Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЖІНОЧА СТАТЕВА СИСТЕМА

Читайте также:
  1. III. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ, СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СМИ
  2. III. Систематика
  3. V2: Женская половая система
  4. VI. Избирательная система России
  5. а) одновидова система перевезень;
  6. А. Декартова координатная система
  7. Автоматизированная система централизованной подготовки и оформления перевозочных документов
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

1. У жінки після пологів діагностовано ускладнення: розрив зв’язок лонного зчленування внаслідок його малого розм’якшення. Недостатність якого гормону, що продукується яєчниками, зумовила розвиток цього ускладнення?

A. Гонадокринін

B. Прогестерон

C. Естрадіол

D. Релаксин

E. Естріол.

2. При мікроскопічному дослідженні препарату яєчника спостерігається майже повна відсутність атретичних фолікулів. Які зміни гормонального фону можна очікувати?

A. Високий рівень прогестерону

B. Низький рівень прогестерону

C. Високий рівень естрогенів

D. Низький рівень естрогенів

E. Низький рівень гонадокриліну.

3. При обстеженні жінки з порушенням оваріально-менструального циклу виявлено недостатній розвиток тека-лютеоцитів жовтого тіла. Пошкодженням яких клітин зрілого фолікула міг бути обумовлений цей стан?

А. Овоциту I порядку

В. Фолікулярних клітин променистого вінця

С. Фолікулярних клітин зернистого шару

D. Інтерстиційних клітин внутрішньої теки

Е. Клітинних елементів зовнішньої теки

4. При дозріванні овоцитів в процесі овогенезу під час мейотичного поділу утворюються гоноцити, які містять гаплоїдний набір хромосом. Яка кількість полярних тілець утворюється у процесі дозрівання однієї жіночої статевої клітини?

A. Одне

B. Два

C. Три

D. Чотири

E. П’ять.

5. Після перенесеного інфекційного захворювання у жінки спостерігається порушення механізмів атрезії та формування атретичних тіл. Яка функція яєчника, пов`язана з наявністю атретичних тіл, постраждає?

А. Секреція прогестерона

В. Секреція естрогенів

С. Початок дозрівання чергового фолікула

D. Формування жовтого тіла

Е. Запобігання гіперовуляції.

6. Після овуляції на місці залишків зрілого фолікула утворюється тимчасова ендокринна залоза. Якщо не відбулось запліднення, вона має назву циклічного жовтого тіла. Який термін його розвитку?

A. 5-7 діб

B. 10-12 діб

C. 12-14 діб

D. 8-11 тижнів

E. 11-12 тижнів.

7. При кліничному обстеженні жінки з порушенням оваріально-менструального циклу виявлено, що причиною цього є порушення ендокринної функції жовтого тіла. Відсутністю якого гормону зумовлено порушення оваріально-менструального циклу?

А. Прогестерону

В. Естрогенів

С. Окситоцину

D. Пролактину

Е. Гонадокриніну.

8. Після овуляції на місці залишків зрілого фолікула утворюється тимчасова ендокринна залоза. Якщо відбулось запліднення, вона має назву жовтого тіла вагітності. Який термін його розвитку?

A. 5-7 діб

B. 10-12 діб

C. 12-14 діб

D. 8-11 тижнів

E. 11-12 тижнів.

9. У жінки з порушенням оваріально-менструального циклу по типу ановуляторного виявлено патологічні зміни ендокринної регуляції овуляції. Недостатньою кількістю якого гормону (відсутністю овуляторної квоти) можна пояснити ановуляторний цикл?

А. Фолітропіну

В. Лютропіну

С. Прогестерону

D. Естрогенів

Е. Фоліліберину.

10. При мікроскопічному дослідженні препарату яєчника спостерігається майже повна відсутність атретичних фолікулів. Які зміни гормонального фону можна очікувати?

A. Високий рівень прогестерону

B. Низький рівень прогестерону

C. Високий рівень естрогенів

D. Низький рівень естрогенів

E. Низький рівень гонадокриліну.

11. У жінки внаслідок дії іонизуючого випромінювання порушена ендокринна функція фолікулярних клітин дозріваючих фолікулів яєчника. Синтез яких гормонів яєчника буде пригнічений?

А. Прогестерону

В. Естрогенів

С. Окситоцину

D. Пролактину

Е. Лютропіну.

12. Відомо, що циклічні зміни стану слизової оболонки матки зумовлені змінами гормонального фону. Які гормональні зміни викликають відторгнення функціонального шару ендометрію?

A. Підвищення рівня прогестерону

B. Зниження рівня прогестерону

C. Підвищення рівня лютропіну

D. Зниження рівня естріолу

E. Зниження рівня естрадіолу.

13. При обстеженні жінки, яка перенесла механічну травму шийки матки, виявлено ерозію (пошкодження) слизової оболонки каналу шийки матки. Який епітелій зазнав ушкодження?

А. Одношаровий плоский

В. Одношаровий призматичний

С. Багаторядний призматичний війчастий

D. Багатошаровий плоский незроговілий

Е. Багатошаровий плоский зроговілий.

14. При ендоскопічному обстеженні у функціональному шарі ендометрію визначаються дві зони: компактна та губчата. Якій фазі менструального циклу відповідає такий стан ендометрію?

A. Менструальній фазі

B. Постменструальній фазі

C. Фазі відносного покою

D. Пременструальній фазі

E. Всім фазам циклу.

15. Внаслідок перенесеного ендометриту (запалення слизової оболонки матки) у жінки пошкоджено слизову оболонку матки та її похідні, що стало причиною розвитку безплідності. Пошкодження якого типу залоз (за будовою) стало однією з причин безпліддя?

А. Прості трубчасті нерозгалужені

В. Прості трубчасті розгалужені

С. Прості альвеолярні нерозгалужені

D. Складні альвеолярні нерозгалужені

Е. Складні альвеолярно-трубчасті розгалужені.

16. Під час профілактичного огляду у жінки виявлено аденому (залозиста пухлина) молочної залози. Які залози (за будовою) стали джерелом утворення аденоми?

А. Прості трубчасті нерозгалужені

В. Прості трубчасті розгалужені

С. Прості альвеолярні нерозгалужені

D. Складні альвеолярні розгалужені

Е. Складні альвеолярно-трубчасті розгалужені

17. Відомо, що статева система осіб обох статей розвивається спочатку за єдиною схемою і в тісному контакті з розвитком видільної системи. В який час ебріогенезу відбувається закладка гонад?

A. На третьому тижні

B. На четвертому тижні

C. На п’ятому тижні

D. На шостому тижні

E. На восьмому тижні.

18. При аналiзi кровi у невагiтної жiнки вiком 26 рокiв виявлено низьку концентрацiю естрогенiв i високий рівень прогестерона. В якiй стадiї оварiально-менструального циклу було зроблено аналiз?

A. У фазі пролiферацiї ендометрiю

B. У передменструальній фазі

C. У фазі десквамацiї

D. У пiсляменструальній фазі

E. У менструальній фазі.

19. Жiнка 25 рокiв через мiсяць пiсля пологiв звернулась до лiкаря зi скаргою на зниження утворення молока. Недолiк якого гормону призвiв до такого стану?

A. Соматостатiну

B. Адренокортикотропного гормону

C. Пролактину

D. Інсулiну

E. Глюкагону.

20. У зв`язку з аномалією розвитку статевої системи порушено здатність овоцитів 1 порядку примордіальних фолікулів дівчинки залишатися в стадії діктіотени. Яка максимальна тривалість вказаної стадії діктіотени в нормі?

А. З 3 місяця пренатального розвитку і до народження

В. Від ембріогенеза до менопаузи

С. Від народження до настання статевої зрілості

D. 12-14 днів

Е. 28 днів.

21. В експерименті за допомогою метода авторадіографії (використання радіоактивних ізотопів) була помічена овогонія, яка вступила в період малого росту. Скільки яйцеклітин буде вміщувати радіоізотопну мітку після дозрівання цієї овогонії?

А. Одна

В. Дві

С. Три

D. Чотири

Е. Вісім.

22. Внаслідок аномалії розвитку яєчника спостерігається порушення процесу утворення фолікулів. Яка стадія овогенезу зазнала ушкодження?

А. Стадія розмноження

В. Стадія малого росту

С. Стадія великого росту

D. Стадія дозрівання

Е. Стадія формування.

23. У новонародженої дівчинки виявлено аномалію розвитку яєчників, пов`язану з пошкодженням фолікулярних клітин. Яке ембріональне джерело яєчника зазнало ушкодження?

А. Гонобласти

В. Епітелій статевих шнурів

С. Мезенхіма

D. Епітелій сечових канальців мезонефроса

Е. Мезонефральний проток.

24. У новонародженої дівчинки виявлено аномалію розвитку яєчників, пов`язану з пошкодженням овогоній. Яке ембріональне джерело яєчника зазнало ушкодження?

А. Гонобласти

В. Епітелій статевих шнурів

С. Мезенхіма

D. Епітелій сечових канальців мезонефроса

Е. Вісцеральний листок спланхнотома.

25. У новонародженої дівчинки виявлено аномалію розвитку яєчників, пов`язану з пошкодженням поверхневого епітелію яєчника. Яке ембріональне джерело яєчника зазнало ушкодження?

А. Гонобласти

В. Епітелій статевих шнурів

С. Мезенхіма

D. Епітелій сечових канальців мезонефроса

Е. Вісцеральний листок спланхнотома.

26. У новонародженої дівчинки виявлено аномалію розвитку яєчників, пов`язану з пошкодженням сполучнотканинної строми яєчника. Яке ембріональне джерело яєчника зазнало ушкодження?

А. Гонобласти

В. Епітелій статевих шнурів

С. Мезенхіма

D. Епітелій сечових канальців мезонефроса

Е. Вісцеральний листок спланхнотома

27. При кліничному обстеженні новонародженої дівчинки виявлено аномалію розвитку яйцеводів. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

А. Мезонефральна протока

В. Парамезонефральна протока

С. Метанефрогенна тканина

D. Канальці первинної нирки

Е. Дивертикул метанефрогенної протоки.

28. При кліничному обстеженні новонародженої дівчинки виявлено аномалію розвитку матки. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

А. Мезонефральна протока

В. Парамезонефральна протока

С. Метанефрогенна тканина

D. Канальці первинної нирки

Е. Дивертикул метанефрогенної протоки.

29. При кліничному обстеженні новонародженої дівчинки виявлено аномалію розвитку піхви. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

А. Мезонефральна протока

В. Парамезонефральна протока

С. Метанефрогенна тканина

D. Канальці первинної нирки

Е. Дивертикул метанефрогенної протоки.

30. В ембріональному періоді було пошкоджено канальці первинної нирки. Утворення яких структур яєчника, що є залишками цих канальців, буде порушено?

А. Овоцитів

В. Фолікулярних клітин

С. Кровоносних судин

D. Сітки яєчника

Е. Сполучної тканини.

31. При кліничному обстеженні новонародженої дівчинки виявлено аномалію розвитку молочних залоз. Які ембріональні джерела зазнали ушкодження?

А. Ектодерма

В. Мезодерма та ентодерма

С. Ектодерма та мезенхіма

D. Мезодерма та мезенхіма

Е. Ентодерма.

32. В експерименті в зрілому фолікулі під час овуляції було зруйновано жіночу статеву клітину. На якій стадії розвитку було пошкоджено цю клітину?

А. Овоцит 1 порядку в діплотені першого поділу дозрівання

В. Овоцит 1 порядку в стадії діктіотени

С. Овоцит в метафазі другого поділу дозрівання

D. Зріла яйцеклітина

Е. Овоцит в анафазі другого поділу дозрівання.

33. В експерименті виникла задача блокувати формування жовтого тіла. Яку структуру яєчника потрібно пошкодити, щоб порушити утворення жовтого тіла?

А. Атретичне тіло

В. Яйценосний горбок зрілого фолікула

С. Зернистий шар зрілого фолікула

D. Біле тіло

Е. Базальну мембрану фолікула.

34. При дослідженні гістологічного препарату яєчника спостерігається велика кількість атретичних фолікулів в кірковій речовині. Яка морфологічна ознака дає можливість відрізнити атретичний фолікул від інших структур коркової речовини?

А. Овоцит 1 порядку

В. Сполучнотканинний рубець

С. Гіалінізована прозора оболонка

D. Інтерстиційні клітини

Е. Кровоносні судини.

35. У кровi жiнки виявили збiльшену кiлькiсть естрогенiв. Якi клiтини синтезують основну кiлькiсть естрогенiв?

A. Фолiкулярнi клiтини первинних фолiкулiв

B. Фолiкулярнi клiтини та овоцити

C. Фолiкулярнi клiтини примордiальних фолiкулiв

D. Овоцити

36. При гістологичному аналізі біопсії ендометрія, отриманої на 8-й день менструального циклу, виявлено, що покривні епітеліоцити мають кубічну форму, зрідка зустрічаються миготливі клітини та фігури мітозів. Недостача якого гормону обумовила виявлений стан ендометрія в даний період?

А. Прогестерона

В. Естрогенів

С. Фолікулостимулюючого гормону

D. Соматотропного гормону

Е. Окситоцина.

37. При гістологічному аналізі біопсії ендометрія здорової жінки в складі строми виявлено великі, компактно розташовані клітини полігональної форми,збагачені ліпідами та глікогеном. Про які клітини йде мова?

А. Фібробласти

В. Макрофаги

С. Децидуальні клітини

D. Фіброцити

Е. Тучні клітини.

38. На судово-медичну експертизу було доставлено труп невідомої жінки. На секції в яєчнику виявлено круглий утвір діаметром близько 5 см, який містить пігмент жовтого кольору. Патологіних змін в яєчнику не виявлено. З яких клітин складається це утворення?

A. Інтерстиційних

B. Міоїдних

C. Фолікулярних

D. Лютеїнових

E. Фібробластів.

39. При аналізі крові у невагітної жінки виявлено,що вміст прогестерона становить верхню межу норми, а вміст естрогенів наближається до нижньої межі норми. У яку стадію циклу було взято аналіз?

А. У фазу проліферації

В. У пременструальну фазу

С. У фазу відносного спокою

D. У менструальну фазу

Е. У фазу регенерації.

40. Гiстологiчна картина ендометрiю має такі характернi ознаки: потовщення, набряк, наявнiсть звивистих залоз iз розширеним просвiтом, якi секретують велику кiлькiсть в'язкого слизу, у стромi наявнi децідуальнi клiтини. Яка стадiя менструального циклу вiдповiдає описанiй картинi?

A. Пролiферативна

B. Секреторна (пременструальна)

C. Вiдносного спокою

D. Регенераторна

E. Менструальна.

41. В матці виявлено залишки функціонального шару эндометрію. Про яку фазу менструального циклу йде мова?

A. Про фазу проліферації

B. Про пременструальну фазу

C. Про фазу регенерації

D. Про фазу відносного спокою

Е. Про менструальну фазу.

42. У хворої виявлено ановуляторний менструальний цикл. Який процес iз перелічених нижче не зможе вiдбуватися у цій ситуації?

A. Розмноження клiтин зернистого шару

B. Перебудова фолiкула пiсля загибелi овоцита

C. Зменшення об'єму зрiлого фолiкула

D. Розрив фолiкула i вихiд овоцита в черевну порожнину

E. Накопичення лютеїну фолiкулярними клiтинами.

43. У жінки під час лапароскопії в яєчнику виявлено великий пухирчастий фолікул, що різко виступає над його поверхнею. На який день менстуального циклу спостерігається така картина?

A. 3-5 день циклу

B. 7-9 день циклу

C. 11-14 день циклу

D. 18-20 день циклу

E. 28 день циклу.

44. Пацiєнтка 38 рокiв звернулася до полiклiнiки зi скаргами на порушення оварiально-менструального циклу. Для уточнення дiагнозу було взято мазок з пiхви, в якому переважають епiтелiоцити з пiкнотичними ядрами. В який перiод оварiально-менструального циклу виконувалось обстеження?

A. В серединi фази секрецiї

B. Пiд час овуляцiї

C. В кiнцi фази секрецiї

D. На початку фази пролiферацiї

E. В фазi десквамацiї.

45. У жінки з перерваною вагітністю виявлено недостатню продукцію гормона яєчника. Завдяки введенню якого гормона можливо запобігти відторгнення ендометрія на початку вагітності?

А. Естрогенів

В. Прогестерону

С. Гонадокриніну

D. Релаксину

Е. Окситоцину.

46. При кліничному обстеженні жінки в ендометрії виявлено розростання та гіпертрофію залоз, збільшення залозами секреції слизу, поява в сполучній тканині децидуальних клітин. Які зміни в цей час можливо спостерігати в яєчнику?

А. Дозрівання чергового фолікула

В. Розвиток та функціонування жовтого тіла

С. Регресію жовтого тіла

D. Овуляцію

Е. Атрезію фолікулів

47. Припинення кровотечi пiсля пологiв пов'язано з дiєю гормонiв на структури матки. Який шар органу бере у цьому найбiльш активну участь?

A. Серединний шар мiометрiю

B. Внутрiшнiй шар мiометрiю

C. Периметрiй

D. Поверхневий шар мiометрiю

E. Ендометрiй.

48. При кліничному обстеженні в крові жінки виявлено низький рівень естрогенів та прогестерона. Які зміни в ендометрії матки можливо при цьому спостерігати?

А. Відторгнення функціонального шару

В. Відторгнення базального шару

С. Регенерація функціонального шару

D. Розростання та гіпертрофія залоз

Е. Збільшення секреції слизу матковими залозами.

49. Під час кліничного обстеження в крові жінки виявлено підвищення рівня естрогенів та низький рівень прогестерону. Які зміни в ендометрії матки можливо спостерігати при цьому?

А. Відторгнення функціонального шару

В. Відторгнення базального шару

С. Регенерація функціонального шару

D. Розростання та гіпертрофія залоз

Е. Збільшення секреції слизу матковими залозами.

50. Під час кліничного обстеження в крові жінки виявлено низький рівень естрогенів та підвищений рівень прогестерону. Які зміни в ендометрії матки можливо спостерігати при цьому?

А. Відторгнення функціонального шару

В. Відторгнення базального шару

С. Регенерація функціонального шару

D. Розростання та гіпертрофія залоз

Е. Руйнування децидуальних клітин в сполучній тканині.

51. При кліничному обстеженні жінки з запаленням яєчників виявлено пошкодження білкової оболонки. Ушкодження якої тканини при цьому спостерігається?

А. Епітеліальної тканини

В. Мезотелію і щільної сполучної тканини

С. Щільна сполучної тканини

D. Гладкої м'язової тканини

Е. Ендотелію і поперечносмугастої м'язової тканини.

52. При кліничному обстеженні жінки з запаленням правого яєчника виявлено пошкодження строми кіркової речовини. Яка тканина зазнала ушкодження?

А. Щільна сполучна тканина

В. М`язова тканина

С. Ретикулярна сполучна тканина

D. Слизова тканина

Е. Епітеліальна тканина.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 211 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: C. Еферентна | B. Нейролемоцити | E. Вени | A. Саркоретикулум | А. Внутрішня та зовнішня еластичні мембрани | ЕНДОКРИННА СИСТЕМА | ТРАВНА СИСТЕМА | ДИХАЛЬНА СИСТЕМА | ШКІРА ТА ЇЇ ПОХІДНІ | СЕЧОВІ ОРГАНИ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЧОЛОВІЧА СТАТЕВА СИСТЕМА| lt;variant>дәнекер

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.128 сек.)