Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

А. Внутрішня та зовнішня еластичні мембрани

Читайте также:
  1. Публічний виступ. Внутрішня структура та композиція. Найголовніші вимоги до мови оратора. Мовні засоби переконання.

B. Товста м`язова оболонка

C. Адвентиційна оболонка

D. Ендотеліальний шар

E. Колагенові волокна субендотеліального шару

38. При обстеженні новонародженого виявлено аномалії розвитку серця. Які ембріональні джерела при цьому зазнали ушкодження?

А. Мезенхіма та парієтальний листок вентральної мезодерми

В. Парієтальний листок вентральної мезодерми та ентодерма

С. Мезенхіма та вісцеральний листок вентральної мезодерми

D. Парієтальний та вісцеральний листки вентральної мезодерми

E. Ентодерма та мезенхіма.

39. На мікропрепараті представлено стінку серця. В одній з оболонок знаходяться скорочувальні, провідні та секреторні міоцити, ендомізій з кровоносними судинами. Якій оболонці якого відділу серця належать дані структури?

A. Ендокарду шлуночків

B. Перикарду

C. Адвентиційній

D. Міокарду передсердя

E. Епікарду серця.

40. При вивченні гістологічного препарату мікроциркуляторного русла виявлені судини різного діаметру. Визначте, який діаметр судин відповідає артеріолам.

А. 2-3 мкм

В. 5-10 мкм

С. 30-50 мкм

D. 28-74 мкм

E. 50-100 мкм.

41. На препараті представлені артеріоли і кровоносні капіляри, діаметр яких складає 20 мкм. За якою ознакою можна відрізнити артеріоли?

А. За наявністю гладких міоцитів у стінці

B. За відсутністю гладких міоцитів у стінці

C. За наявністю перицитів у стінці

D. За відсутністю перицитів у стінці

E. За наявністю у стінці берегових макрофагів.

42. При вивченні гістологічного препарату мікроциркуляторного русла виявлені судини різного діаметру. Який діаметр судин відповідає гемокапілярам соматичного та вісцерального типів?

А. 2-3 мкм

В. 5-10 мкм

С. 30-50 мкм

D. 28-74 мкм

E. 50-100 мкм.

43. При вивченні гістологічного препарату хворого виявлені судини, в яких чітко виражені внутрішня і зовнішня еластичні мембрани. Які судини виявлені на препараті?

А. Артерії м`язового типу

В. Артерії еластичного типу

С. Вени м`язового типу

D. Вени безм`язового типу

Е. Гемокапіляри.

44. При вивченні гістологічного препарату доброякісної пухлини шкіри хворого виявлені численні судини, в стінці яких містяться перицити,що лежать в розщепленні базальної мембрани эндотелію. Судини якого типу виявлені на препараті?

A. Артерії змішаного типу

В. Артерії м`язового типу

С. Вени м`язового типу

D. Гемокапіляри

Е. Вени безм`язового типу.

45. На препаратах представлені зрізи печінки, селезінки, кісткового мозку. Клітини їх кровоносних судин володіють захисними властивостями і відносяться до макрофагічної системи. Назвіть ці судини.

А. Синусоїдні капіляри

B. Вісцеральні капіляри

C. Соматичні капіляри

D. Артеріоли

E. Артерії.

46. На препараті видно кровоносні судини, діаметр яких складає 20-30 мкм. Яку назву мають ці судини?

А. Синусоїдні капіляри

B. Вісцеральні капіляри

C. Соматичні капіляри

D. Артеріоли

E. Артерії.

47. На гістологічному препараті представлено кровоносну судину. Внутрішня оболонка складається з ендотелію, підендотелію та внутрішньої еластичної мембрани. В середній оболонці переважають гладкі міоцити. Зовнішня оболонка складається з пухкої волокнистої тканини. Вкажіть, для якої судини характерні дані морфологічні ознаки.

A. Вени безм`язового типу

B. Вени м`язового типу

C. Артерії змішаного типу

D. Артерії м`язового типу

E. Артерії еластичного типу.

48. Під час мікроскопічного дослідження на препараті представлено кровоносну судину. Внутрішня оболонка представлена ендотелієм і підендотелієм, середня - пучками гладких міоцитів, прошарками пухкої волокнистої сполучної тканини. Зовнішня оболонка сильно розвинута, утворена пухкою сполучною тканиною та окремими гладкими міоцитами.

Якій судині належить дана морфологічна характеристика?

A. Вені м`язового типу

B. Артерії м`язового типу

C. Артерії змішаного типу

D. Вені безм`язового типу

E. Артерії еластичного типу.

49. Під час мікроскопічного дослідження на гістологічному препараті м`якої мозкової оболонки визначається велика кількість судин мікроциркуляторного русла. В одній з судин внутрішня оболонка складається з ендотелію, тонкого підендотеліального шару, тонкої внутрішньої еластичної мембрани, середня утворена 1-2 шарами гладких міоцитів, які розташовані поодинці та мають спіралевидний напрямок. Зовнішня оболонка представлена тонким шаром пухкої волокнистої сполучної тканини. Вкажіть вид судини.

A. Посткапіляр

B. Артеріоловенулярний анастомоз

C. Капіляр

D. Артеріола

E. Венула.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 164 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Кров та лімфа.кровотворення | Кісткова тканина. Хрящ. | М'язові тканини | Нервова тканинА | Нервова система | А. Скелетної м`язової тканини | C. Нейросекреторні нейроцити | C. Еферентна | B. Нейролемоцити | E. Вени |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
A. Саркоретикулум| ЕНДОКРИННА СИСТЕМА

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.034 сек.)