Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Доберіть антоніми до поданих слів.

Читайте также:
  1. Доберіть приклад до кожного типу речення.
  2. Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. Письмово поясніть написання підкреслених слів.
  3. Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. Письмово поясніть написання підкреслених слів.
  4. Знайти області визначення поданих функцій .
  5. На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви, розкрийте дужки, користуючись відповідними правилами. Письмово поясніть написання підкреслених слів.
  6. На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви, розкрийте дужки, користуючись відповідними правилами. Письмово поясніть написання підкреслених слів.
  А Б В Г Д
           
           
           
           

Слово Антонім

1 альтруїстичний А принадний

2 огидний Б свійський

3 шкідливий В тямущий

4 недалекий Г корисний

Д корисливий

32. Правильним є тлумачення фразеологізму

Фразеологізми Значення
1 На вагу золота Анастирливо домагатися свого Бщось рідкісне, дорогоцінне, вкрай потрібне Впротидіяти, виявляти рішучу незгоду Гз надзвичайно великим зусиллям волі Дщось абсолютно досконале
2 У трьох соснах заблудився Асказати що-небудь не до ладу, зробити не до речі Бне варто поспішати кудись, з чим-небудь Вне розібратися в дуже простому, не зуміти знайти виходу Гне помічати різниці Дне знати, не збагнути, не можна осмислити
3 Співати дифірамби Апрагнути висловити свою думку з приводу чого-небудь Бсліпо повторювати чужі думки Вудавати з себе кого-небудь Гпродовжувати пропагувати давно відоме Днадмірно вихваляти кого-небудь
4 Слово честі Азапевнення у правдивості, істинності висловленого Ббути чесним, до кінця відданим кому -, чому-небудь Вза всіх обставин прагнути висловити свою думку Гне відступати від обіцяного, від прийнятого рішення Дбезпідставно не висловлювати категоричних думок

 

  А Б В Г Д
           
           
           
           

 

33. Установіть антонімічні пари, утворивши з поданими частинами складні слова.

  А Б В Г Д
           
           
           
           

Частина слова Антонімічна частина слова

1 ясно... А мало...

2 високо... Б сухо...

3 ранньо… В різно...

4 рівно... Г темно...

Д пізньо…

 

34. Побудуйте речення з відповідними фразеологізмами.

  А Б В Г Д
           
           
           
           

Речення Фразеологізм 1 Місто наше він знає. А як грім з ясного неба.

2 Схожі ми з сестрою. Б як свої п’ ять пальців.

3 Раптовий приїзд сина був. В як білка в колесі.

4 Мама крутилася з ранку до вечора... Г як гриби після дощу.

Д як дві краплі води

35. Доберіть синоніми до поданих фразеологізмів.

  А Б В Г Д
           
           
           
           

Фразеологізм Синонім

1 море по коліно А на все горло

2 хоч вовком вий Б хоч кричи

3 з доброго дива В що б там не було

4 за всяку ціну Г мов з гуски вода

 

Д ні сіло ні впало

Доберіть антоніми до поданих фразеологізмів.

  А Б В Г Д
           
           
           
           

Фразеологізм Антонім

1 гріти чуба А не показувати очей

2 водити за ніс Б бити байдики

3 витикати носа В стояти біля керма

4 виводити з рівноваги Г давати спокій

Дрозкривати карти

37. Замініть фразеологізм одним словом.

  А Б В Г Д
           
           
           
           

Фразеологізм Значення

До сьомого поту А занадто

На всю губу Б щиро

З притиском В тяжко

Начистоту Г суворо


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 3216 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ІНСТИТУТ ДИЗАЙНУ І ЛАНДШАФТНОГО МИСТЕЦТВА | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5 Рябых | Спадковість; довкілля, екологія; медичне обслуговування; спосіб життя. | Анкетування учнів | Діяльність шкільного учнівського самоврядування | на 2013/2014 навчальний рік | Щодо тактики виконання тестів | ФОНЕТИКА. ГРАФІКА | Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка | ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Лексично правильне словосполучення утворить прикметник «повчальний» з іменником| БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)