Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

K-номер варіанту. Визначити валовий регіональний продукт та частку валової доданої вартості у валовому

Читайте также:
  1. K-номер варіанту
  2. K-номер варіанту
  3. K-номер варіанту

 

Визначити валовий регіональний продукт та частку валової доданої вартості у валовому регіональному продукті.

 

 

БАЖАЮ УСПІХУ!!!

 

 

Викладач кафедри статистики : ____________________ /асист. Васьків С.Ф./


 


 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА_№_2

Навчальна дисципліна «Система національних рахунків»

 

ВІАРІАНТ_4

1_ТЕСТИ

1. Валова додана вартість визначається:

а) в основних цінах;

б) у ринкових цінах;

в) у факторних цінах;

г) в цінах споживача.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

2. Випуск промисловості визначається як:

а) вартість готових виробів та зміна залишку незавершеного виробництва;

б) вартість давальницької сировини;

в) вартість робіт промислового характеру;

г) обсяг реалізованої продукції та зміна залишку незавершеного виробництва.

д) всі вище перелічені.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.

 

3. Випуск роздрібної торгівлі визначається на рівні:

а) товарообороту без урахування ПДВ та акцизного збору;

б) товарообороту з урахуванням ПДВ та акцизного збору;

в) торгової націнки;

г) вартості послуг з торгівлі.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

4. Валова додана вартість –це:

а) сума всіх матеріальних витрат;

б) різниця між випуском і проміжним споживанням;

в) різниця між проміжним сповиванням та випуском;

г) сума вупуску та проміжного споживання.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

 

5. Основна ціна + податки на продукти — субсидії на продукти =

а) випуску;

б) ціні споживача;

в) ціні виробника;

г) факторній ціні.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

 

6. Вид економічної діяльності – це сукупність:

а) підприємств за однією формою власності;

б) підприємств за регіонами;

в) одиниць, які здійснюють однаковий або схожий вид виробничо-господарської діяльності;

г) одиниць, які використовують одні і ті ж ресурси.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

 

7. Валовий випуск рекомендується визначати:

а) в основних цінах;

б) у ринкових цінах;

в) у факторних цінах;

г) в цінах споживача

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

 

 

8. Ціна споживача більша від ціни виробника на величину:

а) податків на продукти;

б) субсидій на продукти;

в) податків за мінусом субсидій на продукти;

г) торгово-транспортної націнки.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

 

9. Проміжне споживання - це:

а) вартість товарів та послуг, які є результатом виробничої діяльності одиниць-резидентів у звітному періоді;

б) вартість товарів та послуг, спожитих у звітному періоді з метою виробництва інших товарів та послуг;

в) вартість товарів та послуг, які призначені для кінцевого споживання;

г) різниця між виробленими та спожитими товарами та послугами.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний. 

10. Для визначення переважаючого виду діяльності щодо багатопрофільного господарюючого суб`єкту:

а) враховують вид діяльності з найбільшою питомою вагою в загальному обсязі випуску;

б) використовують метод послідовного визначення класифікаційної групи, починаючи з верхнього рівня (TOP DOWN);

в) визначають коефіцієнт спеціалізації;

г) визначають коефіцієнт покриття.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

11. Класифікатор видів промислової продукції який застосовується у країнах Європейського Союзу для проведення вибіркових статистичних обстежень називається:

а) NACE;

б) PRODCOM;

в) CPC;

г) SITC.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

12. У системі національних рахунків основним класифікатором є:

а) Класифікатор форм власності (КФВ);

б) Класифікатор організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ);

в) Загальний класифікатор галузей народного господарства (ЗКГНГ);

г) Класифікатор інституційних секторів економіки (КІСЕ).

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

13. Метод розрахунку валового внутрішнього продукту, за яким сумують кінцеві споживчі витрати, валове нагромадження основного капіталу та сальдо експорту та імпорту, називається:

Загрузка...

а) виробничий; б) розподільчий;

в) кінцевого використання; г) початкового використання.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

14. Валовий національний дохід відрізняється від валового внутрішнього продукту на:

а) сальдо отриманих і виплачених первинних доходів у межах країни;

б) сальдо отриманих і виплачених первинних доходів з-за кордону;

в) сальдо податків і субсидій;

г) сальдо (придбання за мінусом вибуття) цінностей.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

15. Валовий національний дохід – це ……….. і він дорівнює………….. (продовжіть визначення)

 

2_ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

16. Маємо наступні умовні дані:

Показники млн. грн.
Випуск (в основних цінах)
Проміжне споживання
Імпорт товарів і послуг
Експорт товарів і послуг
Кінцеві споживчі витрати
Валове нагромадження основного капіталу
Зміна запасів матеріальних оборотних коштів
Придбання за виключенням вибуття цінностей
Оплата праці найманих працівників
Податки на продукти
Субсидії на продукти
Інші податки на виробництво та імпорт
Інші субсидії на виробництво та імпорт
Валовий прибуток, змішаний доход

Визначити валовий внутрішній продукт трьома методами.

 

17. Маємо дані по Україні за рік:

Показники млн. грн.
Валовий внутрішній продукт 656892-k
Сальдо доходів з-за кордону 143254+k
Споживання основного капіталу 99365-k

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 273 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: По якій лінії на аерознімку зміщення точок за кут нахилу досягають максимальних значень? | ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ | В. 1/8 еритемної дози | C. Твердий аерозолів | В. Мало забруднений | С. Надлишковий | В. Підвищити швидкість руху і вологість повітря | А. Початок загартовування із обливанням водою | Із запропонованих відповідей оберіть правильну | K-номер варіанту |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
K-номер варіанту| K-номер варіанту

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.011 сек.)