Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

Читайте также:
  1. Quot;Обороти между субконто " - використовується для аналізу оборотів між одним або всіма субконто одного виду та одним або всіма субконто іншого виду.
  2. Активи банку у розрізі рівня їх ліквідності
  3. Активи, зобов’язання та власний капітал виробничого підприємства «Промисловець» станом на 01.01.20__р.
  4. Аналіз використання ідей В.О. Сухомлинського педагогами сучасної школи
  5. Аналіз виробів-аналогів, остаточний вибір конструкції.
  6. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ
  7. Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

За даними балансу поточні зобов’язання підприємства складали (таблиця 9.15):

Таблиця 9.8

Дані про поточні зобов’язання підприємства

  № з/п     Показник Умовне позначення Джерело інформації На початок року На кінець року Зміна за рік Темп зміни, %
Поточна заборгованість підприємства, тис. грн Ф. №1 ряд. 1695 - 1665            

 

Згрупуємо оборотні активи підприємства за рівнем ліквідності (таблиця 9.9).

Виходячи із вищенаведеного, показники ліквідності за групами активів підприємства складуть наступні величини (таблиця 9.10).

Розрахунки показують, що підприємство є ліквідним як на початок, так і на кінець року. Більш того, на початок року загальна ліквідність була надмірна, що могло свідчити або про надлишок активів, або про недостатність зобов’язань, пов’язану з недовірою партнерів. До кінця року ліквідність знизилась майже до оптимальних розмірів, хоча ще має певний надлишок.

Визначення чинників зміни загальної ліквідності. Зниження загальної ліквідності відбулось в основному, за рахунок збільшення поточних зобов’язань, частково ліквідоване збільшенням поточних активів, що підтверджують розрахунки з використанням принципу елімінування.

 

Таблиця 9.9

Класифікація активів за рівнем ліквідності

  № з/п   Групи за рівнем ліквідності   Вид активу   Джерело інформації На початок року На кінець року Зміна за рік Темп зміни, %
І Абсолютно ліквідні Грошові кошти Ф. № 1 ряд. 1165          
ІІ Швидко ліквідні Поточні фінансові інвестиції Ф. № 1 ряд. 1160        
Дебіторська заборгованість та векселі одержані Ф. № 1 Сума ряд. 1125…1155        
ІІІ Слабо ліквідні Запаси та інші оборотні активи Ф. № 1 Сума ряд. р.1100, 1110 або вписувані рядки 1101…1104 + 1190        
  Всього х Ф. № 1 ряд. 1195-1200        

 

Таблиця 9.10

Показники ліквідності за групами активів підприємства

  № з/п   Показники   Умовне позначення На початок року На кінець року Зміна за рік Темп росту, %
І Коефіцієнт ліквідності абсолютноліквідних активів        
ІІа Коефіцієнт ліквідності дуже швидколіквідних активів        
ІІб Коефіцієнт ліквідності швидколіквідних активів        
ІІІ Коефіцієнт ліквідності слаболіквідних активів        
  Коефіцієнт загальної ліквідності        

Шляхи подальшого аналізу. В ході подальшого аналізу слід вивчити якість окремих видів активів з точки зору їх фактичної ліквідності та визначити оптимальну структуру для забезпечення стабільного фінансового стану.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 358 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Методичні вказівки до виконання завдання 1.2 | Завдання 6.3 | Методичні вказівки до виконання завдання 7.1 | Методичні вказівки до виконання завдання 8.1 | Оцінка майнового стану | Аналіз структури і динаміки власного капіталу | Оцінка фінансової стійкості підприємства | Методичні вказівки дщо виконання завдання 11.3 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Оцінка фінансового результату та рентабельності діяльності підприємства| ТЕМА 10

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.018 сек.)