Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Синоніми використано в реченні

Читайте также:
  1. СИНТАКСИС. ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ У ДВОСКЛАДНОМУ Й ОДНОСКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ
  2. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  3. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  4. Список використаної літератури
  5. Список використаної літератури
  6. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

А зустрічати гостя – проводжати гостя

Б жвавий хлопчина – прудкий хлопчина

В привозити подарунки – привезені подарунки

Г будівельний кран – водопровідний кран

Коментар.Завдання з вибором однієї правильної відповіді з розділу «Лексикологія. Фразеологія». Для його виконання треба пригадати, які слова називаються синонімами (однакові або близькі за значенням, але різні за написанням). З огляду на це й необхідно проаналізувати значення слів у запропонованих парах словосполучень. У рядку «А» слова «зустрічати» й «проводжати» мають протилежне значення. Слова «жвавий» і «прудкий», вжиті у словосполученнях рядка «Б», мають спільне значення (активний, непосидючий тощо), отже відповідь: Б. Для остаточного переконання в цьому можна звернути увагу й на слова в рядках «В» і «Г»: «привозити» – позначає дію, а «привезені» – ознаку за дією; «будівельний» і «водопровідний» мають зовсім різне лексичне значення.

 

НЕ збігається за значенням з іншими фразеологізм

А обламати роги

Б підвести під монастир

В збити пиху

Г вкрутити хвоста

Коментар.Завдання з вибором однієї правильної відповіді з розділу «Лексикологія. Фразеологія». Щоб виконати таке завдання, можна спочатку визначити лексичне значення фразеологізму в рядку «А»: обламати роги – примусити когось коритися; приборкати когось. Після цього слід знайти схожі за значенням фразеологізми. Це – «збити пиху» і «вкрутити хвоста». І лише фразеологізм у рядку «Б» має інше значення: підвести під монастир – обдурити, ошукати когось.

 

НЕ мають закінчення всі слова рядка

А мадам, метро, спересердя

Б зараз, працюючи, учень

В календар, зазвичай, івасі

Г факсиміле, пальто, швидко

Д магістраль, авеню, просто

Коментар.Завдання з вибором однієї правильної відповіді з розділу «Будова слова. Словотвір». Щоб правильно виконати цей тест, необхідно пригадати, які слова не можуть мати закінчення. Звичайно ж, це – незмінювані слова, а саме: прислівники, дієприслівники, інфінітиви дієслів, слова іншомовного походження типу «метро», «кіно», «таксі», «пані» тощо. Після цього можна приступити до визначення таких слів у запропонованому завданні. У рядку «А» слова «мадам» і «метро» – іншомовного походження, «спересердя» – прислівник, тому не змінюються, а відтак і не мають закінчень. Отже, ми одразу знайшли відповідь: А. Для остаточного переконання у правильності нашого вибору знайдімо в інших рядках тесту хоча б одне слово, яке змінюється, тобто має закінчення. У рядку «Б» – учень, у рядку «В» – календар, «Г» – пальто (в українській мові це слово змінюється), у рядку «Д» – магістраль.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 766 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Уважаемые господа!!! | Установіть відповідність | Принцип «між високою ідеєю і життєвим вибором, між словом і вчинком немає відстані, немає суперечності» (рядки 22-23) характеризує натуру | У вислові «Досвідові Шевченка належить особливе місце в поезії Стуса. Це щось незмірно вагоміше від суто літературного впливу» (рядки 9-10) автор говорить про | Українська література | На Савур-могилі відбуваються події твору | Я покорюсь вашій волі і для вас за первого жениха, вам угодного, піду замуж; перенесу своє горе, забуду Петра…», – говорить своїй матері | У Чигирині, Лисянці, Лебедині, Умані відбуваються події твору | Історія розбійника Василя Гнидки лягла в основу твору | Паралель до казки про курочку рябу наявна у творі |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка| Тільки друга частина відмінюється в усіх числівниках рядка

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.008 сек.)