Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

А. Початок загартовування із обливанням водою

Читайте также:
  1. Досвід з водою
  2. Перефразуйте речення так, щоб зберегти його зміст. Використайте надані початок, закінчення та підкреслене слово.
  3. Початок роботи з Microsoft Equation 3.0.
  4. Прихід до влади М.Горбачова та початок перебудови.

В.Температура води

С. Температура повітря

D. Тривалість першої процедури

E. Час продовження кожної процедури.

152. Пацієнту призначено сонячні ванни в період з 13 год. через 1 годину після другого сніданку, тривалість першої сонячної ванни становила 5-10 хв., а кожна наступна збільшувалась на 5 хв. Максимальна тривалість сонячної ванни до 1 – 1,5 год. Які порушення мали місце при організації загартовування?

A. Час призначення сонячних ванн

B. Тривалість дії першої сонячної ванни

C. Збільшення тривалості сонячних ванн

D. Максимальна тривалість процедур

E. Стан пацієнта.

153. Для миття рук лікаря-стоматолога використовується натрієве туалетне мило. Який вміст вільного лугу допускається у такому виді мила?

А. 0,05%

В. 0,1%

С. 0,15%

D. 0,20%

Е. 0,25%.

154. В учнів шостого класу визначали гігієнічний індекс зубів. Який розчин при цьому використовується?

А. Йодид калію

В. Мурашиний спирт

С. Глюкоза

D. Коаліну

Е. Перекис водню.

155. При оцінці іонізуючої здатності випромінювання визначають:

А. Відстань, на яку воно проходить в середовищі з яким взаємодіє;

В. Кількість пар іонів, які утворюються на всій довжині пробігу частинки чи кванта;

С. Енергію, яку набуває електрон в електростатичному полі;

D. Кількість енергії іонізуючого випромінювання, поглинуту одиницею маси опромінюваного середовища;

E. Приріст дози за одиницю часу.

156. Лаборанту радіологічної лабораторії доручено визначити поглинуту дозу іонізуючого випромінювання в повітрі зони аварійних робіт на АЕС. Що є фізичною одиницею цього показника в системі СІ?

А. Грей (Гр.)

В. Рад

С. R/год

D. Зв

Е. ЕВ.

157. Лаборант радіологічної лабораторії визначає приріст дози іонізуючого випромінювання за одиницю часу в зоні ремонтних робіт на АЕС в греях за годину. Яка кількісна характеристика іонізуючого випромінювання визначається в даному випадку?

А. Вид випромінювання

В. Проникаюча здатність

С. Потужність поглинутої у повітрі дози

D. Поглинута доза

Е. Еквівалентна доза.

158. Лікар радіотерапевтичного відділу онкоцентру оцінює кількість енергії іонізуючого випромінювання, поглинутої одиницею маси тіла пацієнта. Яку характеристику проведеного опромінювання оцінює лікар?

А. Поглинута доза

В. Потужність поглинутої у повітрі дози

С. Еквівалентна доза

D. Вид випрпомінювання

Е. Проникаюча здатність.

159. В пацієнта відділення гематології діагностований гострий лейкоз. В анамнезі робота по ліквідації аварії на ЧАЕС. До якого виду ефектів слід віднести це захворювання?

А. Героефект

В. Соматичні наслідки


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 163 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Хто є автором програмного твору Кирило-Мефодієвського товариства, відомого як «Закон Божий»? | Завдання 5. | Завдання 15. | Завдання 43. | По якій лінії на аерознімку зміщення точок за кут нахилу досягають максимальних значень? | ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ | В. 1/8 еритемної дози | C. Твердий аерозолів | В. Мало забруднений | С. Надлишковий |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
В. Підвищити швидкість руху і вологість повітря| Із запропонованих відповідей оберіть правильну

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.023 сек.)