Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

Читайте также:
  1. Б) Выучите слова.
  2. Будова блока живлення
  3. Будова і властивості аналізаторів
  4. Будова та принцип роботи відцентрового просіювача МПП-ІІ.
  5. Будова щипців
  6. Відбудова

Учасник ЗНО повинен знати:

будова слова; основа слова й закінчення; значущі частини слова: корінь, суфікс, закінчення;

словотвір; твірні основи при словотворенні; основа похідна й непохідна;

основні способи словотворення в українській мові: префіксальний, префіксально - суфіксальний, суфіксальний, безсуфіксальний, складання слів або основ, перехід однієї частини мови в іншу;

основні способи творення іменників, прикметників, дієслів, прислівників;

складні слова; способи їх творення; сполучні голосні о, е у складних словах.

Учасник ЗНО повинен уміти:

відділяти закінчення слів від основи;

членувати основу на значущі частини;

добирати спільнокореневі слова, слова з однаковими префіксами й суфіксами;

розрізняти форми слова й спільнокореневі слова; правильно вживати їх у мовленні;

визначати спосіб творення слів.

 

Тестові завдання до розділу «Будова слова. Словотвір»


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 422 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5 Рябых | Спадковість; довкілля, екологія; медичне обслуговування; спосіб життя. | Анкетування учнів | Діяльність шкільного учнівського самоврядування | на 2013/2014 навчальний рік | Щодо тактики виконання тестів | ФОНЕТИКА. ГРАФІКА | Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка | ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ | Лексично правильне словосполучення утворить прикметник «повчальний» з іменником |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Доберіть антоніми до поданих слів.| МОРФОЛОГІЯ. ІМЕННИК

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.05 сек.)