Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

K-номер варіанту. Визначити: 1. Чистий внутрішній продукт.

Читайте также:
  1. K-номер варіанту
  2. K-номер варіанту
  3. K-номер варіанту

 

Визначити: 1. Чистий внутрішній продукт.

2. Валовий національний доход.

3. Чистий національний доход.

 

БАЖАЮ УСПІХУ!!!

 

 

Викладач кафедри статистики : ____________________ /асист. Васьків С.Ф./


 


 

САМОСТІЙНА РОБОТА_№_2

Навчальна дисципліна «Система національних рахунків»

 

ВІАРІАНТ_3

1_ТЕСТИ

1. Валова додана вартість - це:

а) вартість товарів та послуг, які є результатом виробничої діяльності одиниць-резидентів у звітному періоді;

б) вартість товарів та послуг, спожитих у звітному періоді з метою виробництва інших товарів та послуг;

в) вартість товарів та послуг, які призначені для кінцевого споживання

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в.

 

2. Валовий випуск сектора “Нефінансові корпорації ” визначається як:

а) сума всіх поточних витрат;

б) обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг);

в) матеріальні та частина інших операційних витрат з реалізації продукції;

г) окремі статті витрат без врахування оплати праці з нарахуваннями на неї, добових тощо, частини інших витрат тощо.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

3. Випуск сільського господарства визначається як:

а) продукція рослинництва;

б) продукція тваринництва;

в) послуги сільського господарства;

г) всі вище перераховані види діяльності.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

4. До елементів які формують проміжне споживання не входять:

а) матеріальні витрати ;

б) нематеріальні послуги;

в) готова продукція;

г) відрядні видатки в частині оплати проїзду і послуг готелів;

д) інші елементи проміжного споживання.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.

 

5. Ціна виробника + торгово-транспортна націнка =

а) поточна ціна;

б) ціна споживача;

в) споживча ціна;

г) ринкова ціна.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

 

6. Об’єктом Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) є:

а) товари та послуги;

б) види діяльності;

в) підприємства;

г) форми власності

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

 

7. Валовий випуск товарів та послуг - це:

а) вартість товарів та послуг, які є результатом виробничої діяльності одиниць-резидентів у звітному періоді;

б) вартість товарів та послуг, спожитих у звітному періоді з метою виробництва інших товарів та послуг;

в) вартість товарів та послуг, які призначені для кінцевого споживання;

г) різниця між виробленими та спожитими товарами та послугами.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

 

8. Ціна виробника більша від основної ціни на величину:

а) податків на продукти;

б) субсидій на продукти;

в) податків за мінусом субсидій на продукти;

г) торгово-транспортної націнки.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

 

9. Проміжне споживання визначається:

а) в основних цінах;

б) у ринкових цінах;

в) у факторних цінах;г) в цінах споживача.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

 

10. Вартість товарів та послуг, спожитих у звітному періоді в процесі виробництва інших товарів та послуг, називають:

а) валовою доданою вартістю;

б) проміжним споживанням;

в) валовим випуском товарів та послуг;

г) валовим внутрішнім продуктом.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

 

11. Міжнародна стандартна галузева класифікація видів економічної діяльності –це:

а) NACE;

б) ISIC;

в) CPC;

г) SITC.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

12. Класифікація СРС - це:

а) Центральна класифікація продукції;

б) Гармонізована система опису та кодування товарів;

в) Міжнародна стандартна галузева класифікація видів економічної діяльності;

г) Міжнародна стандартна торгова класифікація.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

13. У статистичній практиці виділяють три методи розрахунку валового внутрішнього продукту:

а) індексний, розподільчий, виробничий;

б) вибірковий, кінцевого використання, виробничий;

в) мозкового штурму, виробничого, розподільчого;

Загрузка...

г) виробничий, розподільчий та кінцевого використання.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

14. Валовий наявний національний дохід відрізняється від валового національного доходу на:

а) індекс поточних трансфертів отриманих та переданих за кордон;

б) прибуток поточних трансфертів отриманих та переданих за кордон;

в) сальдо поточних трансфертів отриманих та переданих за кордон;

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) Ваш варіант відповіді.

 

15. Валовий регіональний продукт – це ……….. і він дорівнює………….. (продовжіть визначення)

 

2_ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

16. Маємо наступні умовні дані:

Показники млн. грн.
Випуск (в основних цінах)
Проміжне споживання
Імпорт товарів і послуг
Експорт товарів і послуг
Кінцеві споживчі витрати
Валове нагромадження основного капіталу
Зміна запасів матеріальних оборотних коштів
Придбання за виключенням вибуття цінностей
Оплата праці найманих працівників
Податки на продукти
Субсидії на продукти
Інші податки на виробництво та імпорт
Інші субсидії на виробництво та імпорт
Валовий прибуток, змішаний доход

Визначити валовий внутрішній продукт трьома методами.

 

17. Маємо наступні дані про основні макроекономічні показники регіону, млн. грн.:

Показники млн. грн.
Валовий випуск 37297+k
Проміжне споживання
Податки на продукти 2540-k
Субсидії на продукти
Оплата послуг фінансових посередників 432+k

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 340 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Завдання 43. | По якій лінії на аерознімку зміщення точок за кут нахилу досягають максимальних значень? | ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ | В. 1/8 еритемної дози | C. Твердий аерозолів | В. Мало забруднений | С. Надлишковий | В. Підвищити швидкість руху і вологість повітря | А. Початок загартовування із обливанням водою | Із запропонованих відповідей оберіть правильну |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
K-номер варіанту| K-номер варіанту

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.039 сек.)