Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

A. Саркоретикулум

B. Рибосоми

C. Лiзосоми

D. Т-система

E. Мiтохондрiї.

9. Артерiоли виконують важливу роль в кровопостачаннi функцiональних одиниць органiв. Якi з названих нижче структур найбiльш характернi для середньої оболонки артерiол?

A. Спецiальнi клiтини сполучної тканини

B. Зовнiшня еластична мембрана

C. Внутрiшня еластична мембрана

D. Гладкi мiоцити

E. Ендотелiоцити.

10. При розтинi померлої 75 рокiв були знайденi глибокi змiни серцево-судинної системи. Так, на гiстологiчному препаратi судини, де добре вираженi внутрiшня та зовнiшня еластичнi мембрани i присутні численні мiоцити у середнiй оболонцi, значно порушена структура внутрiшньої оболонки. Про яку судину iде мова?

A. Екстрааортальна лiмфатична система

B. Артерiя м'язового типу

C. Артерiя еластичного типу

D. Вена з сильним розвитком м'язiв

E. Артерiя змiшаного типу.

11. На препараті представлена стінка кровоносної судини, яка утворена двома видами клітин. Назвіть клітини, які утворюють стінку судини.

А. Ендотеліоцити і перицити

B. Ендотеліоцити і гладкі міозити

C. Фібробласти і макрофаги

D. Перицити і гладкі міоцити

E. Перицити і макрофаги.

12. В експерименті внутрішню оболонку кровоносних судин імпрегнували солями серебра. При цьому були виявлені клітини з нерівними звивистими межами. Назвіть ці клітини.

А. Ендотеліоцити

B. Перицити

C. Адвентиційні клітини

D. Фібробласти

E. Гладкі міоцити.

13 На препараті добре видно густу сітку капілярів, розташованих між двома артеріолами. В якому органі можна виявити цю сітку?

А. У нирці

B. У печінці

C. У гіпофізі

D. У селезінці

E. У сітківці.

14. У хворого на алергію розвилося ускладнення, пов'язане з ізольованим пошкодженням внутрішньої оболонки гемокапілярів (капіляротоксикоз). Які з перелічених структур судинної стінки не зазнають ушкодження при капіляротоксикозі?

А. Еластична мембрана, гладкі міоцити, субендотеліальний шар

В. Гладкі міоцити, субендотеліальний шар, базальна мембрана

С. Субендотеліальний шар, базальна мембрана, ендотелій

D. Гладкі міоцити, базальна мембрана, ендотелій

E. Еластична мембрана, базальна мембрана, ендотелій.

15. У пацієнта з гіпертонічною хворобою при обстеженні виявлено ушкодження артеріол внаслідок порушення взаїмовідносин між клітинами судинної стінки. Чи можливий безпосередній контакт ендотеліоцитів з міоцитами в артеріолі в нормальних умовах?

А. Ні, в артеріолах такого не буває

В. Так, але дуже рідко

С. Так, але функціональне значення цього явища не з'ясовано

D. Так, це необхідно для передачі інформації міоцитам


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 149 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Сполучні тканини | Кров та лімфа.кровотворення | Кісткова тканина. Хрящ. | М'язові тканини | Нервова тканинА | Нервова система | А. Скелетної м`язової тканини | C. Нейросекреторні нейроцити | C. Еферентна | B. Нейролемоцити |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
E. Вени| А. Внутрішня та зовнішня еластичні мембрани

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.018 сек.)