Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕСТОВІ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Читайте также:
  1. I. Проблемне завдання
  2. I. Проблемне та контрольне завдання
  3. IV. ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  4. ВПРАВИ ТА ЗАВДАННЯ
  5. Громада", її завдання. Перехід „Громади" на періодичне видання. Відгуки та їх наслідки
  6. Дайте письмово відповідь на завдання
  7. Домашнє завдання

 

Тестові завдання для першого модульного контролю

 

Виявити зайвий компонент в переліку. Основними темами й мотивами «молодомузівців» були:

а) втеча від життя, твердження про його плинність;

б) оспівування темряви, смерті, самотності;

в) зображення кав’ярень, нічного життя великого міста, життя артистичної богеми;

г) увага до простих характерів, незатемнених цивілізаційними нашаруваннями людських душ;

д) культ підсвідомого, видінь.

 

Про кого з модерних поетів С.Єфремов сказав: «Пошарпане обличчя нервового інтелігента ХХ століття визирає з розпачливого квиління …»

а) О.Олеся;

б) П.Карманського;

в) В.Самійленка;

г) В.Пачовського;

д) М.Вороного.

 

Декаданс в українській літературі отримав негативного змісту з легкої руки:

а) М.Вороного;

б) С.Єфремова;

в) М.Євшана;

г) І.Франка;

д) Д.Чижевського.

 

В українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття модернізм співіснував з…

а) народництвом;

б) експресіонізмом;

в) декадансом;

г) авангардом;

д) символізмом.

 

Зачинателем українського модернізму вважають:

а) І.Франка;

б) О.Олеся;

в) М.Вороного;

г) П.Карманського;

д) О.Луцького.

 

В розпалі полеміки образливо-ущіпливий натяк «Хромко – не геній» в своїй поезії собі дозволив:

а) М.Вороний;

б) В.Пачовський;

в) М.Яцків;

г) П.Карманський;

д) О.Луцький.

 

Визначте зайвий компонент. До українських неоромантиків зараховують:

а) О.Кобилянську;

б) Лесю Українку;

в) М.Коцюбинського;

г) О.Олеся;

д) М.Вороного.

 

Визначте зайвий компонент. До українських символістів зараховують:

а) О.Луцького;

б) О.Олеся;

в) М.Вороного;

г) П.Карманського;

д) В.Самійленка.

 

В українську літературу імпресіонізм приніс:

а) М.Коцюбинський;

б) О.Олесь;

в) М.Вороний;

г) П.Юркевич;

д) О.Луцький.

 

М.Коцюбинський в український літературі є представником:

а) класицизму;

б) експресіонізму;

в) реалізму;

г) сентименталізму;

д) модернізму.

 

Основним предметом зображення в повісті "Тіні забутих предків" є:

а) кохання Івана і Марічки;

б) побут, вірування і легенди гуцулів;

в) природа Карпатських гір;

г) міфо­логічний світ;

д) життя Івана Палійчука.

 

Визначити зайвий компонент. Міфологічними істотами в творі М.Коцюбинського «Тіні забутих предків» є:

а) нявка;

б) щезник;

в) перелесник;

г) чугайстр;

д) арідник.

 

Який прийом використовує автор у словах: «На небі сонце - серед нив я»?

а) іронії;

б) алегорії;

в) алітерації;

г) інверсії;

д) паралелізму.

 

 

Леся Українка народилася в:

а) Києві;

б) Львові;

в) Колодяжному;

г) Луцьку;

д) Новограді-Волинському.

 

Найпоширеніший псевдонім матері Лесі Українки:

а) Олена Косач;

б) Лариса Косач;

в) Олена Пчілка;

г) Олена Драгоманова;

д) Українець.

 

Перша збірка поетеси:

а) «Думи і мрії» (1899 р.);

б) «Відгуки» (1902 р.);в) «Баляди і розкази» (1877 р.);

г) «На крилах пісень» (1893 р.);

д) «Сафо» (1881 р.).

 

Де похована Леся Українка?

а) у м.Сурамі;

б) у Новоград-Волинському;

в) у Львові (Личаківське кладовище);

г) у Києві (Байкове кладовище);

д) у Колодяжному.

 

Коханому Леся Українка присвятила поезію:

а) «Конвалії»;

б) «Хотіла б я тебе, мов плющ, об­няти»;

в) «Вже сонечко в море сіда»;

г) «Сльози-перли»;

д) «Стояла я і слухала весну».

 

Біля ліжка хворого друга за одну ніч була напи­сана поема:

а) «Одержима»;

б) «Лісова пісня»;

в) «Давня каз­ка»;

г) «Камінний господар»;

д) «Блакитна троянда».

 

Який троп яскраво виражений у наведених ниж­че рядках?

І так заридати, щоб зорі почули,

Щоб люди вжахнулись на сльози мої.

а) епітет;

б) метонімія;

в) порівняння;

г) алего­рія;

д) гіпербола.

 

Дядько Лесі Українки:

а) Микола Лисенко;

б) Максим Рильський;

в) Михайло Старицький;

г) Михайло Драгоманов;

д) Петро Косач.

 

Справжнє ім'я Лесі Українки:

а) Лариса Косач;

б) Олена Косач;

в) Леся Квітка;

г) Олена Пчілка;

Загрузка...

д) Лариса Українець.

 

Мати Лесі Українки була:

а) відомою перекладачкою;

б) актрисою;

в) учитель­кою;

г) дитячою письменницею;

д) революціонеркою.

 

Хто сказав, що Леся «чи не одинокий мужчина на всю новочасну соборну Україну»?

а) Т.Шевченко;

б) М.Коцюбинський;

в) І.Франко;

г) М.Рильський;

д) М.Драгоманов.

 

Який троп яскраво виражений у наведених ниж­че рядках?

Не згадую ніколи проти ночі

Про «перелесника», моє свічадо тільки

Нагадує мені про нього вдень.

а) епітет;

б) метонімія;

в) синекдоха;

г) метафо­ра;

д) гіпербола.

 

Ольга Кобилянська є представницею:

а) футуризму;

б) модернізму;

в) класицизму;

г) романтизму;

д) реалізму.

 

Визначити зайвий компонент. Проблематикою поеми «Бояриня» Лесі Українки є

а) проблема сім’ї, кохання, зради;

б) проблема емансипації жінки;

в) змагання за високу мрію проти буденщини, міщанської обмеженості;

г) стосунки Москви і України, зіткнення двох культур;

д) показ маленької людини на тлі історичних подій.

 

Події в поемі «Бояриня» Лесі Українки відбуваються в добу:

а) П.Дорошенка;

б) К.Кожум’яки;

в) І.Мазепи;

г) Б.Хмельницького;

д) Ю.Хмельницького.

 

 

Тестові завдання для другого модульного контролю

 

1. Який з творів української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття

висвітлює тему циганського життя:

а) «Лісова пісня» Лесі Українки;

б) «У неділю рано зілля копала» О.Кобилянської;

в) «Тіні забутих предків» М.Коцюбинського;

г) «Людина» О.Кобилянської;

д) «Сини» В.Стефаника?

 

2. З якого твору Лесі Українки вислів «Хто визволиться сам, той буде вільний, хто визволить кого, в неволю візьме»:

а) «Одержима»;

б) «Осіння казка»;

в) «В катакомбах»;

г) «Камінний господар»;

д) «Оргія»?

 

3. Які з драм Лесі Українки присвячені біблійній тематиці:

а) «Одержима»;

б) «Осіння казка»;

в) «В катакомбах»;

г) «Камінний господар»;

д) «Оргія»?

 

4. В якому стилі написана драма Лесі Українки «Одержима»:

а) неореалізм;

б) експресіонізм;

в) неоромантизм;

г) імпресіонізм;

д) символізм?

 

5. Основною рисою, що об’єднує Месію і Міріам з драми «Одержима» Лесі Українки, є

а) самотність;

б) любов до ближнього;

в) бажання смерті;

г) покора;

д) байдужість перед долею.

 

6. Які реальні події відтворені в драмі «Одержима» Лесі Українки?

а) стосунки С.Мержинського і Лесі Українки;

б) дружба Лесі Українки і О.Кобилянської;

в) полеміка Лесі Українки з І.Франком;

г) останні дні С.Мержинського;

д) переписка Лесі Українки з М.Драгомановим.

 

7. «Осіння казка» Лесі Українки була написана

а) на смерть С.Мержинського;

б) під враженням подій революції 1905 року;

в) у співавторстві з М.Драгомановим;

г) за спогадами Олени Пчілки;

д) з присвятою А.Кримському.

 

8. В «Осінній казці» Лесі Українки лицарський куртуазний дискурс пародіюється. Основним його прийомом є:

а) метаморфоза;

б) антитеза;

в) метафора;

г) градація;

д) паралелізм.

 

9. Символом марності, непотрібності традиційних жіночих хатніх занять у драмі «Осіння казка» Лесі Українки є

а) розквітлі герані;

б) супова ложка;

в) веретенце;

г) борщ;

д) пелюшки.

 

10. Речником реального погляду на життя в «Осінній казці» Лесі Українки є

а) будівничий;

б) лицар;

в) служебка;

г) король;

д) блазень.

 

11. Визначальною рисою драми Лесі Українки «В катакомбах» є

а) класичний сюжет;

б) традиційний романтичний герой;

в) аналітичність;

г) типово романтична ситуація;

д) образ непересічної видатної особистості.

 

12. Драма «В катакомбах» Лесі Українки побудована

а) з трьох частин;

б) у формі діалога;

в) як сонет;

г) як пастораль;

д) у формі листа.

 

13. Яку трактовку отримує образ Дон Жуана у Лесі Українки:

а) коханець і спокусник жінок;

б) приховує протизаконні вчинки, маскуючи їх під філософію сексизму;

в) пошук у житті ідеалу через отримання насолоди;

г) розвінчання «лицарства» Дон Жуана, що виступає лицарем волі;

д) комічний жартівник, який спритно маскує свої вчинки та образ мислення гуманістичними ідеями.

 

14. Дон Жуан позбавляється волі коли

а) запрошує камінну статую на вечерю;

б) віддає Анні перстень Долорес;

в) вбиває Командора;

г) кидає жінок, яких спокушає;

д) зустрічається з Анною.

 

15.В драмі «Оргія» Лесі Українки активно виявляється побудова твору на системі антиномій:

а) краса – красивість;

б) Евфрозіна – Неріса;

в) римська оргія – грецька оргія;

г) сонце – ніч;

д) Антей – Хілон.

 

16. Деталь «червоні маки» з твору «В неділю рано зілля копала» О.Кобилянської належить образу:

а) Настки;

б) Тетяни;

в) Маври;

г) Іванихи;

д) Радо.

 

17. Праця О.Кобилянської «Дещо про ідею жіночого руху» за жанром:

а) проблемна стаття;

б) звіт;

в) відкритий лист.

 

18. Твір О.Кобилянської «Моїй меві» присвячений:

а) Лесі Українці;

б) Х.Алчевській;

в) М.Рудницькій.

 

19. Твір О.Кобилянської «Моїй меві» написаний з приводу:

а) смерті;

б) 30-річчя письменницької творчості;

в) виходу першої збірки творів.

 

20. Твір В.Стефаника «Жолудки наших робітних людей і читальні» присвячена проблемі:

а) еміграції;

б) соціального характеру, що отримала назву «жолудових інтересів»;

в) культури, освіти, національної самосвідомості.

 

21. Твір В.Стефаника «Книжка за мужицький харч» за жанром є:

а) оглядом;

б) рецензією;

в) епітафією.

 

22. Твір В.Стефаника «Книжка за мужицький харч» присвячений:

а) розвінчанню абсурдних наукових досліджень щодо харчування селян;

б) літературному життю краю;

в) харчуванню європейських селян.

 

23. Твір В.Стефаника «Для дітей» розкриває:

а) проблеми національного виховання;

б) стан і перспективи українських читалень;

в) проблеми еміграції.

 

24. Яка зі статей Лесі Українки є полемікою з авторами націоналістичної концепції культури і науки України:

а) «Не так тії вороги, як добрії люди»;

б) «Безпардонний» патріотизм»;

в) «Лист до товаришів»;

г) «Замітки з приводу статті «Політика і етика».

 

25. В якій зі статей Леся Українка полемізує з І.Франком:

а) «Не так тії вороги, як добрії люди»;

б) «Безпардонний» патріотизм»;

в) «Лист до товаришів»;

г) «Замітки з приводу статті «Політика і етика».

 

26. Які твори М.Коцюбинського визначаються як дорожний нарис:

а) «Як ми їздили до криниці»;

б) «Шевченкова могила»;

в) «Іван Франко».

 

Контрольні завдання до першого модульного контролю

 

Варіант № 1.

1. Визначити поняття декадансу. Дати йому загальну характеристику.

2. Проаналізувати образи Івана і Марічки повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків».

3. Новела є жанром:

[ ] а) ліро-епосу;

[ ] б) реалістичної прози;

[ ] в) ліричним;

[ ] г) філософської прози;

[ ] ґ) психологічної прози.

 

Варіант № 2.

1. Пояснити суть літературних полемік к.ХІХ- п.ХХ ст..

2. Схарактеризувати міфологічні образи повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків».

3. В юнацькі роки М.Коцюбинський був близький до:

[ ] а) більшовиків;

[ ] б) народників;

[ ] в) марксистів;

[ ] г) декадентів;

[ ] ґ) москвофілів.

 

Варіант № 3

1. Дати загальну характеристику явищу модернізму і проаналізувати особливості його рецепції українською літературою.

2. Схарактеризувати образи Палагни і Юри в повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків».

3. Назва новели «Intermezzo» в перекладі на ук­раїнську означає:

[ ] а) психологічне напруження, переживання;

[ ] б) міжнаціональна ворожнеча, розбрат;

[ ] в) своєрід­ний перепочинок, пауза;

[ ] г) своєрідний відхід від пев­них життєвих позицій;

[ ] ґ) рішучий наступ.

 

Варіант № 4

1. Дати характеристику течії символізму і пояснити особливості українського символізму.

2. Назвати проблематику поеми Лесі Українки «Бояриня».

3. З якого циклу віршів рядки?

Місяць яснесенький

Промінь тихесенький

Кинув до нас.

[ ] а) «Мелодії»;

[ ] б) «Сім струн»;

[ ] в) «Подорож до моря»;

[ ] г) «Сльози-перли».

 

Варіант № 5

1. Дати характеристику течії неоромантизму.

2. Характеристика образів Оксани й Степана з поеми Лесі Українки «Бояриня».

3. З якої поезії ці рядки?

Месники дужі приймуть мою зброю,

Кинуться з нею одважно до бою...

[ ] а) «Дим»;

[ ] б) «Напис в руїні»;

[ ] в) «Слово, чому ти не твердая криця...»;

[ ] г) «Contra spem spero»;

[ ] ґ) «Дав­ня казка».

 

Варіант № 6

1. Дати характеристику угрупованню «Молода муза».

2. Художнє відтворення звичаїв і побуту козацької старшини та російського боярства в Україні й Росії ІІ половини ХУІІ ст.

3. Роки життя Лесі Українки:

[ ] а) 1864-1913;

[ ]б) 1856-1916;

[ ] в) 1871-1913;

[ ] г) 1814-1961;

[ ] ґ) 1871-1916.

 

Варіант № 7

1. Охарактеризувати особливості українського імпресіонізму.

2. Проаналізувати систему образів драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки.

3. З якої поезії ці рядки?

Так, я буду крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні...

[ ] а) «Надія»;

[ ] б) «Дим»;

[ ] в) «Contra spem spero»;

[ ] г) «Слово, чому ти не твердая криця»;

[ ] ґ) «Сафо».

 

Варіант № 8

1.Охарактеризувати особливості українського експресіонізму.

2. Фольклорно-міфологічна основа драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки.

3. З якою біблійною історією пов'язана повість О.Кобилянської «Земля»?

[ ] а) Адам та Єва;

[ ] б) Ной;

[ ] в) Іуда;

[ ] г) Вавилонська вежа;

[ ]ґ) Каїн та Авель.

 

 

Варіант № 9

1. Охарактеризувати особливості українського неореалізму

2. Дати порівняльну характеристику міфологічних образів драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки та повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків».

3. Який мотив єднає твори «Fata morgana», «Земля», «Хіба ревуть воли...»?

[ ] а) землі;

[ ] б) збагачення;

[ ] в) кохання;

[ ] г) революційної боротьби;

[ ] ґ) мрії.

 

Варіант № 10.

1. Дати порівняльну характеристику модерністського та народницького світоглядів.

2. Особливості творення міфологічних образів у драмі-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки».

3. Який із творів випадає з логічного ряду?

[ ] а) «Земля»;

[ ] б) «Людина»;

[ ] в) «Царівна»;

[ ] г) «Сини»;

[ ] ґ) «Некультурна».

 

 

Контрольні завдання до другого модульного контролю

 

Варіант № 1.

1. Провідні мотиви поезії Лесі Українки.

2. «Дитяча» тематика новел В.Стефаника.

3. Темою повісті «Fata morgana» є:

[ ] а) заклик до встановлення соціальної справедли­вості;

[ ] б) змалювання подій селянської революції 1905-1907 рр.;

[ ] в) утвердження права селян на землю та волю;

[ ]г) змалювання історії кохання Марка Гущі та Гафійки;

[ ] ґ) зображення трагічної історії життя Хоми Ґудзя.

 

Варіант № 2.

1. Образ «камінного» в творчості Лесі Українки.

2. Феміністична проблематика публіцистики О.Кобилянської та Н.Кобринської.

3. Перше оповідання Коцюбинського називається:

[ ] а) «Ялинка»;

[ ] б) «Цвіт яблуні»;

[ ] в) «Intermezzo»;

[ ] г) «Маленький грішник»;

[ ] ґ) «Андрій Соловійко, або Вченіє світ, а невченіє тьма».

 

Варіант № 3.

1. Проблематика поеми «Бояриня» Лесі Українки.

2. Публіцистика В.Винниченка.

3. Яке з тверджень хибне?

У новелі « Intermezzo » присутні образи-символи:

[ ] а) «залізна рука міста» - потяг і саме місто, монстр, який чинить наругу над людською душею;

[ ] б) образ ночі - символ краси, одухотвореності, при­сутності Бога в усьому живому;

[ ] в) зозуля - символ безнадії;

[ ] г) три вівчарки- самозакохане дворянство, жандармерія та принижене селянство;

[ ] ґ) жайворо­нок - символ натхнення.

 

Варіант № 4.

1. Авторські міфологічні образи в драмі-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки.

2. Проблематика публіцистики В.Стефаника.

3. В основі сюжетної лінії етюду "Цвіт яблуні" лежить конфлікт між:

[ ] а) двома «Я» головного героя (батька і письмен­ника);

[ ] б) життям і смертю;

[ ] в) батьками і дітьми;

[ ] г) любов'ю і ненавистю;

[ ] ґ) двома «Я» головного ге­роя (бажаним і дійсним).

 

Варіант № 5.

1. Творча історія повісті О.Кобилянської «Земля».

2. Проблематика «Одержимої» Лесі Українки.

3. В юнацькі роки М.Коцюбинський був близький до:

[ ] а) більшовиків;

[ ] б) народників;

[ ] в) марксистів;

[ ] г) декадентів;

[ ] ґ) москвофілів.

 

Варіант № 6.

1. Історія створення повісті О.Кобилянської «Людина».

2. Образ Дон Жуана в драматургії Лесі Українки.

3. Живучи в Чернігові, Коцюбинський:

[ ] а) запроваджує «літературні середи»;

[ ] б) запрова­джує «літературні четверги»;

[ ] в) близький до січових стрільців;

[ ] г) працює вчителем;

[ ] ґ) запроваджує "літе­ратурні суботи".

 

Варіант № 7.

1. Феміністична позиція авторки повісті О.Кобилянської «Людина».

2. Поняття народ в літературній та публіцистичній творчості В.Стефаника.

3. Центральним образом новел «Сміх» та «Він іде!» є:

[ ] а) символічний образ страху;

[ ] б) образ зневірено­го селянина;

[ ] в) образ сміху;

[ ] г) символічний образ смерті;

[ ] ґ) символічний образ сонця.

 

Варіант № 8.

1. Проблеми еміграції в новелістиці та публіцистиці В.Стефаника.

2. Циганська тематика в повісті «В неділю рано зілля копала» О.Кобилянської.

3. Зміст повісті «Fata morgana» зводиться до:

[ ] а) розуміння необхідності поставати на боротьбу за свої права;

[ ] б) того, що ідеали, мрії та надії героїв твору перетворюються на марево;

[ ] в) утвердження ви­соких моральних ідеалів;

[ ] г) осуду капіталістичного ладу;

[ ] ґ) змалювання революційних подій.

 

Варіант № 9.

1. Проблематика новелістики В.Стефаника.

2. Національна проблематика драми «В катакомбах» Лесі Українки.

3. Кульмінацією повісті «Земля» є:

[ ] а) вбивство Сави Михайлом;

[ ] б) смерть Анни;

[ ] в) смерть синів Михайла;

[ ] г) вбивство Савою Михай­ла;

[ ] ґ) арешт Сави.

 

Варіант № 10.

1. Відтворення війни в новелістиці В.Стефаника.

2. Образи принцеси і лицаря в драмі «Осіння казка» Лесі Українки.

3. Першим прозовим твором О.Кобилянської була повість:

[ ] а) «Гортензія»;

[ ] б) «Людина»;

[ ] в) «Земля»;

[ ] г) «Ца­рівна»;

[ ] ґ) «Некультурна».

 Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 869 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ПЕРЕДМОВА | ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ | ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ | ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК | ДОДАТОК А | Висновки | Література. | Висновки |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Методичні рекомендації до заняття| САМОСТІЙНА РОБОТА

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.054 сек.)