Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

K-номер варіанту. Визначити валовий регіональний продукт та частку валової доданої вартості у валовому

Читайте также:
  1. K-номер варіанту
  2. K-номер варіанту
  3. K-номер варіанту

 

Визначити валовий регіональний продукт та частку валової доданої вартості у валовому регіональному продукті.

 

 

 

 

БАЖАЮ УСПІХУ!!!

 

 

Викладач кафедри статистики : ____________________ /асист. Васьків С.Ф./


 


 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА_№_2

Навчальна дисципліна «Система національних рахунків»

 

ВІАРІАНТ_2

1_ТЕСТИ

1. Об’єктом Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) є:

а) товари та послуги;

б) види діяльності;

в) підприємства;

г) форми власності

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

 

2. Валовий випуск товарів та послуг - це:

а) вартість товарів та послуг, які є результатом виробничої діяльності одиниць-резидентів у звітному періоді;

б) вартість товарів та послуг, спожитих у звітному періоді з метою виробництва інших товарів та послуг;

в) вартість товарів та послуг, які призначені для кінцевого споживання;

г) різниця між виробленими та спожитими товарами та послугами.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

 

3. Ціна виробника більша від основної ціни на величину:

а) податків на продукти;

б) субсидій на продукти;

в) податків за мінусом субсидій на продукти;

г) торгово-транспортної націнки.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

 

4. Проміжне споживання визначається:

а) в основних цінах;

б) у ринкових цінах;

в) у факторних цінах;

г) в цінах споживача.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

 

5. Вартість товарів та послуг, спожитих у звітному періоді в процесі виробництва інших товарів та послуг, називають:

а) валовою доданою вартістю;

б) проміжним споживанням;

в) валовим випуском товарів та послуг;

г) валовим внутрішнім продуктом.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

 

6. Валова додана вартість визначається:

а) в основних цінах;

б) у ринкових цінах;

в) у факторних цінах;

г) в цінах споживача.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

7. Випуск промисловості визначається як:

а) вартість готових виробів та зміна залишку незавершеного виробництва;

б) вартість давальницької сировини;

в) вартість робіт промислового характеру;

г) обсяг реалізованої продукції та зміна залишку незавершеного виробництва.

д) всі вище перелічені.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.

 

8. Випуск роздрібної торгівлі визначається на рівні:

а) товарообороту без урахування ПДВ та акцизного збору;

б) товарообороту з урахуванням ПДВ та акцизного збору;

в) торгової націнки;

г) вартості послуг з торгівлі.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

9. Валова додана вартість –це:

а) сума всіх матеріальних витрат;

б) різниця між випуском і проміжним споживанням;

в) різниця між проміжним сповиванням та випуском;

г) сума вупуску та проміжного споживання.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний. 

10. Основна ціна + податки на продукти — субсидії на продукти =

а) випуску;

б) ціні споживача;

в) ціні виробника;

г) факторній ціні.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

 

11. Класифікація видів економічної діяльності Європейського Союзу – це:

а) NACE;

б) ISIC;

в) CPC;

г) SITC.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

12. Класифікація SITC - це:

а) Центральна класифікація продукції;

б) Гармонізована система опису та кодування товарів;

в) Міжнародна стандартна галузева класифікація видів економічної діяльності;

г) Міжнародна стандартна торгова класифікація.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

13. Метод розрахунку валового внутрішнього продукту, за яким до оплати праці найманих працівників додають податки на виробництво та імпорт, віднімають субсидії на виробництво та імпорт та додають валовий прибуток, змішаний дохід, називається:

а) виробничий; б) розподільчий;

в) кінцевого використання; г) початкового використання.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

Загрузка...

14. Валовий національний дохід відрізняється від валового внутрішнього продукту на:

а) індекс первинних доходів отриманих та переданих за кордон;

б) суму прибутку первинних доходів отриманих та переданих за кордон;

в) сальдо первинних доходів отриманих та переданих за кордон;

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) Ваш варіант відповіді.

 

 

15. Чистий національний дохід – це ……….. і він дорівнює………….. (продовжіть визначення)

 

2_ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

16. Маємо наступні умовні дані:

Показники млн. грн.
Випуск (в основних цінах)
Проміжне споживання
Імпорт товарів і послуг
Експорт товарів і послуг
Кінцеві споживчі витрати
Валове нагромадження основного капіталу
Зміна запасів матеріальних оборотних коштів -4883
Придбання за виключенням вибуття цінностей
Оплата праці найманих працівників
Податки на продукти
Субсидії на продукти
Інші податки на виробництво та імпорт
Інші субсидії на виробництво та імпорт
Валовий прибуток, змішаний доход

Визначити валовий внутрішній продукт трьома методами.

 

17. Маємо дані по Україні за рік:

Показники млн. грн.
Валовий внутрішній продукт 487132+k
Сальдо доходів з-за кордону 99246-k
Споживання основного капіталу 87437+k

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 275 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Завдання 15. | Завдання 43. | По якій лінії на аерознімку зміщення точок за кут нахилу досягають максимальних значень? | ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ | В. 1/8 еритемної дози | C. Твердий аерозолів | В. Мало забруднений | С. Надлишковий | В. Підвищити швидкість руху і вологість повітря | А. Початок загартовування із обливанням водою |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Із запропонованих відповідей оберіть правильну| K-номер варіанту

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.058 сек.)