Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ДИХАЛЬНА СИСТЕМА

Читайте также:
  1. III. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ, СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СМИ
  2. III. Систематика
  3. V2: Женская половая система
  4. VI. Избирательная система России
  5. а) одновидова система перевезень;
  6. А. Декартова координатная система
  7. Автоматизированная система централизованной подготовки и оформления перевозочных документов

1. Відомо, що повітроносні шляхи поряд з респіраторними функціями виконують також низку нереспіраторних. Які з перелічених функцій не відносяться до останніх?

A. Терморегуляція

B. Депонування крові та участь у зсіданні крові

C. Ендокринна

D. Детоксикація організму

E. Участь у водно-сольовому та ліпідному обміні.

2. На електронній мікрофотографії біопсійного матеріалу представлені структури, до складу яких входить сурфактант, альвеолоцити I типу, базальна мембрана і фенестрований ендотелій капілярів. Якому гістогематичному бар`єру в організмі людини належать дані структури?

A. Аерогематичному

B. Гематотимусному

C. Гематоенцефалічному

D. Гематолікворному

E. Гематотестикулярному.

3. На мікропрепараті представлено тканину носової порожнини. Слизова оболонка складається з високих призматичних клітин, які мають світлі ядра, нерівномірно звужену базальну частину клітини . У цитоплазмі міститься жовто- коричневий пігмент. Які клітини мають означену будову?

A. Підтримуючі

B. Нюхові рецепторні

C. Базальні

D. Камбіальні

E. Мікроворсинчаті.

4. В альвеолах легень є спецiальнi клiтини, крізь якi здiйснюється газообмiн, вони входять до складу аерогематичного бар'єру. Що це за клiтини?

A. Клiтини Клара

B. Мiкроворсинчастi епiтелiоцити

C. Респiраторнi епiтелiоцити альвеол

D. Секреторнi епiтелiоцити альвеол

E. Альвеолярнi макрофаги.

5. Відомо, що при ковтанні їжі гортань підтягується вверх і допереду так, що верхній кінець її притискається до задньої поверхні надгортанника нижче кореня язика. Який морфологічний тип епітелію покриває слизову оболонку надгортанника?

A. Багатошаровий призматичний

B. Багатошаровий плоский зроговілий

C. Багатошаровий плоский незроговілий

D. Одношаровий кубічний

E. Одношаровий призматичний

6. Вiдомо, що важливим компонентом аерогематичних бар'єрiв є сурфактантний альвеолярний комплекс, який попереджує спадiння альвеол пiд час видоху. Якими клiтинами альвеол синтезуються фосфолiпiди, що йдуть на побудову мембран сурфактанта?

A. Епiтелiоцитами II типу

B. Облямованими епiтелiоцитами

C. Альвеолярними макрофагами

D. Ендотелiєм капiлярiв

E. Респiраторними клiтинами.

7. Визначте, що виступає в ролі стабiлiзатора форми i об'єму альвеол, забезпечує газообмiн, механiчно захищає альвеоли, має протимiкробнi властивостi?

A. Шар сурфактантiв

B. Гладка мускулатура бронхiв

C. Кровоноснi судини альвеол

D. Шар води в альвеолах

Е. Макрофаги

8. У недоношених дітей часто виникають запалення легень тому, що альвеолоцити 2-го типу (секреторні) не виконують свою функцію. Яку функцію повинні виконувати секреторні альвеолоцити?

А. Фагоцитоз

В. Синтез мембран сурфактанта

С. Синтез ферментів, що руйнують сурфактант

D. Синтез гормонів

Е. Респіраторну.

9. Відомо, що у разі попадання у повітроносні шляхи будь-яких сторонніх тіл чи речовин як захисна реакція викликається кашльовий рефлекс. Який відділ повітроносних шляхів називають ”сторожовим псом” легень?A. Носову порожнину

B. Гортань

C. Трахею

D. Головні бронхи

E. Малі бронхи

10. Відомо, що слиз завжди вкриває епітелій носової порожнини. Визначте, які клітини епітелію слизової оболонки носової порожнини синтезують слиз?

A. Війчасті

B. Базальні

C. Келихоподібні

D. Мікроворсинчасті

E. Секреторні клітини Клара.

11. При риніті (запаленні слизової оболонки носа) страждає епітелій власне носової порожнини. Визначте, який епітелій при цьому ушкоджується.

A. Одношаровий кубічний

B. Багатошаровий плоский незроговілий

C. Багатошаровий плоской зроговілий

D. Одношаровий плоский

E. Багаторядний призматичний війчастий.

12. На препараті представлено порожнистий орган. Слизова оболонка не утворює складок. Слизову від підслизової основи відмежовує тонка м’язова пластинка з двох шарів гладких міоцитів, фіброзно-хрящова оболонка побудована із суцільних кілець гіалінового хряща. Який відділ повітроносних шляхів представлено на препараті?

Загрузка...

A. Носову порожнину

B. Гортань

C. Трахею

D. Головні бронхи

E. Малі бронхи.

13. У пацієнта діагностовано ларингіт (запальний процес у гортані). При обстеженні спостерігається набряк підслизової основи гортані. Визначте, якою тканиною утворена ця основа?

А. Волокнистою хрящовою

В. Пухкою сполучною

С. Щільною сполучною

D. Гладкою м'язовою

Е. Епітеліальною.

14. У людини, що багато палила табак, постраждав респіраторний відділ дихальної системи внаслідок пошкодження респіраторних епітеліоцитів. Визначте, які структури належать до респіраторного відділу дихальної системи.

А. Носова порожнина

В. Трахея

С. Бронхіальне дерево

D. Термінальни бронхіоли

Е. Альвеоли легень

15. У хворого 45 років діагностовано ексудативний плеврит (запалення вісцеральної плеври). Який морфологічний тип епітелію зазнав ушкодження в результаті скупчення рідини (ексудату) у плевральній порожнині?

A. Перехідний

B. Миготливий

C. Одношаровий плоский

D. Одношаровий призматичний

E. Одношаровий кубічний.

16. Структура середніх бронхів має ряд особливостей: товщіна слизової оболонки та висота епітеліального шару зменшується, порівняно з великими бронхами; м’язова пластинка слизової та її складки добре розвинені. Які клітини не входять до складу слизової оболонки цього відділу бронхіального дерева?

A. Війчасті

B. Келихоподібні

C. Базальні

D. Ендокринні

E. Клітини Клара.

17. В пологовому відділенні клініки у новонародженого не змогли викликати перший подих. При аналізі причини смерті встановлено, що повітроносні шляхи вільні, але легені не розправились. Що є найбільш вірогідною причиною нерозправлення легень у цьому випадку?

A. Звуження бронхів

B. Розрив бронхів

C. Відсутність сурфактанта

D. Потовщення плеври

E. Збільшення розмірів альвеол.

18. При підозрі на пухлину з області гортані було взято біопсію. На мікропрепаратах біоптату видно тканину, в якій клітини лежать поодинці, а також утворюють групи з 2-4 клітин, що лежать в одній порожнині. Гістологічно визначають наявність колагенових та велику кількість еластичних волокон. З якої структури могла розвинутися ця пухлина?

A. З гладкої м`язової тканини

B. З гіалінового хряща

C. З кісткової тканини

D. З еластичного хряща

E. З волокнистого хряща.

19. На мiкропрепаратi трахеї в епiтелiальному покривi зустрiчаються клiтини, якi мають пiрамiдну форму, базально розташованi гранули, якi добре забарвлюються срiблом, мають добре розвинену ендоплазматичну сiтку. Ці клiтини на мiсцевому рiвнi регулюють скорочення гладкої мускулатури дихальних шляхiв i належать до:

A. Вiйчастих клiтин

B. Ендокриноцитiв

C. Вставних клiтин

D. Базальних клiтин

E. Епiтелiоцитiв.

20. При розтинi померлого чоловiка 65 рокiв, який страждав захворюванням легень, патологiчний процес переважно був локалiзований у бронхах, де при гiстологiчному дослiдженнi чiтко виявлялись залози, хрящовi острiвцi та багаторядний цилiндричний миготливий епiтелiй. В яких бронхах локалізовані ці змiни?

A. У термiнальних бронхiолах

B. У середнiх бронхах

C. У малих бронхах

D. У великих бронхах

E. У головних бронхах.

21. У чоловiка 56 рокiв дiагностована доброякiсна епiтелiальна пухлина трахеї. Який епiтелiй є джерелом розвитку пухлини?

A. Одношаровий призматичний

B. Одношаровий багаторядний перехiдний

C. Багатошаровий зроговiлий

D. Багатошаровий незроговiлий

E. Одношаровий багаторядний вiйчастий

22. При вивченні гістологічних препаратів слизової оболонки органів дихальної системи необхідно їх відрізняти один від одного. Визначте, в яких відділах повітроносних шляхів міститься м`язова пластинка слизової оболонки.

A. Носовій порожнині

B. Гортані

C. Трахеї

D. Бронхах

E. Носоглотці.

23. Порівняльний аналіз гістологічних препаратів різних відділів повітроносних шляхів показав, що існують такі відділи, в яких відсутні залози. Визначте ці відділи.

A. Носова порожнина

B. Трахея

C. Бронх великого калібру

D. Бронх середнього калібру

E. Бронх малого калібру.

24. При порівнянні гістологічних препаратів різних відділів повітроносних шляхів виявлена присутність тканини, яка запобігає спадінню стінок і діє як каркас у стінках великих бронхів. Яка тканина виконує роль каркаса та опори у складі оболонки великих бронхів?

A. Пухка волокниста сполучна

B. Гіалінова хрящова

C Еластична хрящова

D. Гладка м'язова

E. Волокниста хрящова.

25. При вивченні гістологічних препаратів повітроносних шляхів встановили, що у стінці великих та середніх бронхів опорні структури неоднакові за своїм тканинним складом. Яка тканина з'являється замість гіалінового хрящу у складі фіброзно-хрящової оболонки середніх бронхів (порівняно з великими бронхами)?

A. Пухка волокниста сполучна

B. Гіалінова хрящова

C. Еластична хрящова

D. Гладка м'зова

E. Волокниста хрящова.

26. Відомо, що при бронхіальній астмі відбувається спазм стінок малих бронхів. Яка тканина зникає із складу середньої оболонки малих бронхів порівняно з середніми?

A. Хрящова

B. Пухка сполучна

C. Гладка м'язова

D. Епітеліальна

Е. Поперечно-смугаста м'язова.

27. При порівнянні особливостей епітеліальної вистилки бронхіального дерева встановлено існування істотних відмінностей епітелія повітроносних шляхів та респіраторного відділу дихальної системи. Яким епітелієм вистелені респіраторні бронхіоли?

A. Одношаровим плоским

B. Одношаровим кубічним

C. Багаторядним призматичним війчастим

D. Багатошаровим плоским

E. Однорядним призматичним.

28. Відомо, що обмін газів відбувається через стінку альвеоли легень. Які клітини входять до складу аерогематичного бар`єру?

A. Альвеолоцити 2-го типу

B. Секреторні клітини Клара

C. Облямовані епітеліоцити

D. Безвійчасті епітеліоцити

E. Респіраторні епітеліоцити.

29. До аерогематичного бар`єру входить сурфактант, який відіграє захисну роль та зменшує поверхневий натяг.Визначте, які клітини утворюють сурфактант.

A. Альвеолоцити 2-го типу

B. Секреторні клітини Клара

C. Облямовані епітеліоцити

D. Макрофаги

E. Альвеолоцити 1-го типу.

30. Відомо, що повітря швидко зігрівається у носовій порожнині завдяки особливостям кровопостачання цього органу. Визначте, де розташована сітка гемокапілярів у носовій порожнині.

А. В епітелії

В. Під епітелієм у слизовій оболонці

С. У фіброзно-хрящовій оболонці

D. В адвентиції

Е. У нюховій ділянці носової порожнини.

31. Відомо, що система синтезу та своєчасного розпаду сурфактанта дозріває на 35-36-му тижні пренатального онтогенезу. Якщо дитина народилася раніше, виникає можливість спадання альвеол легень. Які клітини повинні дозріти для адекватного синтезу сурфактанту?

А. Війчасті

В. Базальні

С. Келихоподібні

D. Альвеолоцити 1-го типу

Е. Альвеолоцити 2-го типу.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 148 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Нервова тканинА | Нервова система | А. Скелетної м`язової тканини | C. Нейросекреторні нейроцити | C. Еферентна | B. Нейролемоцити | E. Вени | A. Саркоретикулум | А. Внутрішня та зовнішня еластичні мембрани | ЕНДОКРИННА СИСТЕМА |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ТРАВНА СИСТЕМА| ШКІРА ТА ЇЇ ПОХІДНІ

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.018 сек.)