Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

Читайте также:
  1. C) общественное сознание реализуется через индивидуальное, но к последнему не может быть сведено
  2. DS. Подкожно. Ввести 0,25 мл через день 5 раз.
  3. E Через вилично-очноямковий отвір 77
  4. II. Многозначные служебные слова
  5. II. Служебные слова
  6. III. Способы, связанные с воздействием слова
  7. IV . Выписать из текста слова – названия основных частей оборудования , описаного в этом тексте.

Агро/культура, військово/медичний, гостро/дефіцитний, науково/технічний, садово/городній, військово/зобов'язаний, вісімнадцяти/градусний, лісо/захисний, всесвітньо/відомий, народно/пісенний, лінгво/стилістичний, політико/економічний, інженерно/педагогічна, приватно/власницький, східно/український, дерево/обробний, м'ясо/молочний, молочно/консервний, електронно/обчислювальний.

На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви, розкрийте дужки, користуючись відповідними правилами. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

Доблес...ний, піз...ній, влас...ний, шіс...надцять, аванпос...ний, хворос...няк, корис...ний, хрус...нути, захис...ник, радіс...ний, якіс...ний, студен...ський, о(б/бб)ити, ві(д/дд)ати, ро(з/зз)броїти, осі(н/нн)ій, недозволе(н/нн)ість, незрівня(н/нн)ий, зна(н/нн)я, де(н/нн)ий, ви(н/нн)ий, стара(н/нн)ий, гума(н/нн)ий, безви(н/нн)ий, щас(т/тт)я, безчес(т/тт)я, навма(н/нн)я.

Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів.

Вітер, сад, виступ, інститут, бур’ян, професіонал, метр, деканат, ректор, листопад, термін, рахунок, чавун, інтелект, спорт, паркан, загін, ландшафт, механізм, екземпляр, хліб, березень, меркетинг, дебют, ліс, майдан, зошит.

Поставте іменники в орудний відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень.

Суцвіття, активнiсть, скатерть, пiч, повiнь, радiсть, велич, ключ, врожайнiсть, юнiсть, грань, плече, знання, галузь, анотація, коюзар, шахтар, жаль, діяч, рівень, геній, моніторинг, метал, камінь, промінь, приміщення.

Варіант 15

На місці крапок вставте потрібну літеру, керуючись відповідними правилами їх написання. При необхідності скористайтеся довідковою літературою. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

а/ Автор...тетний, м...телиця, перем...гати, заст...лити, сл...в’янський, треб..., б...гатий, г...рячий, д...кан, д...ржавний. пш...ниця, інст...тут, м...режа, п...кучий, пов...ртати, гл...бокий, тр...мати, к...рівництво, л...гітимність, м...стецтво, тр...валий, в...лос...пед, зуп...нився, мед...цина, с...рдитий, тр...мати, завм...рати, автор...тет, д...плом, інт...лігент, ет...кет, с...туація;

б/ пам...ятник, плоскогiр...я, п...ятиденка, взаємозв...язок, двох...ярусний, суб...єктивний, сiл...с...кий, надвечiр...я, iн...єкцiя, бар...єр, кар...єра, порт...єра, присв...ячений, дев...ят...сот, торф...яний, дез...iнформацiя, кон...юнктура, ін...єкція, миш...як, духм...яний, з...явитися, зів...ялий, з...юрмитися, міжгір...я, памороз..., хар...ків...янка, сер...йозний, м...ята;

в/ ро...поділ, бе...хитрісний, ро...печений, щотиж...невий, /з/с/фотографувати, /з/с/лити, /з/с/чистити, /з/с/хитрити, пр...бічник, пр...звище, пр...кордонний, пр...чесати, пр...йдешній, на...будувати, бе...корисний, бе...печний, ро...порядження, ро...шифрувати, /з/с/кам’янiти, /з/с/кiнчити, /з/с/мiцнити, /з/с/чепити, вi...тодi, на...писати, пр...бережний, пр...красний, пр...стосуватися.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 524 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Схема активных счетов синтетического учета для отражения хозяйственных операций. | Источники образования имущества на 1 января 200___г. | Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів. | Перепишіть словосполучення, знімаючи риски. Письмово поясніть написання підкреслених слів. | Варіант 5 | Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів. | Варіант 8 | Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів. | На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви, розкрийте дужки, користуючись відповідними правилами. Письмово поясніть написання підкреслених слів. | Варіант 11 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви, розкрийте дужки, користуючись відповідними правилами. Письмово поясніть написання підкреслених слів.| Перепишіть словосполучення, знімаючи дужки. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.006 сек.)