Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Нервова тканинА

Читайте также:
  1. Газообмін у легенях і тканинах.
  2. Кісткова тканина. Хрящ.
  3. Нервова система
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

1. При мікроскопічному дослідженні нервової тканини в нейроплазмі визначається велика кількість різних за розмірами і формою грудочок і зерен, що базофільно забарвлюються. Розташовані вони у перикаріоні та дендритах.Вкажіть їх назву:

A. Нейрофібріли

B. Хроматофільна субстанція

C. Глікоген

D. Ліпофусцин

E. Меланін.

2. Згідно з морфологічною класифікацією нейрони поділяють на групи за кількістю відростків. Вкажіть, який нейрон має один аксон і чотири дендрита:

A. Уніполярний

B. Біполярний

C. Псевдоуніполярний

D. Псевдомультиполярний

E. Мультиполярний.

3. Студенту запропоновано мікропрепарати, на яких представлені різні види нейронів. Які нейрони, згідно морфологічної класифікації, в нервовій тканині людини не знайдені?

A. Уніполярні

B. Біполярні

C. Псевдоуніполярні

D. Мультиполярні

E. Вірної відповіді немає.

4. На мікропрепараті представлені біполярні клітини. Які структурні особливості вони мають?

A. Мають два аксона і дендрит

B. Мають два аксона і два дендрита

C. Мають аксон і дендрит

D. Мають аксон і два дендрита

E. Мають два полюса.

5. На електрономікроскопічній фотографії добре визначена структура синапса. У пресинаптичній частині містяться вкриті пресинаптичною мембраною мітохондрії та синаптичні пухирці, які мають медіатори. Який медіатор мають гальмівні синапси?

A. Ацетілхолін

B. Норадреналін

C. Серотонін

D. Глутамінова кислота

E. Гама-аміномасляна кислота.

6. На електронномікроскопічній фотографії добре визначена структура синапса. У пресинаптичній частині розташована пресинаптична сітка, в якій містяться синаптичні пухирці, що дає останнім можливість контакту з пресинаптичною мембраною. З яких клітинних органел побудована пресинаптична сітка?

A. Мікротрубочки

B. Мікрофіламенти

C. Гладка ендоплазматична сітка

D. Гранулярна ендоплазматична сітка

E. Комплекс Гольджі.

7. На мікропрепараті нейроглії, імпрегнованому солями срібла, видно клітини, що мають короткі, товсті, сильно розгалужені відростки, нагадуючи зарости чагарника. Яку назву мають ці клітини?

A. Гліоцити

B. Макрофаги

C. Епендимоцити

D. Астроцити

E. Олігодендроцити.

8. На мікропрепараті нейроглії видно клітини, які мають на одному кінці війки, а на іншому (базальному) довгі відростки, які розгалужуються і перетинають всю нервову трубку, утворюючи її опорний апарат. Визначте ці клітини:

A. Гліоцити

B. Макрофаги

C. Епендимоцити

D. Астроцити

E. Олігодендроцити.

9. На мікропрепараті нейроглії видно клітини, які мають невеликі розміри, багатокутну або овальну форму та короткі дуже тонкі відростки. При електронномікроскопічному дослідженні визначається, що електронна щільність

наближається до показника нервових клітин, але цитоплазма не містить нейрофіламентів. Визначте ці клітини:

A. Гліоцити

B. Макрофаги

C. Епендимоцити

D. Астроцити

E. Олігодендроцити.

10. При деяких системних демієлінізуючих захворюваннях нервової системи спостерігається порушення проведення нервових імпульсів по волокнах. Пошкодженням яких структур нервового волокна обумовлене порушення проведення нервового імпульсу?

A. Нейроплазми

B. Аксолеми

C. Мезаксону

D. Насічок мієліну

E. Нейрофібрил.

11. При дослідженні біоптату мозку хворого з пухлиною виявлено в нейроцитах явище хроматолізу. Які субклітинні структури нервової клітини зазнали ушкодження?

A. Мітохондрії

B. Лізосоми

C. Диктіосоми комплексу Гольджі

D. Цитоскелет

E.Органели білок-синтезуючого апарату

12. При травматичному пошкодженні периферійного нерва спостерігається порушення аксонного транспорту внаслідок руйнування цитоскелету нейроцита. Які субклітинні структури нейроцита зазнали ушкодження?

A. Мітохондрії

B. Лізосоми

C. Мікротрубочки та мікрофіламенти

D. Диктіосоми комплексу Гольджі

E. Органели білок-синтезуючого матеріалу.

13. При травматичному пошкодженні нервових стовбурів спостерігається пошкодження осьового циліндра нервових волокон. Які функції відростків нейроцитів будуть порушені?

A. Прикріплення до субстрату

B. Проведення нервового імпульса

C. Регуляція метаболізма перікаріона

D. Переміщення нейроцита

Е. Правильної відповіді немає.

14. При деяких вірусних захворюваннях нервової системи спостерігається пошкодження аксонів нервових клітин. Яка функція нейроцита при цьому зазнає ушкодження?

А. Формування рецепторного нервового закінчення.

В. Проведення нервового імпульсу у напрямку від тіла клітини

С. Проведення нервового імпульсу у напрямку до тіла клітини

D. Синтез білка

Е. Формування оболонки навколо гемокапілярів

15. При порівняльному дослідженні розподілу морфологічних типів нейроцитів в нервовій системі у тварин різних видів виявлено кількісне превалювання одного з типів нейронів. Який з морфологічних типів нервових клітин найбільш поширений у ссавців?

A. Уніполярні

B. Мультиполярні

C. Псевдоуніполярні

D. Біполярні

E. Аполярні.

16. На препаратах представлено три нейрона - псевдоуніполярний, біполярний і мультіполярний. Скільки аксонів можна виявити у кожній з перелічених клітин?

A. Один

B. Один або два

C. Два

D. Один або декілька

E. Один або ні одного.

17. Відомо, що деякі психічні та нервові захворювання пов'язані з порушенням синтезу та накопичення медіаторів в нервових клітинах. Які структури нервових клітин зазнають безпосереднього пошкодження при порушенні накопичення медіаторів?

А. Комплекс Гольджі

В. Гранули хроматофільної речовини

С. Синаптичні пухирці

D. Електроно-щільні частинки

Е. Нейрофібрили.

18. У рамках експерименту тварині було введено речовину, яка блокує синтез медіаторів у чутливому нейроні. Які ультраструктурні зміни виявляться при цьому в складі нейроцита?

A. Зруйнуються нейрофіламенти

B. Зруйнуються нейротубули

C. Відбудеться аутоліз мітохондрій

D. Резорбується пресинаптична мембрана

E. Зникнуть синаптичні пухирці.

19. При травмі спинного мозку були пошкодженні клітини епендимної глії. Яка функція цих клітин буде порушена?

А. Трофічна та захисна

В. Розмежувальна й опорна

С. Камбіальна

D. Захисна (фагоцитоз)

Е. Передача нервового імпульсу.

20. На схемі представлені клітинні елементи нейроглії. Клітини мають циліндричну форму, на апікальній поверхні містять війки. Визначте тип описаних гліоцитів.

A. Волокнисті астроцити

B. Протоплазматичні астроцити

C. Олігодендрогліоцити

D. Епендимоцити

E. Мікроглія.

21. При деяких захворюваннях нервової системи спостерігається пошкодження мієлінової оболонки . Яка з наведених структур є морфологічним субстратом патологічного процесу?

А. Мантійні гліоцити

В. Епендимоцити

С. Астроцитна глія

D. Олігодендрогліоцити

Е. Мікроглія.

22. При травматичному пошкодженні нервової тканини спостерігається активізація мікрогліоцитів. З якою функцією клітин пов'язане це явище?

A. Генерацією нервового імпульсу

B. Трофічною

C. Розмежувальною

D. Захисною

E. Секреторною.

23. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку похідних нервового гребеня. Які з перелічених структур не зазнали ушкодження?

A. Пігментоцити

B. Нейролемоцити

C. Хромафіноцити

D. Мікрогліоцити

E. Епендимоцити.

24. У новонародженої дитини виявлено аномалії розвитку мієлінових нервових волокон, що пов'язано з порушенням формування мієліна внаслідок пошкодження мезаксонів. Яка з наведених нижче структур не змогла утворитися у цій ситуації?

А. Відросток нейрона

В. Нейролема осьового циліндра

С. Нейролема нейролемоцита

D. Базальна мембрана нервового волокна

Е. Дуплікатура плазмолеми нейролемоцита

25. Через два тижні після перерізки нервового волокна тварині ввели речовину, яка здатна блокувати розмноження лемоцитів. Як це відобразиться на процесі регенерації нервових волокон?

А. Порушиться утворення колби росту

В. Активізується утворення осьового циліндру

С. Порушиться мієлінізація

D. Порушиться утворення осьового циліндру

E. Загальмується формування периневрія

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 219 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: C. Пролактин, соматотропін | Е. Тироксину. | C. Адреналiн | Е. Окситоцину. | ЦИТОЛОГІЯ | ЗАГАЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ | ЕПІТЕЛІЙ. ЗАЛОЗИ | Сполучні тканини | Кров та лімфа.кровотворення | Кісткова тканина. Хрящ. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
М'язові тканини| Нервова система

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.028 сек.)