Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

C. Еферентна

Читайте также:
  1. Экспрессивная функция ориентирована на отправителя, конативная — на получателя, познавательная (референтная) — на контекст, металингвистическая — на код, фатическая — на контакт.

D. Нейросекреторна

E. Внутрішньогангліонарна гальмівна.

38. В експерименті мікроманіпулятором пошкоджено клітини Догеля II типу в інтрамуральних гангліях серця. Яка функція гангліїв буде порушена?

A. Аферентна

B. Асоціативна

C. Еферентна

D. Нейросекреторна

E. Внутрішньогангліонарна гальмівна.

39. У хворого з патологією симпатичного відділу автономної нервової системи виявлено поразку гангліїв з пошкодженням дрібних нейроцитів з короткими відростками, які здатні виділяти адреналін. Яка функція гангліїв порушена?

A. Аферентна

B. Асоціативна

C. Еферентна

D. Нейросекреторна

E. Внутрішньогангліонарна гальмівна.

40. У хворої тварини з патологією автономної нервової системи виявлено недостатній синтез медіатора в прегангліонарних нервових волокнах. Який медіатор слід ввести хворому з метою замісної терапії?

A. Ацетілхолін

B. Адреналін

C. Норадреналін

D. Гліцин

E. Гістамін.

41. Внаслідок вірусної інфекції загинули псевдоуніполярні нейрони спинномозкових вузлів. Яка ланка рефлекторної дуги при цьому буде вимикатися?

А. Чутлива ланка рефлекторної дуги

В. Вставна ланка рефлекторної дуги

С. Рухова ланка рефлекторної дуги

D. Вставна та рухова ланки рефлекторної дуги

Е. Вставна та чутлива ланки рефлекторної дуги

42. На гістологічному препараті визначається орган, який складається з сірої та білої речовини. Сіра речовина розташована на периферії та має 6 шарів: молекулярний, зовнішній зернистий, пірамідний, внутрішній зернистий, гангліонарний і шар поліморфних клітин. Визначте утворення, якому належать дані морфологічні ознаки.

A. Мозочок

В. Спинний мозок

C. Довгастий мозок

D. Кора великих півкуль

E. Спиномозковий вузол

43. При патологоанатомiчному дослiдженнi спинного мозку людини виявили дегенерацiю та зменшення кiлькостi клiтин в ядрах переднiх рогiв у шийному та грудному вiддiлах. Функцiя якої тканини була ушкодженою внаслідок дегенерації?

A. Епiдермiсу

B. Пластинчастої кiсткової тканини

C. Гiалiнової хрящової тканини

D. Скелетної м'язової тканини

E. Пухкої сполучної тканини.

44. При механічній травмі пошкоджено ділянку периферичного нерва довжиною більше 10 см. У результаті порушена рухова активність верхньої кінцівки. Пацієнту запропонована трансплантація нерва. Які клітини глії приймуть участь у регенерації та забезпеченні трофіки пошкодженої ділянки?

A. Волокнисті астроцити


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 151 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ЦИТОЛОГІЯ | ЗАГАЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ | ЕПІТЕЛІЙ. ЗАЛОЗИ | Сполучні тканини | Кров та лімфа.кровотворення | Кісткова тканина. Хрящ. | М'язові тканини | Нервова тканинА | Нервова система | А. Скелетної м`язової тканини |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
C. Нейросекреторні нейроцити| B. Нейролемоцити

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)