Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ШКІРА ТА ЇЇ ПОХІДНІ

1. Відомо, що пігментні клітини (меланоцити) виділяють речовину меланін, який зумовлює колір шкіри. На гістологічних препаратах ці клітини виявляються при імпрегнації сріблом. В якому шарі шкіри їх можна побачити у полі мікроскопу?

A. Підшкірна жирова клітковина

B. Дерма

C. Роговий шар епідермісу

D. Базальний шар епідермісу

E. Зернистий шар епідермісу.

2. Відомо, що поверхнева трихофітія (грибкове захворювання шкіри) виникає під впливом мікроорганізму, який вражає роговий шар епідерміса. Якими клітинами утворений цей шар епідерміса?

А. Клітинами циліндричної та овальної форми

В. Клітинами, що мають значну кількість гранул меланіну

С. 3-4 рядами плоских клітин, що накопичують у цитоплазмі елеїдин

D. Десятками рядів зроговілих клітин

Е. Малодифференційованими клітинами

3. На гістологічному препараті, імпрегнованому сріблом, добре виявляються меланоцити. Визначте, який фермент є для них маркерним.

A. Дофамін

B. Гістаміназа

C. ДОФА-оксидаза

D. Пероксидаза

E. АТФ-аза.

4. При мікроскопічному дослідженні на препараті шкіри спостерігається блискучий шар епідерміса, що інтенсивно забарвлюється еозіном. Чим утворений цей шар епідерміса?

А. 3-4 рядами плоских клітин, що накопичують у цитоплазмі елеїдин

В. Декількома десятками рядів зроговілих клітин

С. Клітинами, що мають зірчасту форму та розвинуті відростки

D. Клітинами, що мають значну кількість гранул меланіну

Е. Малодифференційованими клітинами

5. Відомо, що епідерміс має велику здатність до регенерації. В якому шарі розташована гермінативна (росткова) зона епідермісу?

A. Базальний

B. Зернистий

C. Остистий

D. Базальний та нижні ряди зернистого

E. Блискучий.

6. Під дією ультрафіолетового випромінювання через деякий час шкіра темніє. Синтез якої речовини активізується ультрафіолетовим випромінюванням у пігментних клітинах?

А. Ліпідів

В. Елеїдину

С. Кератину

D. Кератогіаліну

Е. Меланіну.

7. На мікропрепараті шкіри видно розмежування шарів епідермісу. Між якими з них розташований ліпідний бар’єр з ламелярних тілець?

A. Базальний шар епідермісу та сосочковий шар дерми

B. Базальний та остистий шари

C. Остистий та зернистий шари

D. Зернистий та блискучий шари

E. Блискучий та роговий шари.

8. Клітини Лангерганса, або дендритні клітини, в епідермісі шкіри забезпечують місцеві захисні реакції, а також беруть участь у протипухлинних реакціях організму. З яких клітин-попередників вони утворюються?

А. Промоноцитів

В. Промегакаріоцитів

С. Промієлоцитів

D. Проеритроцитів

Е. Пронормоцитів

9. Відомо, що епідермісу притаманні багато властивостей і функцій. Яку властивість забезпечує шар ламелярних тілець?

A. Місцеві захисні реакції

B. Захист від ультрафіолетових променів

C. Еластичність

D. Непроникливість

E. Висока здатність до регенерації.

10. На електронограмі видно клітину епідермісу ,в якій відсутні мітохондрії, ендоплазматичний ретикулум, видно велику кількість кератиносом. До якого шару епідермісу відноситься ця клітина?

А. До рогового шару

В. До блискучого шару

С. До остистого шару

D. До зернистого шару

Е. До базального шару.

11. Під час вивчення розвитку шкіри визначено, що епідерміс під час ембріогенезу має один шар клітин, а через певний час набуває багатошарової будови. В який період ембріонального розвитку епідерміс стає багатошаровим і починається процес зроговіння?

A. Третій тиждень пренатального онтогенезу

B. Шостий тиждень пренатального онтогенезу

C. Другий місяць пренатального онтогенезу

D. Третій місяць пренатального онтогенезу

E. П’ятий місяць пренатального онтогенезу

12. При дослідженні впливу різних компонентів миючих засобів на епідерміс спостерігаються зміни в спеціальних органелах епідермоцитів. Які органели є типовими для означених клітин?

A. Мікроворсинки

B. Війки

C. Міофібрили

D. Нейрофібрили

E. Тонофібрили.

13. Відомо, що шляхом випарювання людина втрачає майже 80% тепла. Велику роль у цьому грають потові залози, приймаючи участь у процесах терморегуляції організму. Якими вони є за структурою?

A. Прості альвеолярні

B. Прості трубчасті розгалужені

C. Прості трубчасті нерозгалужені

D. Складні трубчасті

E. Складні альвеолярно-трубчасті.

14. Відомо, що шкіра людини дуже міцна, еластична та стійка до різноманітних механічних чинників. Який шар шкіри переважно забезпечує міцність шкіри?

A. Сітчастий шар дерми

B. Сосочковий шар дерми

C. Підшкірна жирова клітковина

D. Базальний шар епідермісу

E. Роговий шар епідермісу.

15. Відомо, що молочні залози є різновидом потових залоз. Якими вони є за структурою?

A. Прості трубчасті

B. Прості альвеолярні

C. Складні альвеолярні нерозгалужені

D. Складні альвеолярні розгалужені

E. Складні альвеолярно-трубчасті.

16. Відомо, що ніготь - це рогова пластинка, яка є похідною епідермісу. З якої зони утворюється епітеліальна частина нігтьового ложа?

A. Росткова зона епідермісу

B. Сосочковий шар дерми

C. Зернистий шар епідермісу

D. Блискучий шар епідермісу

E. Роговий шар епідермісу.

17. При авітамінозі виникає ксероз (сухість) шкіри. Шкіра потовщується, вкривається лусочками, з'являються тріщини. Які з перелічених речовин, що відображають процес зроговіння, містяться у блискучому шарі шкіри?

А. Меланін

В. Елеїдін

С. Кератогіалін

D. Кристалін

Е. Філагрин.

18. В який період ембріогенезу починається формування нігтя?

A. Третій тиждень

B. Перший місяць

C. Другий місяць

D. Третій місяць

E. Шостий місяць.

19. В судово-медичнiй практицi перiодично виникає необхiднiсть iдентифiкувати особу. Для цiєї мети використовують метод дактiлоскопiї. Пояснiть, особливостями будови якого шару визначається iндивiдуальний малюнок шкiри пальцiв.

A. Сiтчатого шару дерми

B. Епiдермiсу, дерми i гiподерми

C. Епiдермiсу

D. Епiдермiсу i дерми

E. Сосочкового шару дерми.

20. З вiком шкiра людини набуває зморшок та складок. Змiни у яких структурах головним чином викликають цей стан?

A. У епiдермісі

B. У колагенових волокнах

C. У еластичних волокнах

D. У пiдшкiрній жировій клітковині

E. У аморфній речовині.

21. Внаслiдок контакту на виробництвi зi сполуками хрому у жiнки 34 рокiв виник алергічний дерматит обох рук. Якi клiтини шкiри переважно взяли участь у реалiзацiї цього захворювання?

A. Tканиннi базофiли

B. Лiмфоцити

C. Плазматичнi клiтини

D. Макрофаги

E. Нейтрофiли.

22. У хлопчика 7 років вiдбулася травма шкiри з пошкодженням сiтчастого шару. За рахунок дiяльностi яких диферонiв клiтин вiдбудеться регенерацiя даного шару?

A. Фiбробластичного

B. Лiмфобластичного

C. Макрофагічного

D. Нейробластичного

E. Немає правильної відповіді.

23. При бiопсiї молочної залози виявленi клiтини зiрчастої форми, розташованi помiж базальною мембраною та лактоцитами. Назвiть джерело розвитку цих клiтин?

A. Дерматом

B. Нефрогонотом

C. Склеротом

D. Шкiрна ектодерма

E. Мiотом.

24. При хворобі Адісона спостерігається гіперпігментація шкіри. Це пов`язують з загальним джерелом для розвитку меланоцитів шкіри та мозкової речовини надниркових залоз. Визначте це джерело.

A. Мезенхіма

B. Ектодерма

C. Мезодерма

D. Нервовий гребінь

E. Ентодерма.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 367 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Нервова система | А. Скелетної м`язової тканини | C. Нейросекреторні нейроцити | C. Еферентна | B. Нейролемоцити | E. Вени | A. Саркоретикулум | А. Внутрішня та зовнішня еластичні мембрани | ЕНДОКРИННА СИСТЕМА | ТРАВНА СИСТЕМА |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ДИХАЛЬНА СИСТЕМА| СЕЧОВІ ОРГАНИ

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.017 сек.)