Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

V варіант. 1. Відтвори уривок вірша С

Читайте также:
  1. K-номер варіанту
  2. K-номер варіанту
  3. K-номер варіанту
  4. K-номер варіанту
  5. V варіант
  6. Варіант

1. Відтвори уривок вірша С. Воробкевича, вставивши замість крапок букви:

М..в.. р..дн.., сл..в.. р..дн..,

Х..о в..с, з..б..в..є,

Т..й у гр..д..х н.. с..рд..ньк..,

Т..льк.. к..м..нь м.... .

 

 

2. Випишіть слова із вставленими буквами „е”, „є”, а потім із вставленими „и”, „і”.

Святку..мо, вивча..ш, знаход..ш, ненавид..те, сто..мо, схоч..те, леж..те, колиш..ться, осміл..ться, одяга..ться, захист..мо, пиш..ш, утриму..мося, змін..ться.

 

3. До поданих слів доберіть і запишіть прислівники, з якими ці дієслова можуть вживатися:

Спить –

Росте –

Піднімається –

Грається –

 

4. Усно:

Вибери тему. Опиши:

а). Будинок у якому ти живеш.

б). Вулиця, на якій ти живеш.

в). Портрет свого товариша.

 

 

    1 сл.-0,5б   1 сл.-0,5б     1 сл.-0,5б   1 сл.-0,5б   1 сл.-0,5б   3 б.     3 б.   1 сл.-0,5б 6 б.     5 б. Заголо-вок -1 б.   1 сл.-0,5б     1 сл.-0,5б     1 сл.-0,5б     1 сл.-0,5б     1 сл.- 1 б   1 сл.- 1 б 1 сл.- 1 б     5 б.     5 б.     5 б.     1 сл.-0,5б   1 сл.-0,5б     5 б.   1 сл.-0,5б   1 сл.- 1 б.   1 сл.- 1 б. 3 б.     4 б.     5 б.     1р - 2б. текст -3б. Заголо- вок – 1б.   1 сл.-0,5б 1 сл.- 1 б.   1 сл.-0,5б Порядок – 2 б. 1сл - 1б.     3 б.   3 б.   3 б.   3 б.   1р. – 2 б.   1р - 2б. текст -3б. Заголо- вок – 1б.     1 сл.-0,5б   1 сл.-0,5б     1 сл.-0,5б     1 сл.-0,5б   1сл - 1б.     1сл - 1б.     1сл - 1б. Порядок – 1 б.   3 б.     1р. – 2 б.     5.б.   1 б.   за кожне слово 0,5 бала   за кожне слово 0,5 бала     4 бали   4 балів     6 балів     6 балів     10 балів     за кожне слово 0,5 бала   за кожне слово 0,5 бала за кожне слово 0,5 бала за кожне слово 0,5 бала     4 бали     5 балів   6 балів   10 балів     3 бали   4 бали     5 балів   6 балів     6 балів     6 балів   10 балів макси- мально   2 бали   3 бали   3 бали     4 бали     5 балів     по 1 балу за пару 6 балів   По 0,5 балу за слово + 1 бал за вислів 10 балів     2 бали     3 бали   4 бали     5 балів   5 балів     5 балів   6 балів   10 балів   1 слово- 0,5 б. 3 бали   1 слово- 0,5 б. 3 бали     1 слово- 0,5 б. 2 бали     1 слово- 0,5 б. 3 бали 1 знак- 1б. 4 бали     1 слово- 1б. 4 бали   3 бали   2 б. за речення 2 б. за підкреслену основу   5 балів за текст 1 б. за заголо вок     1 речен. 2 б.   1 слово- 0,5 б. 3 бали 1 слово- 0,5 б. 2 бали     2 бали     1 слово- 1 б.   3 бали - 2 б. за речення 2 б. за підкресл. основу 3 бали   6 балів     4 бали     1 речен. 2 б.   1 слово- 0,5 б.   1 закінч. 0,5 б. Рід прикмет. 0,5 б   1 слово 0,5 б.   1 слово- 0,5 б.   1 слово- 1 б.   За вставл. букву 0,5 б. За позн. суфікс 0,5 б.     3 бали   3 бали Заголов. -2 б.   5 балів   1 речен. 2 б.     1 слово- 0,5 б.   1 слово- 0,5 б.   1 слово- 0,5 б.   1 слово- 0,5 б.   2 б. за кожне словосп.   4 бали     1 слово- 1 б. 3 б. за правильне закінчення 3 б. за визн. роду   3 б. за кожне речення   1 реч. - 2б. Загол.-2б.   1 слово- 0,5 б. 1 слово- 1 б.   1 слово- 0,5 б.     1 слово- 0,5 б Познач корінь-1 б. 1 слово- 0,5 б. Розбір за будовою 1б. 1 речен. 3 б.     Речен. 3б Зв’язок між словами -3 б.     1 речен.- 3 бали   Текст 6 б Заголов.- 2 бали     1 речен.- 2 бали     2 бали   2 бали     4 бали   4 бали   4 бали   4 бали   5 балів     10 балів   7 балів   10 балів     2 бали     2 бали   2 бали     4 бали     5 балів     7 балів   5 балів   7 балів   5 балів     10 балів   2 бали   2 бали     2 бали     7 бали   5 балів     7 балів     7 балів     8 балів   7 балів     10 балів     2 бали   2 бали     2 бали     4 бали     7 балів     7 балів   5 балів     5 балів     8 балів     10 балів   2 бали   2 бали   2 бали   5 балів     5 балів   5 балів     7 балів     5 балів   7 балів     10 балів     2 бали   2 бали   2 бали   2 балів   3 балів   4 балів     5 балів     8 балів     10 балів     2 бали 2 бали   2 бали   2 бали     3 бали     4 бали     5 балів   8 балів     10 балів Максимальн кількість – 38 балів   2 бали   2 бали   2 бали   2 бали     3 бали   4 бали   7 балів     8 балів     10 балів Максимальна кількість – 38 б.   2 бали   2 бали   2 бали   2 бали     3 бали     4 бали   5 балів   8 балів     10 балів Максимальна кількість – 38 б.   2 бали   2 бали     2 бали   2 бали     3 бали   4 бали     7 балів   8 балів     10 балів Максимальна кількість - 38 балів   2 бали   4 бали     6 балів     4 бали   9 балів   6 балів     9 балів   15 балів   10 балів   2 бали     4 бали     6 балів   6 балів   9 балів   9 балів   10 балів   15 балів     15 балів     2 бали     3 бали   1 бал 1 бал   2 бали   6 балів   6 балів   12 балів   15 балів   9 балів     9 балів     3 балів     4 бали   9 балів   12 балів   6 балів     10 балів     9 балів   10 балів   12 балів     6 балів   9 балів   6 балів   6 балів     10 балів     12 балів     6 балів     15 балів     9 балів     4 бали     4 бали     2 бали   6 балів   9 балів   4 бали   6 балів   6 балів   4 бали     2 бали     4 бали   6 балів   2 бали   6 балів   4 бали   6 балів   4 бали   4 бали   3 бали   2 бали     8 балів     4 бали   6 балів   6 балів   2 бали     1 бал   4 бали     2 бали     2 бали     3 бали   6 балів   6 балів     3 бали     3 бали     6 балів     2 бали   6 балів     4 бали   4 бали     6 балів     5 балів     5 балів     1 бал   10 балів     6 балів     4 бали   2 бали   10 балів   5 балів     4 бали     6 балів     10 балів     6 балів   6 балів     6 балів   10 балів   Кожне слово 0,5 балів   Кожне слово 0,5 балів   6 балів   10 балів   6 балів   4 бали   6 балів   4 бали   10 балів     6 балів   6 балів   6 балів   4 бали     10 балів     6 балів   4 бали   10 балів     10 балів   Кожне слово 0,5 балів     Кожне слово 0,5 балів     3 бали   10 балів     7 балів     Кожне слово 0,5 балів     Кожне слово 0,5 балів     10 балів  

 

Загрузка...


Матеріали для організації експериментально - дослідницької роботи І рівня

 

Мала академія наук в ліцеї має свою історію. Вона була створена у 1997 році. За цей час зросла не тільки кількість учасників, але й зрілість, глибина робіт як теоретичного, так і практичного напрямку.

Що ж приваблює в роботі МАН? В першу чергу те, що МАН - школа розвитку інтелекту. Робота в МАН сприяє поглибленню знань, спонукає до роботи з додатковою літературою, забезпечує розвиток здібностей, творчості, причому більшість юних науковців відмічають підвищення інтересу до вивчення окремих предметів, необхідність і можливість яскравого самоствердження в обраній галузі.

Експериментально-дослідницька робота здійснюється в такій послідовності.

Наприкінці кожного навчального року, у травні, вчителі початкових класів вивчають запити учнів щодо написання експериментально-дослідницьких робіт. У вересні визначаються пошуково-дослідницькі та експериментальні завдання на рік, відбувається запис учнів у секції; обговорення, затвердження або коректування тем пошуково-дослідницької, експериментальної роботи учнів.

Щомісяця юні науковці обговорюють із своїми керівниками поетапні результати діяльності по написанню експериментально-дослідницьких робіт, порівнюють з попередніми висновками за результатами спостережень та досліджень.

У березні школярі беруть участь у конкурсі-захисті експериментально-дослідницьких робіт МАН, кращі роботи відзначаються дипломами.

 

Примірний зразок тематики експериментально -

дослідницьких робіт для учнів початкових класів

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 227 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Передмова | Варіант 2 | Варіант 5 | ІV варіант | V варіант | ІІІ варіант | ІІІ варіант | У варіант | Варіант |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Бережи ялинку| Организация тушения пожара обслуживающим персоналом до прибытия пожарных подразделений

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.007 сек.)