Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Я покорюсь вашій волі і для вас за первого жениха, вам угодного, піду замуж; перенесу своє горе, забуду Петра…», – говорить своїй матері

Читайте также:
  1. Dollar Index Cash (Индекс Долларовой Наличности), Покупка Первого Типа
  2. My smile was taken long ago If I can change I hope I never know Поговорить не желаешь? 1 страница
  3. My smile was taken long ago If I can change I hope I never know Поговорить не желаешь? 10 страница
  4. My smile was taken long ago If I can change I hope I never know Поговорить не желаешь? 2 страница
  5. My smile was taken long ago If I can change I hope I never know Поговорить не желаешь? 3 страница
  6. My smile was taken long ago If I can change I hope I never know Поговорить не желаешь? 4 страница
  7. My smile was taken long ago If I can change I hope I never know Поговорить не желаешь? 5 страница

А Наталка Полтавка

Б Леся Череванівна

В Маруся Дрот

Г Катря Гримач

Д Галя Гудзь

Коментар. Тема, що пропонується для опрацювання: «Література кінця XVIII – початку XX ст. І.Котляревський «Наталка Полтавка».

Причини помилок: невміння розрізнити, порівняти риси жіночих персонажів на основі їх цитатної характеристики в таких творах, як «Наталка Полтавка» І.Котляревського, «Чорна рада» П.Куліша, «Маруся» Г.Квітки-Основ’яненка, «Максим Гримач» Марка Вовчка, «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного.

Алгоритм підготовки учнів:

1. Порівняння жіночих образів зазначених творів. Складання цитатної характеристики цих персонажів.

2. Проблема ідеалу моральної чистоти в зображенні жіночих персонажів в українській літературі ХІХ ст., зокрема в образі Наталки Полтавки.

3. Доведення тези, що жіночі образи в зазначених творах свідчать про те, що їх автори глибоко розуміли психологію та добре знали складні обставини життя українських жінок за часів кріпацтва та в пореформений час.

Батьком української повісті» називають

А Григорія Квітку-Основ’яненка

Б Івана Котляревського

В Пантелеймона Куліша

Г Панаса Мирного

Д Михайла Коцюбинського

Коментар.Тема, що пропонується для опрацювання: «Література кінця XVIII – початку XX ст. Г. Квітка-Основ’яненко «Маруся».

Причини помилок: невміння визначити основні надбання зазначених письменників.

Алгоритм підготовки учнів:

1. Г. Квітка-Основ’яненко – основоположник української художньої прози. С. Єфремов назвав письменника «батьком української повісті».

2. І. Котляревський – зачинатель, Т.Шевченко – основоположник нової української літератури. Т.Шевченко у вірші «На вічну пам’ять Котляревському» пише:

Будеш, батьку, панувати,

Поки живуть люди,

Поки сонце з неба сяє,

Тебе не забудуть!

3. П.Куліш – автор першого українського історичного роману-хроніки «Чорна рада». За словами Івана Франка, «Чорна рада» — «найліпша історична повість в нашій літературі». Максимович зазначає про «Чорну раду»:«Труду г. Кулиша малороссийская литература обязана первым историческим романом, за что и да будет ему навсегда подобающая честь в истории малороссийской литературы!».

4. Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного як перша в українському письменстві монументальна селянська епопея про життя українського села, перший соціально-психологічний роман.

5. Філософська основа імпресіонізму М. Коцюбинського.

 

Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях, чоботи шкапові, попротоптувані – і пучки видно. Хіба по шаблі можна б догадуватися, що воно щось не просте: шабля аж горіла од золота; да й та на йому була мов чужа. І постать, і врода його була зовсім не гетьманська»,– це портрет

А Івана Брюховецького

Б Івана ШрамаВ Якима Сомка

Г Матвія Гвинтовки

Д Кирила Тура

Коментар.Тема, що пропонується для опрацювання: «Література кінця XVIII – початку XX ст. Пантелеймон Куліш «Чорна рада».

Причини помилок: невміння розпізнати цитатну характеристику персонажів роману П.Куліша «Чорна рада».

Алгоритм підготовки учнів:

1. Система персонажів у романі П.Куліша «Чорна рада».

2. Визначення на основі цитатної характеристики персонажів твору особливостей у змалюванні портретів. Майстерність змалювання портретів Сомка та Брюховецького.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 1434 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Уважаемые господа!!! | Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка | Синоніми використано в реченні | Тільки друга частина відмінюється в усіх числівниках рядка | Установіть відповідність | Принцип «між високою ідеєю і життєвим вибором, між словом і вчинком немає відстані, немає суперечності» (рядки 22-23) характеризує натуру | У вислові «Досвідові Шевченка належить особливе місце в поезії Стуса. Це щось незмірно вагоміше від суто літературного впливу» (рядки 9-10) автор говорить про | Українська література | Історія розбійника Василя Гнидки лягла в основу твору | Паралель до казки про курочку рябу наявна у творі |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
На Савур-могилі відбуваються події твору| У Чигирині, Лисянці, Лебедині, Умані відбуваються події твору

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.014 сек.)