Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

а) одновидова система перевезень;

Читайте также:
  1. I Понятие об информационных системах
  2. III. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ, СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СМИ
  3. III. Систематика
  4. IV. Царство человека — система духовных сил
  5. The Respiratory System and Health - Дыхательная система и здоровье
  6. The Urinary System and Health (Мочевыделительная система и здоровье)
  7. V Автоматизированная система обработки данных

б) двовидова система перевезень;

в) багатовидова система перевезень;

г) перевезення автомобільним та залізничним транспортом.

 

89. Змішане роздільне перевезення є аналогом:

а) одновидової системи перевезень;

б) двовидової системи перевезень;

в) багатовидової системи перевезень;

г) правильної відповіді немає.

 

90. Недоліками трубопровідного транспорту є:

а) мала провізна спроможність;

б) дорогий вид транспорту;

в) нерегулярність перевезень;

г) обмеженість у застосуванні.

 

91. Система доставки вантажів деякими видами транспорту за єдиним перевізним документом із переданням вантажів у пунктах перевантаження з одного виду транспорту на інший без участі вантажовласника – це:

а) інтермодальна система перевезень;

б) унімодальна система перевезень;

в) комбінована система перевезень;

г) змішані роздільні перевезення.

 

92. Транспортний коридор – це:

а) частина національної або міжнародної транспортної системи, що забезпечує значні вантажні перевезення між окремими географічними районами;

б) етапи перевезень вантажу на визначені відстані, протягом визначеного періоду часу, з використанням транспортних засобів одного або декількох видів транспорту;

в) контрактні відносини між вантажовласником і перевізником;

г) доставка здійснюється звичайно двома видами транспорту, наприклад: залізнично-автомобільним, морським і залізничним.

 

93. Транспортний ланцюг – це:

а) частина національної або міжнародної транспортної системи, що забезпечує значні вантажні перевезення між окремими географічними районами;

б) етапи перевезень вантажу на визначені відстані, протягом визначеного періоду часу, з використанням транспортних засобів одного або декількох видів транспорту;

в) контрактні відносини між вантажовласником і перевізником;

г) доставка здійснюється звичайно двома видами транспорту, наприклад: залізнично-автомобільним, морським і залізничним.

 

94. До функцій контейнерних терміналів не належать:

а) прийняття вантажів;

б) обробка вантажів;

в) інформування клієнтів про стан вантажів;

г) кодування вантажів.

 

95. До функцій контейнерних терміналів не належать:

а) прийняття вантажів;

б) обробка вантажів;

в) інформування клієнтів про стан вантажів;

г) кодування вантажів.

 

96. Контейнерні перевезення – це:

а) здійснення перевезень на залізничній платформі в спеціальних суднах-контейнеровозах;

б) система доставки вантажів, яка передбачає використання з метою укрупнення вантажів трейлерів;

в) система доставки вантажів, що потребує найбільших витрат на упакування;

г) система доставки вантажів, що належить до класу систем доставки з плавучими вантажними ємностями.

 

97. Ролкерна транспортно-технологічна система доставки вантажів – це:

а) здійснення перевезень на залізничній платформі в спеціальних судах-контейнеровозах;

б) система доставки вантажів, яка передбачає використання з метою укрупнення вантажів трейлерів;

в) система доставки вантажів, що потребує найбільших витрат на упакування;

г) система доставки вантажів, що належить до класу систем доставки з плавучими вантажними ємностями.

 

98. Пакетна транспортно-технологічна система доставки вантажів – це:

а) здійснення перевезень на залізничній платформі в спеціальних судах-контейнеровозах;

б) система доставки вантажів, яка передбачає використання з метою укрупнення вантажів трейлерів;

в) система доставки вантажів, що потребує найбільших витрат на упакування;

г) система доставки вантажів, що належить до класу систем доставки з плавучими вантажними ємностями.

 

99. Ліхтеровозна транспортно-технологічна система доставки вантажів – це:

а) здійснення перевезень на залізничній платформі в спеціальних судах-контейнеровозах;

б) система доставки вантажів, яка передбачає використання з метою укрупнення вантажів трейлерів;

в) система доставки вантажів, що потребує найбільших витрат на упакування;

г) система доставки вантажів, що належить до класу систем доставки з плавучими вантажними ємностями.

 

100. Під поняттям "глобальна логістика" розуміють:

а) стратегію і тактику створення зазвичай сталих макрологістичних систем, що пов'язують бізнес-структури різних регіонів і країн світу на основі поділу праці, партнерства та кооперування у формі угод, договорів, загальних планів, які підтримуються на міждержавному рівні;

б) наука про виконання стратегічних цілей суб'єктів господарювання;

в) процес оптимізації функціонального циклу глобальної логістики (скорочення його тривалості за рахунок прискорення міжнародних перевезень, зменшення кількості посередницьких структур);

г) те ж саме, що й "міжнародна логістика".


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 473 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ВИСНОВКИ | Людина чи група людей, якими управляють. | Потребах та винагородах. | Регулювання. | Які з наведених факторів не сприяють підвищенню ефектив­ності використання виробничих потужностей підприємства? | Чи розрізняються поняття "основні фонди підприємства" та "матеріально-технічна база підприємства"? | Систему оплати праці можна назвати ефективною, за інших рівних умов, якщо | Дохід підприємства характеризує. | До якої групи активів відноситься поточна дебіторська заборгованість ? | Який з наслідків буде спостерігатися на підприємстві у випадку зростання середнього розміру оборотних активів підприємства у звітному періоді (за інших рівних умов)? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Г) контрольна.| Які фактори впливають на формування стратегічних цілей функціонування підприємства?

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)