Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА №1 СЛОВО

Читайте также:
  1. A) слово Божье
  2. II. Многочленные словосочетания
  3. Joker’’ – одна из самых тяжелых песен группы, но вместе с этим она наполнена мелодичным припевом. В ней вокалист проговаривает слово ‘’joker’’ на английском языке.
  4. БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР
  5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
  6. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
  7. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

1. Вставити потрібні літери:

Медал..., м. .кий. сусідн...му. під...м. б...ілка. Ки...в, вул...ця. д...ван. в. .разно. ч...твер, в...дмідь, в...ресєнь. за...ць, кра...ий.

2. Списати текст. Поставити потрібний знак в кінці речення. Підкреслити підмет і присудок:

На лузі цвітуть ромашки на дереві стукає дятел в лісі жив їжачок

3. Запиши у два стовпчики: ХТО? ЩО?

Зима, парта, учитель, клас, дитина, пенал, прочитав, червона, урок, дівчинка.

4. Поділити на склади: білий, ялинка, пальто

5. Вставити потрібні літери:

...удзик, жа...воронок, завда...я, ...лень, Укр...їна, во...іуіє, хлоп...ята, ранн...го, бо...вий, ...жунглі, ...зюркотить, щ...стя, ч...довий, оз...ро, б...сокий, бері...ка, жит...я

6. Запиши в алфавітному порядку:

Ліда, Галя, Ніна, Рая, Тамара, Олена

7. Випиши прикметники:

Зима морозна на дворі. Замети білі на землі. Зоріють в небі ясні зорі. Заснули зайчики малі.

8. Списати, підкреслити антоніми:

Знання то світло, з темряви виводить. Пустий колос догори пнеться, а повний - донизу гнеться. Ле...ко сказати, та ва...ко зробити.

9. Доберіть дієслова:

До нас... лелека (з) косою (на) плечі, в...ди... (з) глека та й ... (на) спориші. Слова для довідок: напився, сів. прийшов.

10. Зміни дієслова у відповідності із іменниками. . Підкреслити прийменники.
Липа (цветуть) у липні, Учні (співає) у хорі. Книжки (стоїть) у шафі, Каченя (пливуть) до берега

11. Списати, вставити літери. Підкреслити підмет і присудок у 1, 2 реченнях.

Настала осін... . Падає жовте листя, Скоро з...ма настане. Поч...в їжачок готуватися до з...ми.

12. Випиши іменники в один стовпчик, прикметник - у другий:

Птах, сніговий, поле, зима, застигла, річка, пенал, білий, вчорашній, біжить, кислий.

 

13. Списати, вставити літери. Підкреслити прикметники.

В...сняне сонце розбудило від сну мурашок. Ож...в мурашник. М...лен...кі комахи вибралися із з...мобих квартир. Вони поч...ли ремонтувати своє житло.

14. Утвори прикметник:

Холод - холодний, береза - ...., зима - ......, весна - ....., праця - (чесність), пісня (народ), життя (щастя)

ТЕМА №2 ЗВУКИ І БУКВИ

1. Визнач кількість звуків і букв:

Повітря; дзеркало; дощ; гаї.

2. Поділити слова на склади:
Район; лимон; спить, Оленка.

3. Встав пропущені букви:

Річеч...ка, подвір...я, зат...охкав, д...ятел, б...жоли, волос...я, сім...я, за...ць. га...ок. сер...озний, пен...ок, ...артук (х: ф), ...виля, ...утболка, ку...і, я...ірка, ...астя, бор... (щ; шч)

4. Підкреслити м'які приголосні:

День, зозуля, сльози, сміюсь, об'єднання, в хаті, люлька.

5. Вкажи кількість звуків і букв:

Плащ, хвиля, ходжу, взуття, зіронька, п'ять, грає.

6. Підкресли букви, що позначають приголосні звуки:
Соловейко, листочок, окунець.

7. Підкресли слова, в яких букви я, ю, є позначають два звуки:
Ялинка, шию, лялька, читає.

8. Підкреслити слова, в яких букв більше, ніж звуків:
Життя, воджу, гаї, бруньки.

9. Вставити пропущенні літери:

Обов...язок, зна...мий, ...жміль, ...зюркотить.10. Спиши текст. Встав літери:

Зацвіли влітку лісові ...звіноч...ки. (У) кожній пелюсточці – мален.кі молоточ.ки.

 

11. Спиши слова, правильно познач наголос:

Читан...я, за...ць, в...дмідь, Україна, шофер, вулиця, дятел, портфель, сантиметр, зменшуване.

12. Укажи пари слів, у яких є однакові звуки:

Діти - вода; сніг - нора; дід - дятел; рука - море; голова - хліб; буряк – дерево.

13. Запиши слова, в яких букв більше, ніж звуків:

Дзвінок, льодок, будяк, пудель, розбуджу.

 

ТЕМА: №3 СЛОВО

1. Записати синоніми:

Азбука, автомобіль, батько, буква, дім.

2. Записати антоніми:

Злий, теплий, прозора, літній, сухий, день, радість.

3. З поданих слів складіть речення. Підкреслити підмет і присудок:

Сніг, над, кружляє, вже, перший, землею. Озерах, на, замерзла, вода. Сонце, горою, за, лягло. Зірки, засіяли, яскраво.

4. Згрупуйте слова, близькі за значенням:

Буква, ураган, літера, абетка, буря, алфавіт, шторм, азбука.

5. Продовж ряд синонімів:

Сонеч...ко світить, ... , ... Сніж...нки падають, ... , ... Ліс шумить, ... , ... Струмок співає, ... , ...

Загрузка...

6. Утвори прикметник:

Холод - холодний, береза - ...., зима - ..... весна - ..... праця (чесність), пісня (народ), життя (щастя).

7. Записати антоніми:

Сміється, говорити, щедрість, любов -..... праворуч, завтра.
Підкреслити підмет і присудок у 1, 2 реченнях.

 

8. Добери синоніми:

Говорю, міркую, крокую.

 

ТЕМА: №4 ЗВУКИ І БУКВИ

1. Утвори слова:

а) з м'яким знаком в середині:

б) з апострофом;

в) з м'яким знаком у кінці;

г) з йо;

д) дж; дз.

2. Скласти речення:

Вітер, холодний, з, зрива. д...рев, листя, пожовкле. Сумно, з, жовті, перед, л...сточки, розлукою, дер...вом, прощалися.

3. Записати по три слова з наголосом:

а) на першому складі;

б) на другому складі.

 


Ведмідь

 

1. Великий хижий ссавець з масивним тілом, довгою шерстю і короткими

товстими ногами ...

2. Дібрати спільнокореневі слова.

3. Дібрати словосполучення.

4. Дібрати синоніми.

5. Коли так кажуть?

1) Дивитися ведмедем ...

2) Ведмежа послуга ...

3) Ведмежий куток ...

4) Ведмідь на вухо наступив ...

6. Загадки: 1) Влітку бродить без дороги поміж сосен і беріз. Взимку він хропе в барлозі, від морозу сховав ніс.

2) Влітку наїдається, а взимку висипляється.

3) Хоч у нього й шуба є, та як холод настає, він не їсть тоді, не п'є і не

ходить, не гуляє, а у лігво спать лягає.

Вересень

 

1. Дев'ятий місяць року...

2. Дібрати спільнокореневі слова.

3. Дібрати словосполучення.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 362 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Столбиковую диаграмму по всем отделам и кварталам. | Преобразовать диаграмму из 2) в суммарную, нормированную, объемную. | Нормативи ліквідності банку | Коефіцієнти ліквідності банку | Активи банку у розрізі рівня їх ліквідності | Протягом 2009 року | та філії – Черкаське облуправління | Лабораторна робота №1 | Парна лінійна регресія | Варіант 5 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ТЕМА №5. ЗВУКИ, БУКВИ. НАГОЛОС, СКЛАД| Склади речення.

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.011 сек.)