Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

E. Вени

Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

2. При захворюванні на ревматизм у людини порушується нормальне розпізнавання імунними клітинами чужорідних та власних білків, внаслідок чого часто вражається мітральний клапан серця. Яка структура його утворює?

A. Ендотелій ендокарду

B. Ендотелій та підендотеліальний шар ендокарду

C. Ендокард та міокард

D. В утворенні приймають участь всі оболонки серця

E. М'язово-еластичний шар ендокарду.

3. У хворого виникли скарги на слабкість, головокружіння, відчуття дискомфорту в області груднини. При електрокардіографічному обстеженні виявлено порушення ритму. Функція яких клітин порушена у даному випадку?

A. Типічних кардіоміоцитів

B. Атипічних кардіоміоцитів

C. Мезотеліальних клітин

D. Ендотеліальних клітин

E. Перицитів.

4. Аналізом електронної мікрофотографії кардіоміоцита встановлено, що він має невеликі розміри, багатокутну форму, невелику кількість міофібріл, які не мають впорядкованої орієнтації; Т-система відсутня; слабо розвинена саркоплазматична сітка. В клітині міститься багато піноцитозних пухирців та кавеол. Яка клітина має означену будову?

A. Скоротливі клітини міокарду

B. Малодиференційована клітина

C. Пейсмекерна клітина

D. Перехідна клітина

E. Гладкий міоцит.

5. Відомо, що атипічні кардіоміоцити належать до провідної системи серця, яка складається з синусно-передсердного вузла, передсердно-шлуночкового вузла та передсердно- шлуночкового пучка. Завдяки якій речовині відбувається, переважно, живлення провідних кардіоміоцитів?

A. Холестерин

B. Глікоген

C. Глюкагон

D. Міоглобін

E. Тропоміозин.

6. Визначте тип судин, що мають вигляд слiпо закiнчених сплющених ендотелiальних трубок, не мають базальної мембрани i перицитiв; ендотелiй цих судин фiксований стропними фiламентами до колагенових волокон сполучної тканини.

A. Артерiоли

B. Венули

C. Артерiо-венознi анастомози

D. Лiмфокапiляри

E. Гемокапiляри.

7. Хворому з порушенням ритму серцевих скорочень (аритмiя) проведено лiкування у кардiологiчному вiддiленнi лiкарнi, яке дало задовiльний результат. Якi клiтини мiокарду вiдновили свою нормальну функцiю в цьому випадку?

A. Волокна Пуркін'є

B. Гладкi мiоцити

C. Пеймекерні клітини

D. Скоротливi кардiомiоцити

E. Перехiднi клiтини.

8. У фазi, що передувала дiастолiчному розслабленню мiокарду, рiзко знижується концентрацiя iонiв кальцiю у саркоплазмi i в перiод дiастоли його практично немає у вiльному станi. Визначте, якi структури беруть участь в акумуляцiї кальцiю?

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 133 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: ЕПІТЕЛІЙ. ЗАЛОЗИ | Сполучні тканини | Кров та лімфа.кровотворення | Кісткова тканина. Хрящ. | М'язові тканини | Нервова тканинА | Нервова система | А. Скелетної м`язової тканини | C. Нейросекреторні нейроцити | C. Еферентна |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
B. Нейролемоцити| A. Саркоретикулум

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.012 сек.)