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА №5. ЗВУКИ, БУКВИ. НАГОЛОС, СКЛАД

Читайте также:
  1. V складова
  2. VI складова
  3. А) гранулометричний склад
  4. Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № 2
  5. Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № 20.
  6. Аналіз різних видів меню та дотримання вимог щодо його складання і оформлення. Участь у прийманні й оформленні замовлення на обслуговування бенкетів, організація їх проведення.
  7. Аналітичний складський облік матеріалів

Завдання для практичного виконання

· Тема №1 слово

· Тема №2 звуки і букви

· Тема: №3 слово

· Тема: №4 звуки і букви

Завдання для роботи над словниковими словами

 


ТЕМА №1. МОВА І МОВЛЕННЯ

1. Для чого людям потрібна мова?

а) для читання б) для письма в) для спілкування

2. З чого складається наше мовлення?

а) зі слів б) з речень в) з букв

3. Яким буває мовлення?

а) усне б) усне і писемне в) писемне

4. Якими словами ми вітаємось

а) будь ласка б) добрий вечір, добрий день, доброго ранку в) щасливої дороги

5. Де треба говорити пошепки?

а) у полі б) у бібліотеці в) на перерві

ТЕМА №2. ТЕКСТ

 

1. Що таке текст?

а) слова б) речення в) зв'язані за змістом речення

2. З яких частин складається текст?

а) зі слів б) зачину, основної частини, кінцівкі в) зачину, речень, слів

3. Які види текстів ви знаєте?

а) текст – розповідь б) текст – опис в) текст - опис, розповідь, міркування

4. Яка мета тексту - розповіді?

а) описати щось, або когось б) розповісти про щось в) довести щось

5. Визначте тип тексту

1. Люблю розглядати джерельце. Вода прозора. Дно застелене блакиттю неба. У синій глибині бачу віття сокоряни.
а) опис б) міркування в) розповідь

 

ТЕМА №3. РЕЧЕННЯ

1. Що таке речення?

а) текст б) лова в) закінчена думка

2. Що ставиться у кінці речення?

а) кома б) крапка в) дужка

3. Як пишуться слова в реченні?

а) разом б) окремо в) з великої літери

4. Як пишеться перше слово в реченні?

а) з малої літери б) з великої літери в) разом

5. Які є види речень?

а) питальні б) розповідні в) питальні, розповідні, окличні

6. Що таке граматична основа речення?

а) підмет б) словосполучення в) підмет і присудок

ТЕМА №4. СЛОВО

1. Слова, які відповідають на питання ХТО? ЩО? означають:

а) назву дії б) назву предметів в) назву ознак

2. Як пишуться імена, по батькові, клички тварин?

а) з великої літери б) з маленької літери в) окремо

3. На які питання відповідають слова, що виражають ознаки предметів?

а) хто? що? б) який? яка? яке? в) що зробили? що роблять?

4. З якими словами в реченні зв'язуються прикметники?

а) з дієсловами б) з іменниками в) з прийменником

5. На які питання відповідають слова, які означають дію предметів?

а) який? б) хто? в) що зробив? що робить? що роблять?

6. Для чого служить прийменник?

а) для спілкування б) для читання в) для зв'язку слів у реченні

7. Як пишуться прийменники з словами?

а) разом б) окремо в) з великої літери

8. Укажіть іменники:

а) бібліотекар, шофер, іграшка б) трав'яний, жовтий в) радіє, замерзла

9. Укажіть дієслова.

а) розмова б) питальний в) розмовляти

10. Укажіть прийменники:

а) в, у, на, до б) і, я, ми в) поле, він, я

 

ТЕМА №5. ЗВУКИ, БУКВИ. НАГОЛОС, СКЛАД

1. Скільки голосних звуків в українській мові?

а) 6 6)8 в) 10

2. Скільки приголосних в українській мові?
а) 10 б) 34 в) 323. Як переносяться слова?
а) по буквам б)по складам в) по звукам

4. Коли букви я, ю, є можуть позначати по два звуки?

а) на початку складу б) після приголосного в) після голосного, апострофа, на початку

5. Коли вживається апостроф?

а) після голосного б) після приголосного в) після б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї

6. Які слова можна перенести?
а) весна б) джміль в) бурулька

7. Які бувають склади?

а) голосні б) наголошені, ненаголошені в) дзвінкі

8. Написання яких слів треба перевіряти за словником?

а) іменників б) словникових слів в) прийменників

9. На які групи поділяються приголосні?

а) м'які б) тверді в) дзвінкі і глухі

10. Які букви позначають два звуки?

а) дз, дж б ) ьо в) щ г) йо

 

Відповіді:

 

Т№І Т№2 Т№3 Т№4 Т№5
1б 7б 1в 6а в
2а 8а 2в 7б
Зв 3б 9в 3б 8б
4б 10а 4в 9в
5 в 5в 10в г
     

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 303 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Столбиковую диаграмму по всем отделам и кварталам. | Преобразовать диаграмму из 2) в суммарную, нормированную, объемную. | Нормативи ліквідності банку | Коефіцієнти ліквідності банку | Активи банку у розрізі рівня їх ліквідності | Протягом 2009 року | та філії – Черкаське облуправління | Лабораторна робота №1 | Склади речення. | Варіант 5 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Парна лінійна регресія| ТЕМА №1 СЛОВО

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.008 сек.)