Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

Читайте также:
  1. D. Збільшити у харчовому раціоні кількість продуктів, багатих на жири
  2. II. Положительное согласование порядка и прогресса
  3. quot;ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
  4. Визначення середньозваженої тривалості зайняття колії поїздом у кожному парку
  5. Вопрос 3. Зарядка ЭПК.
  6. Второго порядка с постоянными коэффициентами
  7. Геометрические задачи, приводящие к решению дифференциальных уравнений 1-го порядка

Використання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання в навчальному процесі на уроках

Української мови та літератури

Українська мова

Тест ЗНО з української мови складається із завдань трьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (близько 80%). До кожного із завдань подано чотири або п’ять варіантів відповіді, із яких лише один правильний.

2. Завдання на встановлення відповідності (близько 20%). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

3. Одне з авдання з розгорнутою відповіддю, яке передбачає створення власного висловлення на дискусійну тему.

Зважаючи на це, корисно на кожному уроці української мови 10-15 хвилин використати на виконання учнями тестових завдань, перевірку й аналіз яких здійснювати одразу в класі. Окрім того, домашні завдання також мають містити тести формату зовнішнього незалежного оцінювання. Особливу увагу при цьому слід звернути на добір завдань, у яких необхідно встановити відповідність, оскільки саме вони викликають в учнів найбільше труднощів.

При цьому необхідно надавати школярам коментарі та приклади розв’язання тестових завдань, щоб навчити дітей мислити, аналізувати зміст пропонованих тестів, вибудовувати певний алгоритм дій при виконанні завдань формату ЗНО.

Із цією метою корисно використовувати тести зовнішнього незалежного оцінювання з української мови минулих років, роз’яснюючи учням, що запорукою успішного виконання таких завдань є свідомий та мотивований вибір правильної відповіді, а не вгадування чи принцип «подобається/не подобається».

На допомогу вчителям щодо навчання та тренування учнів розв’язувати тести формату ЗНО надаємо приклади таких завдань та коментарі до їх виконання.

 

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

А відзвук, їжак, ячмінь, здоров'я

Б джміль, щирість, п'ять, вугілля

В земля, райдуга, європеєць, порядок

Г щавель, ательє, лічба, боєць

Д сон, якийсь, подорожжю, заєць

Коментар. Завдання з вибором однієї правильної відповіді з розділу «Фонетика. Графіка». Щоб правильно виконати цей тест, необхідно пригадати: які букви завжди позначають два звуки (ї [йі], щ [шч]); які дають один чи два звуки залежно від позиції (я [йа], ю [йу], є [йе] – на початку слова, після голосного, після апострофа, після м’якого знака; я [а], ю [у], є [е] – після приголосного, м’якість або пом’якшення якого вони позначають; буквосполуки дж, дз – [дж], [дз], якщо належать до однієї морфеми; [д] і [ж], [д] і [з], якщо належать до різних морфем); м’який знак звука не дає, а лише вказує на м’якість попереднього приголосного.

Після цього можна приступити до аналізу слів кожного рядка тесту на предмет кількості звуків і букв, враховуючи також особливості вимови груп приголосних в українській мові (ться – [ц':а]; шся – [с':а]; чці, тці – [ц':і], тч – [ч:], зж – [ж:]) і те, що подвоєні чи подовжені приголосні дають один звук.

Отже, у рядку «А» уже в другому слові «їжак» ми бачимо різну кількість звуків, оскільки буква «ї» завжди позначає два звуки. У першому слові рядка «Б» «джміль» звуків менше, оскільки буквосполука «дж» дає один звук і м’який знак позначає м’якість приголосного [л']. У третьому слові рядка «В» «європеєць» є м’який знак, тобто це на один звук менше, але натомість ужито дві букви «є» на початку слова та після голосного, які дають по два звуки, отже, звуків у цьому слові на один більше, ніж букв. Аналізуючи за таким же принципом кількість звуків і букв у словах рядка «Г», ми бачимо: у слові «щавель» буква «щ» позначає два звуки [шч], а м’який знак звука не дає, тобто кількість звуків і букв урівнялася; у слові «ательє» також є м’який знак, а буква «є» після нього позначає два звуки – кількість знову порівнялася; у слові «лічба» немає зазначених вище випадків, тому кожна буква позначає один звук – кількість однакова; у слові «боєць» «є» після голосного дає два звуки, а м’який знак звука не має – кількість звуків і букв урівнялася. Отже, у всіх словах рядка «Г» однакова кількість звуків і букв.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 5830 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тільки друга частина відмінюється в усіх числівниках рядка | Установіть відповідність | Принцип «між високою ідеєю і життєвим вибором, між словом і вчинком немає відстані, немає суперечності» (рядки 22-23) характеризує натуру | У вислові «Досвідові Шевченка належить особливе місце в поезії Стуса. Це щось незмірно вагоміше від суто літературного впливу» (рядки 9-10) автор говорить про | Українська література | На Савур-могилі відбуваються події твору | Я покорюсь вашій волі і для вас за первого жениха, вам угодного, піду замуж; перенесу своє горе, забуду Петра…», – говорить своїй матері | У Чигирині, Лисянці, Лебедині, Умані відбуваються події твору | Історія розбійника Василя Гнидки лягла в основу твору |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Уважаемые господа!!!| Синоніми використано в реченні

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)