Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

B. Нейролемоцити

Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

C. Протоплазматичні астроцити

D. Мікрогліоцити

E. Епендимоцити.

45. Один з вiддiлів центральної нервової системи має пошарове розташування нейроцитiв, серед яких є клiтини таких форм: зiрчастi, веретеноподiбнi, горизонтальнi, пiрамiднi. Якому вiддiлу нервової системи вiдповiдає така структура?

A. Мозочку

B. Довгастому мозку

C. Гіпоталамусу

D. Корi великих пiвкуль головного мозку

E. Спинному мозку.

46. Після тривалого стресу у хворого діагностований стан виснаження симпатичного відділу вегетативної нервової системи. Визначте, за допомогою яких медiаторiв здiйснюється передача збудження в закiнченнях преганглiонарних симпатичних волокон?

A. Ацетилхолiну, норадреналiну

B. Норадреналiну, адреналiну

C. Ацетилхолiну

D. Дофамiну

E. Норадреналiну.

47. При травматичному пошкодженнi верхнiх кiнцiвок можливий розвиток дегенерацiї нервових волокон, який супроводжується поламанням осьових циліндрiв, розпадом мієлiну. За рахунок яких нервових структур вiдбувається вiдновлення мієлiну при регенерацiї?

A. Периневриту

B. Астроцитiв

C. Нейролемоцитiв (Шваннiвських клiтин)

D. Ендоневриту

E. Мезаксону.

ОРГАНИ ЧУТТЯ

1. У людини з близорукістю причиною погіршення зору є порушення акомодації. Яку функцію виконує акомодаційний апарат ока?.

A. Зміна форми і заломлювальної сили рогівки

B. Зміна заломлювальної сили вологи передньої камери

C. Зміна форми і заломлювальної сили кришталика

D. Зміна форми очного яблука

E. Зміна заломлювальної сили скловидного тіла.

2. До лікарні звернувся чоловік з механічною травмою рогівки. Який з шарів рогівки має найбільш високу регенераційну здатність?

A. Задній епітелій рогівки

B. Передній епітелій рогівки

C. Передня погранична пластинка

D. Задня погранична пластинка

E. Власна речовина рогівки.

3. На мікропрепараті представлено рогівку ока. Один з її шарів складається з тонких сполучнотканинних пластинок, які правильно чергуються і взаємно перехрещуються під кутом. Кожна пластинка утворена пучками колагенових волокон, між якими розташовуються плоскі клітини з довгими розгалуженими відростками. Який це шар рогівки?

A. Передній епітелій рогівки

B. Передня погранична пластинка

C. Власна речовина рогівки

D. Задня погранична пластинка

E. Задній епітелій рогівки.

4. На електронномікроскопічній фотографії рогівки ока можна бачити розташовану під базальною мембраною пластинку, яка побудована з колагенових фібрил. Яку назву має цей шар рогівки?

A. Передній епітелій рогівки

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 144 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: ЗАГАЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ | ЕПІТЕЛІЙ. ЗАЛОЗИ | Сполучні тканини | Кров та лімфа.кровотворення | Кісткова тканина. Хрящ. | М'язові тканини | Нервова тканинА | Нервова система | А. Скелетної м`язової тканини | C. Нейросекреторні нейроцити |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
C. Еферентна| E. Вени

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.029 сек.)