Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

А. Скелетної м`язової тканини

Читайте также:
  1. Класифікація хрящової тканини
  2. М'язові тканини
  3. М'язові тканини
  4. Сполучні тканини
  5. Сполучні тканини зі спеціальними властивостями.
  6. Тема: Аплікація з тканини і ґудзиків.
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

В. Пухкої сполучної тканини

С. Пластинчастої кісткової тканини

D. Гладкої м`язової тканини

E. Гіалінової хрящової тканини.

17. При обстеженні у пацієнта виявлено ураження спинного мозку, яке поєднується з порушенням функції рухового апарату. Деструкцією яких нейронів можна пояснити це явище?

А. Асоціативних нейронів заднього рогу

В. Чутливих нейронів спінального ганглія

С. Мотонейронів переднього рогу

D. Асоціативних нейронів бокових рогів

E. Вставних нейронів губчастого шару задніх рогів.

18. У хворого з механічною травмою хребта виявлено порушення функції асоціативних нейронів сакрального відділу парасимпатичної нервової системи. Які структури спинного мозку пошкоджені?

A. Грудне ядро заднього рогу

B. Медіальні відділи сірої речовини

C. Передні роги сірої речовини

D. Власне ядро заднього рогу

E. Бічні роги сірої речовини.

19. В експерименті на щурах було пошкоджено клітини латерального ядра проміжної зони сірої речовини сакрального відділу спинного мозку. Функція яких структур нервової системи буде порушена?

A. Нейроцитів переднього рогу цієї ж половини

B. Нейроцитів переднього рогу протилежної сторони

C. Гладких міоцитів внутрішніх органів

D. Симпатичних нейроцитів вегетативних гангліїв

E. Парасимпатичних нейроцитів вегетативних гангліїв.

20. У хворого на гіпертонічну хворобу з інсультним станом (крововиливом у мозкову тканину) виявлено порушення кортико-кортикальних зв'язків в корі великих півкуль головного мозку. Які типи нервових волокон постраждали?

A. Спіно-таламічні

B. Проєкційні

C. Ретикуло-спінальні

D. Спіно-мозочкові

E. Асоціативні.

21. При експериментальному дослідженні кори великих півкуль викликано порушення рухових функцій кори мозку. З якими клітинами пов'язані ці функції?

A. Кошиковими

B. Біполярними

C. Пірамідними

D. Грушоподібними

E. Псевдоуніполярними.

22. Внаслідок перенесеного інсульту (крововиливу у тканину мозку) у хворого порушена функція ділянки кори віликих півкуль агранулярного типу. Клітини яких шарів постраждали?

А. Молекулярного та поліморфного

В. Зовнішнього зернистого та пірамідного

С. Пірамідного та гангліонарного

D. Гангліонарного та внутрішнього зернистого

Е. Гангліонарного та молекулярного.

23. В експерименті мікроманіпулятором було пошкоджено декілька модулів кори в межах однієї півкулі великого мозку. Які структури кори не зазнали пошкодження?

A. Збудливі та гальмівні нейроцити

B. Кортико-кортикальні нервові волокна

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 234 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: C. Адреналiн | Е. Окситоцину. | ЦИТОЛОГІЯ | ЗАГАЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ | ЕПІТЕЛІЙ. ЗАЛОЗИ | Сполучні тканини | Кров та лімфа.кровотворення | Кісткова тканина. Хрящ. | М'язові тканини | Нервова тканинА |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Нервова система| C. Нейросекреторні нейроцити

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.032 сек.)